crm didar

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه (دریافت کارت)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه

 

خبر ۱۸ مهر ۹۷ – اطلاعیه دریافت کارت ورود به آزمون قرارداد کار معین مهرماه ۱۳۹۷

شرکت کنندگان آزمون قرارداد کار معین مهرماه ۱۳۹۷ جهت دریافت کارت ورود به آزمون به لینک زیر مراجعه نمایند

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک کنید


خبر ۴ مهر ۹۷ – اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام و زمان ویرایش اطلاعات

احتراماً به اطلاع داوطلبین شرکت در آزمون قرارداد کار معین سال ۱۳۹۷ دانشکده علوم پزشکی ساوه می رساند :

۱-مهلت ثبت نام در آزمون به مدت دو روز از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۴ لغایت ۱۳۹۷/۷/۵ تمدید گردید .

۲-زمان ویرایش اطلاعات متقاضیان آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۷/۶ می باشد .

۳-تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۷ و مکان برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.


خبر ۲۱ شهریور ۹۷- استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۹۹۰۸ /۱۰۱/د مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز خود طبق مفاد دستورالعمل نحوه جذب و بکارگیری نیروی انسانی مصوب هیات امناء ، تعداد ۲۹ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی (عمومی، تخصصی) و حسب مورد مصاحبه برای رشته های شغلی مشخص شده پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد کار معین و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید:

* شرایط عمومی پذیرش قرارداد کار معین

۱ داشتن تابعیت ایران

۲- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴-انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)

۵- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروان گردان

۶- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر

۷- داشتن سلامت جسمانی روانی و توانایی برای انجام کار که برای آن استخدام می شوند (طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه طب کار دانشکده وشرکت های طب کاردارای مجوز قانونی).

تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی :

افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از :

۱- مستخدمین رسمی،ثابت و پیمانی دانشکده و سایر دستگاه های اجرایی و یا کارکنان بازنشسته و بازخرید خدمت آنها

۲-انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحد های تابعه دانشکده و سایر دستگاهها و موسسات دولتی

۳-افرادی که به موجب آرای مراجع قضائی و ذی صلاح ،از خدمت دولتی منع شده باشند

۴-افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها ،شرکت های دولتی وسازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است دارند .

۵- دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته های تحصیل آگهی شده

۶- دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل مندرج درآگهی (مدارک مرتبط با شغل آگهی شده)

تبصره ۱: در صورتی که داوطلب دارای مقطع تحصیلی بالاتر غیر مرتبط با مدرک تحصیلی مندرج درآگهی باشد، حسب نظر دانشکده مربوطه ،ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور قرارداد انجام کار معین خواهد بود.

تبصره۲: تشخیص مرتبط یا غیرمرتبط بودن مدرک تحصیلی صرفاً بر عهده واحد مهندسی مشاغل دانشکده بوده و ضروری است داوطلبان در صورت وجود ابهام قبل از انجام ثبت نام، مراتب را از واحد مذکور مستقر در ستاد دانشکده استعلام نمایند.

۷- دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های دانشکده جامع علمی کاربردی در حیطه علوم پزشکی و سلامت و بهداشت (براساس نامه شماره ۷۱/۵۲۳/د مورخ ۳/۴/۱۳۹۶ دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی )

*لازم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بند های مذکور، داوطلب در هر یک از مراحل جذب، از انجام مرحله بعدی محروم و حتی در صورت صدور قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بلا اثر می گردد.

* شرایط اختصاصی پذیرش قرارداد کارمعین(تبصره ۵ ماده ۳۱)

شرایط سنی داوطلبان

داشتن حداقل ۲۰ سال ( متولدین تا ۲۵/۰۶/۱۳۷۷ ) و حداکثر ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ( متولدین ۲۵/۰۶/۱۳۶۲ به بعد) و ۴۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری (متولدین ۲۵/۶/۱۳۵۲ به بعد)

تبصره :موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهند شد :

الف ) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان بیست وپنج درصد (۲۵%)و بالاتر، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی، و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح (در خصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح و نیرو های وظیفه) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر ،مادر ،خواهر ،برادر )تا میزان ۵ سال.

پ) رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به میزان مدت حضور در جبهه.

ت)سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان ۵ سال.

ث)سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در دانشکده و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (اعم از قرار دادکار معین و پزشک خانواده و قرار داد مشاغل کارگری )حد اکثر به میزان ۱۵ سال (طبق سابقه بیمه)

ج)سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دانشکده و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، به خدمت اشتغال دارند ،حد اکثر به میزان ۱۵ سال (طبق سابقه بیمه )

چ)سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبی که به صورت قرارداد تمام وقت ( اعم از قرارداد کار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری ) در دانشکده یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ویا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ آزمون با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵ سال( طبق سابقه بیمه )

ح)داوطلبانی که طرح نیروی انسانی (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح ) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند ،به میزان انجام خدمت فوق .

خ)مدت خدمت سربازی انجام شده آقایان.

د-حداقل معدل برای کلیه رشته هادر تمامی مقاطع نمره ۱۵تعیین شده است.

*ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان

الف ) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان در رشته های دارای طرح اجباری می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند

تبصره ۱-در خصوص داوطلبانی که به استناد بخش نامه شماره ۸۵۴/۱۰۰مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳وزارت متبوع،نسبت به تمدید طرح آن ها اقدام شده است ، همچنین داوطلبانی که به استناد بند ۱ بخشنامه شماره۱۵۹۱/۲۰۹/دمورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۲ متقاضی انجام خدمت قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند، در مدت باقیمانده تا سقف قانونی، نیازی به ارائه گواهی ((پایان طرح)) ندارند و گواهی ((اشتغال به طرح)) برای این گونه افراد کفایت می نماید .

* مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اجباری که در حال گذراندن طرح خود می باشند مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود.

ب) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی می گذرانند در صورتی می توانند در آزمون دانشکده شرکت نمایند که موافقت کتبی با انصراف از طرح از واحد محل خدمت اخذ و ارائه نمایند.

*نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند :

۱- مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهی

۲-کارت ملی

۳- شناسنامه عکس دار

۴-کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم(ویژه آقایان)

۵- مدرک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبان ایثارگر)

۶- مدارک دال بر معلولیت عادی(ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)

۷-مدارک دال بر بومی بودن (حسب مورد براساس هر یک از موارد هشت گانه ذکر شده در بند «پ» «امتیازات و سهمیه های قانونی»)

۸- گواهی پایان طرح و یا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری

۹- گواهی «اشتغال به طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان که طرح خودرا به استناد بخش نامه شماره ۸۵۴/۱۰۰مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ تمدید نموده اند .

۱۰- گواهی مبنی بر موافقت با «انصراف از طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرا پزشکان در رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع (غیر از محل جغرافیایی خدمت) می گذرانند.

۱۱- لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی به همراه گواهی مدت کارکرد با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت ویژه شاغلین شرکتی تخصصی (برای کاهش شرایط سنی)
تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز :

با توجه به این که مدارک متقاضیان ،پس از تعیین نمرات داوطلب در آزمون عمومی وتخصصی توسط دانشکده بررسی خواهد شد ، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان (به ویژه مدارک ایثارگری ، بومی بودن ،گواهی اشتغال به کار و معلولیت عادی) مغایر با شرایط مندرج در این آزمون باشد هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد شد و در هر مرحله از آزمون ،اعلام نتایج اولیه ،مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی ،امتیاز اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. ضمنا در صورت نیاز مدارک از مراجع ذیربط استعلام خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده، ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.
*اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی:

ثبت نام به صورت الکترونیکی ازطریق سایت اینترنتی دانشکده به شرح ذیل انجام می گیرد:

الف) تکمیل برگ درخواست شغل بصورت اینترنتی

داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خودرا با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را بر اساس شرایط ذیل آماده و از طریق سامانه آزمون ارسال نمایند :

-عکس ۴*۳ که در سال جاری گرفته شده باشد(عکس تمام رخ)

– عکس اسکن شده فقط باید با فرمت Jpg باشد

-اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰*۲۰۰ و حداکثر۴۰۰*۳۰۰ پیکسل باشد .

-تصویر داوطلب باید واضح مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لکه باشد.

-عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد .

-حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.

– حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد .

حتی الامکان عکس رنگی ودارای زمینه سفید باشد

*اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و…) قابل قبول نمی باشد و داوطلب لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق ،اقدام به اسکن نمایند .

تذکر مهم : با توجه به مشکلات به وجودآمده در آزمون های قبلی در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود؛ رخ داده است؛ تاکید می گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباها عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ج) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۲۹۵۰۰۰ (دویست و نود و پنج هزار) ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۲۹۰۳۰۲۰۳۷۲ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ب شبایIR۱۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۲۹۰۳۰۲۰۳۷۲ به شناسه واریز ۳۶۶۱۱۲۹۵۱۱۲۳۸۲۲۰۰۰۰۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ بنام درآمد اختصاصی دانشکده بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی وتخصصی داوطلبان به صورت حواله پایا یا ساتنا ( کلیه بانک ها ) قابل پرداخت می باشد.

(ایثارگران ۵۰درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند)

تذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطلاعات ثبت نامی :

باتوجه به این که اعلام نتیجه اولیه (معرفی افراد برای بررسی مدارک) براساس اطلاعات ثبت نامی (خود اظهاری) داوطلبان و امتیازات وسهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنها صورت می گیرد و به دلیل این که در هنگام بررسی مدارک، هرگونه تغییر در اطلاعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد کل فرایند اعلام نتیجه را با اختلال مواجه می سازد لذا لازم است ورود اطلاعات مذکور (انتخاب اولویت بومی، وضعیت ایثارگری و …) در فرم تقاضانامه ثبت نام (به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد) با دقت و صداقت صورت گیرد چرا که با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی ، امکان اصلاح اطلاعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. لازم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد (به جز شغل محل انتخابی) در زمان پرینت کارت ورود به جلسه خواهد بود.

* نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام

– متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۷ لغایت۳/۷/۱۳۹۷ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی www. Savehums.ac.ir اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.

– به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.

– زمان و محل توزیع کارت

– کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و تخصصی درروزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ لغایت ۱۹/۷/۱۳۹۷ با استفاده از کد رهگیری از طریق سایت اینترنتی آزمون قابل چاپ خواهد بود. همچنین زمان و محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید
– مواد آزمون کتبی:

به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد

کلیه دروس آزمون دروس عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه ای با ضریب (۱) برای سوالات حیطه عمومی و ضریب (۲)برای سوالات حیطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمنا به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.
مواد آزمون عمومی به شرح ذیل می باشد :

۱- فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه)

۲- ریاضی و آمار مقدماتی

۳- زبان و ادبیات فارسی

۴- معارف اسلامی

۵- زبان انگلیسی – عمومی

۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

۷- هوش و توانمندی های عمومی

تبصره –اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی از پاسخ گویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و دراین صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

مواد آزمون تخصصی :

سوالات حیطه تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارت های تخصصی متناسب با رشته های شغلی طراحی خواهد شد.

-نحوه پذیرش داوطلب و اعلام نتیجه

۱-اعلام نتیجه و تعیین حد نصاب و انتخاب افراد در هر یک از رشته محل های آزمون براساس دستور العمل مصوب هیئت امنای دانشکده های علوم پزشکی به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت :

محاسبه نمره کل اولیه داوطلبان (مجموع نمرات کل عمومی و اختصاصی ) این نمره ملاک تعیین حد نصاب خواهد بود

تعیین حد نصاب نمره عملی لازم : شرط لازم (و نه کافی) برای اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی و انتخاب داوطلبان جهت معرفی به دانشکده به منظور بررسی مدارک، برمبنای کسب حداقل ۵۰ درصد میانگین امتیاز سه نفر دارای بالاترین نمره آزمون در هر یک از مشاغل آن دانشکده می باشد که به روش زیر تعیین می گردد.
حدنصاب=۵۰%*میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای بالاترین امتیاز در هر شغل دانشکده

تبصره – در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در یک رشته شغلی ممکن است حسب نظر دانشکده حد نصاب نمره آزمون تا تکمیل ظرفیت کاهش داده شود .

۲-ارائه کارنامه اولیه به داوطلبان توسط دانشکده صرفا جهت اطلاع از وضعیت نمره ها وکسب یا عدم کسب حد نصاب

۳-اعمال امتیازات و اولویت ها و سهمیه های قانونی توسط دانشکده و محاسبه نمره کل نهایی و اعلام فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول براساس نمره فضلی حداکثر تا یک و نیم برابر ظرفیت در مشاغل بدون مصاحبه و سه برابر در مشاغل دارای مصاحبه از طریق وب سایت دانشکده

۴-دعوت از مشمولین بند ۴ جهت بررسی مدارک و مستندات در زمان مقرر

۵- انطباق سوابق ومدارک ومستندات ارائه شده با خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایید (امضاءو اثر انگشت) داوطلب رسیده باشد و تایید آن از سوی دانشکده

۶-اعمال امتیازات وسهمیه های تایید شده (براساس مدارک و مستندات مثبته)

۷-اعلام نتایج با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل انتخابی بارعایت موارد زیر:

الف ) برای رشته های شغلی که پذیرش آن ها «بدون انجام مصاحبه »است صرفا براساس نمره کل نهایی آزمون کتبی (با احتساب سهمیه ها و ضرایب مربوطه)

ب) برای رشته های شغلی که شیوه پذیرش آن ها « با انجام مصاحبه » است (رشته شغلی” کاردان فوریتها و کارشناس ارتباطات و عملیات ” ) براساس هفتاد درصد (۷۰%)نمره کل آزمون کتبی (پس از احتساب سهمیه ها و ضرایب مربوطه) و سی درصد(۳۰%) نمره مصاحبه .

۸-معرفی افراد به گزینش (در صورت انجام مصاحبه و پس از انجام مصاحبه) به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره کل نهائی

۹- مصاحبه

۹-۱-از داوطلبان شغل محل های دارای مصاحبه (پس از اعلام نتایج اولیه آزمون کتبی به میزان سه برابر ظرفیت هر شغل محل به ترتیب نمره فضلی (پس از اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی از جمله اولویت بومی) برای بررسی مدارک دعوت به عمل خواهد آمد و در صورت تایید مدارک برای انجام مصاحبه اقدام خواهد شد. نوع و محتوای مصاحبه برای رشته شغلی ” کاردان فوریتها و کارشناس ارتباطات و عملیات ” بر اساس نظر کارگروه تخصصی منتخب دانشکده خواهد بود

ا متیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آن ها .

براساس هماهنگی های بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران جذب ایثارگران از محل سهیمه های بکارگیری مربوطه با رعایت سازوکار ذیل انجام می پذیرد .

استخدام ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی ۲۵% و ۵% ( موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ) صرفا از طریق شرکت در آزمون قراردادی انجام می پذیرد .

الف : مشمولین سهمیه ۲۵ درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی ۵ درصد سایر ایثارگران و یا بالعکس نمی باشند به عبارت دیگر هر داوطلب می تواند در صورت مشمول بودن صرفا از یکی از سهمیه های مشخص شده استفاده نماید.

ب) سهمیه استخدامی بیست وپنج درصد (۲۵%) ایثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و همسر و فرزندان شهدا،همسر وفرزندان جانبازان بیست وپنج درصد وبالاتر وهمسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید می باشد .

ج – سهمیه استخدامی پنج درصد (۵%) به رزمندگان با سابقه حداقل حداقل شش ماه حضور در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص می یابد.

د -سهمیه های استخدامی ایثارگران مشمول ۲۵% از طریق رقابت بین فرزندان شاهد و ایثارگران بیکارانجام می پذیرد فلذا کسب حد نصاب نمرات آزمون ، رعایت شرط حداقل معدل و حداکثر سن برای داوطلبان مذکور ( به استثناء خواهر و برادر شهید ) در حد سهمیه تعیین شده الزامی نمی باشد .

ح -در فرایند جذب و استخدام فرزندان شاهد و سایر ایثارگران (بیکار و غیر دانشجو ) مشمول سهمیه بیست و پنج درصد اولویت ایثارگری آنها مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام خواهد شد .

ز -اولویت استخدامی در بین مشمولین سهمیه ۲۵% به ترتیب با جانبازان ، آزادگان ، فرزندان شاهد ، فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر می باشد و در صورت عدم تکمیل سهمیه از بین ایثارگران فوق الذکر مانده سهیمه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول سهیمه یاد شده به ترتیب به همسرشهید ، همسر جانبازان ۲۵% و بالاتر ، همسر آزادگان با یکسال اسارت و بیشتر ، خواهر و برادر شهید تعلق می گیرد .

چ- فرزندان شاهد و ایثارگرانی که حسب ضوابط جاری بنیاد شهرستان در شمول سهیمه ۲۵ % قرار نمی گیرند و احیاناً به صورت غیر رسمی شاغل و یا دانشجو باشند ، در صورت تمایل می توانند در آزمون ثبت نام نمایند و صرفاً از معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند می گردند و ملزم به رعایت سایر آگهی استخدامی می باشند .

ر -به تمامی ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی ۲۵% توصیه می شود برای حصول اطمینان از امکان بهره مندی خود از سهیمه استخدامی مذکور ، قبل از ثبت نام با بنیاد محل پرونده خود تماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمایند .

و – اولویت انتخاب در مشمولین پنج درصد سهیه استخدامی با رزمندگان می باشد ( رزمندگان در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی و داشتن شرایط احراز لازم در حد سهیمه تعیین شده از شرط حد نصاب در آزمون معاف بوده و براساس نمرات فضلی مکتسبه انتخاب خواهند شد ) و سایر مشمولین سهمیه مذکور در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت .

ه-استخدام مازاد بر سهیمه استخدامی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان صورت می پذیرد .

در خصوص ایثارگران در مواردی که نیاز به تخصص وجود دارد رعایت شرایط علمی الزامی می باشد .

ب) سهمیه معلولین:

سه درصد از سهمیه اختصاص داده شده آزمون در صورت برخورداری از شرایط اعلام شده و کسب حدنصاب نمره و دارا بودن توانایی انجام کار در شغل مورد نظر با تائید کمسیون پزشکی و یا مراکز طب کار به معلولین و با معرفی سازمان بهزیستی شهرستان تعلق خواهد گرفت.

ج) سهمیه بومی:

تمامی باقیمانده سهمیه پس از کسر سهمیه های ایثارگران و معلولین براساس ضوابط و شرایط مندرج در آگهی به داوطلبان بومی شهرستان و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به داوطلبان بومی استان که حائز یکی از شرایط ذیل باشند؛ به ترتیب نمره فضلی تعلق خواهد گرفت.

بومی شهرستان :

۱- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان رشته محل یکی باشد

۲- همسر و فرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته )که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنها با شهرستان رشته محل یکی باشد.

۳-داوطلب حداقل چهار (۴)سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان رشته محل طی کرده باشد

۴-داوطلب پدر یا مادر یا همسر داوطلبی حداقل چهار(۴)سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان رشته محل را داشته باشد.

بومی استان :

۱- استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان رشته محل یکی باشد

۲- همسر و فرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته )که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنها با استان رشته محل مربوطه یکی باشد.

۳-داوطلب حد اقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان وپیش دانشگاهی )را به صورت متوالی یا متناوب در استان رشته محل طی کرده باشد

۴-داوطلب پدر یا مادر یا همسر داوطلبی حداقل (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان رشته شغل محل را داشته باشد.
تذکرا ت مهم در خصوص اولویت بومی :

-داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعلام شده برای والدین و همسر خود (موضوع بند ۲و۴ موارد بومی شهرستان و بومی استان) استفاده نمایند که زمان تحقق موضوع (اشتغال، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه) به صورت کامل مربوط به پس از تاریخ تولد و ازدواج داوطلبان باشد.

-پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بند های مورد اشاره صرفا توسط یکی از موارد یا پدر یا مادر یا همسر قابل احتساب است

-در خصوص بند ۴ شرایط «بومی شهرستان » و«بومی استان» احتساب سنوات پراخت بیمه صرفا به پرداخت هایی که در قبال اشتغال فرد صورت گرفته باشد لحاظ خواهد شد(پرداخت بیمه روستایی، بیمه در قبال خدمات درمانی، بیمه دوران سربازی و… مورد قبول نمی باشد.

-ضمنا در خصوص بند ۴شرایط «بومی شهرستان»شهرستان محل خدمت (کارگاه)که بیمه بابت آن پرداخت شده است ملاک عمل می باشد (نه شهرستان صادر کننده گواهی حق بیمه)

-در خصوص بند (۲)موارد «بومی شهرستان »و«بومی استان»محلی را که فرد درآن بازنشسته شده است ملاک عمل می باشد. (نه محل انتقال مستمری بازنشستگی)

مبنای شهرستان واستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد .

کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی لازم است در صورت قرارگرفتن در فهرست دعوت شدگان به بررسی مدارک مستندات ومدارک بومی بودن رابه همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقبا از سوی دانشکده اعلام خواهد شد؛ ارائه نماید.

*تذکرات وتوصیه های کلی :

– داوطلب بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.

– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطلاعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام به دانشکده اعلام می نماید با مستنداتی که در اعلام نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا واقعیتی را کتمان نموده است، به این ترتیب از امتیاز مربوطه محروم و چنانچه فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بلا اثر گردیده و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

– داوطلبان صرفا در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد (مطابق با جداول شغل محلها مندرج در صفحه اول)

لذا داوطلبان فاقد شرایط تحصیلی درج شده در آگهی از ثبت نام جدا خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نیست، از سایر مراحل عقد قرارداد حذف خواهند شد.

-استخراج فهرست افراد دارای حد نصاب صرفا” بر اساس میانگین نمره کل عمومی و اختصاصی خواهد بود و در این مرحله، سهمیه ها و یا امتیازات اعمال نخواهد شد.

کارنامه اولیه صادر شده از سوی این دانشکده، صرفا” جهت اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون از وضعیت علمی (نمرات مکتسبه )آنان می باشد و فاقد هر گونه ارزش قانونی دیگری از جمله استخدام می باشد .

-امتیازات و سهمیه های اعمال شده داوطلبان صرفا بر اساس اطلاعات خود اظهاری آنهاست و نتیجه نهایی پس از انطباق و اعمال مستندات کلیه افراد با امتیازات و سهمیه های قانونی اعلام خواهد گردید.

داوطلبان پس از ۱۰ روز فرصت خواهند داشت اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نمرات علمی کسب شده از طریق درخواست کتبی به دانشکده تحویل و پیگیری نمایند.

اعلام نتایج پس از اعمال سهمیه ها و امتیازات و بررسی و تایید مدارک از طریق وب سایت دانشکده صورت خواهد گرفت. انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش میسر می باشد که اسامی آنها به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

-داوطلبان پس از اعلام نتیجه (قبل از معرفی پذیرفته شدگان به گزینش)، حداکثر تا ۲۰ روز مهلت دارند اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نحوه بررسی مدارک و اعمال سهمیه ها و امتیازات کتبا به دانشکده تسلیم نموده و پیگیری نمایند .

-عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر (تعیین شده از سوی دانشکده) برای بررسی مدارک و یا مصاحبه و غیره، به منزله انصراف از ادامه روند جذب و پذیرش می باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت .

-از پذیرفته شدگان نهایی ،تعهد محضری جهت اشتغال به مدت ۵ سال در شغل محل مورد تقاضا اخذ می گردد . لازم به ذکر است در صورت عدم اجرای تعهد و یا انصراف از خدمت ،قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می شود .

– اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشکده الزامی است.

تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشکده برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد .

– هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

– با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان، اطلاعات وارد شده در سایت می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

 • داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.

برای مشاهده جدول رشته شغلی و تکمیل فرم استخدام اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۰ خرداد ۹۷ – نتایج نهایی پذیرش دانش آموز بهورزی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ دانشکده علوم پزشکی ساوه

کاربران گرامی برای مشاهده نتایج نهایی پذیرش دانش آموز بهورزی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ دانشکده علوم پزشکی ساوه روی لینک زیر کلیک نمایید

تذکرات مهم

دانش آموزان که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شدگان نهایی اعلام گردیده در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ جهت انجام مراحل گزینش با در دست داشتن (۳ قطعه عکس ۴*۳ – تصویر شناسنامه و کارت ملی – مدرک تحصیلی – کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت عمومی) و فرم تکمیل شده مشخصات فردی ( دقیق و بدون قلم خوردگی ) به دفتر هسته گزینش واقع در بیمارستان شهید مدرس ساوه جنب کلینیک پزشکی هسته ای مراجعه نمایند .

لازم به ذکر است انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

جهت مشاهده و دانلود فرم گزینش اینجا کلیک کنید

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۶ اسفند ۹۶ – فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی علوم پزشکی ساوه

بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ ۱/۱۰/۹۶ دانشکده علوم پزشکی ساوه به شرح جدول ذیل اعلام می گردد. لذا ضروری است داوطلبان محترم طبق جدول زمان بندی، با دردست داشتن کلیه مدارک اشاره شده ذیل به ستاد مرکزی دانشکده به نشانی ساوه – میدان مادر – خیابان جمهوری واحد کارگزینی مراجعه نمایند:

مدارک مورد نیاز :

۱- اصل وتصویر تمامی صفحات شناسنامه داوطلب و همسر (در صورت تأهل)

۲- اصل و تصویر کارت ملی

۳- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

۴- اصل و تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح و ضریب k ( پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی )

۵- اصل وتصویر کلیه مدارک وتاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری ، بومی و … )

۶- چهار قطعه عکس پشت نویسی شده ۴*۳

۷- پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش

۸- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم (ویژه آقایان)

۹- اصل و تصویر گواهینامه ب(۲) یا پایه دوم (جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)

۱۰- اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی

۱۱- اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تأییدیه برای نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی

۱۲- یک عدد پوشه سبزرنگ

۱۳- کاربرگ مربوط به انصراف قطعی از تحصیل برای مشمولین تبصره بند ۶ تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی

مدارک بومی بودن (استان یا شهرستان) : (به همراه داشتن حداقل یکی از موارد ذیل جهت تائید سهمیه کافی است )

۱- اصل و تصویرشناسنامه داوطلب و یا همسر

۲- به همراه داشتن گواهی اشتغال به تحصیل چهار ساله از (دبستان، راهنمایی یا دبیرستان محل تحصیل و یا اداره آموزش و پرورش شهرستان)

۳- گواهی معتبر از محل اشتغال فعلی یا بازنشستگی همسر، پدر یا مادر(ویژه پرسنل نیروهای مسلح یا کارکنان دولت)

اصل و تصویر حکم بازنشستگی( پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح) پدر، مادر، همسر به انضمام گواهی بازنشستگی از محل خدمت (به تاریخ روز با قید محل خدمت بازنشستگی) جهت افراد بازنشسته

گواهی اشتغال از محل خدمت(به تاریخ روز با قید محل خدمت) به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح : پدر، مادر، همسر جهت افراد شاغل

اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد شاغل یا بازنشسته

۴- ریز سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه گر جهت داوطلب ، پدر ، مادر و یا همسروی

گواهی سابقه پرداخت حق بیمه از شعب پرداخت حق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه مربوطه

اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد بیمه شده

*تذکر بسیار مهم*

۱- لیست اعلام شده به میزان یک و نیم برابر سهمیه های مربوطه (به غیر ازشغل محل رشته های دارای مصاحبه که ۳ برابر ظرفیت پذیرش می باشد ) و صرفاً جهت بررسی اولیه مدارک افراد وبه صورت موقت بوده و طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش، مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط ومقررات اعلام شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد،اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان پذیرش انجام خواهد گردید. لازم به ذکر است لیست نهایی جهت انجام مراحل گزینش ویا مصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد گردید.

۲- در خصوص داوطلبانی که در حال تحصیل در مقاطع بالاتر از مقاطع اعلام شده در آگهی می باشند در این مرحله نیاز به ارائه گواهی انصراف نداشته و پس از طی مراحل بررسی مدارک ، در صورت نیاز گواهی انصراف از تحصیل از ایشان اخذ خواهد گردید .

برای مشاهده جدول زمانبندی و اسامی اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۶ اسفند ۹۶ – فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی علوم پزشکی ساوه

بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ ۱/۱۰/۹۶ دانشکده علوم پزشکی ساوه به شرح جدول ذیل اعلام می گردد. لذا ضروری است داوطلبان محترم طبق جدول زمان بندی، با دردست داشتن کلیه مدارک اشاره شده ذیل به ستاد مرکزی دانشکده به نشانی ساوه – میدان مادر – خیابان جمهوری واحد کارگزینی مراجعه نمایند:

مدارک مورد نیاز :

۱- اصل وتصویر تمامی صفحات شناسنامه داوطلب و همسر (در صورت تأهل)

۲- اصل و تصویر کارت ملی

۳- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

۴- اصل و تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح و ضریب k ( پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی )

۵- اصل وتصویر کلیه مدارک وتاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری ، بومی و … )

۶- چهار قطعه عکس پشت نویسی شده ۴*۳

۷- پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش

۸- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم (ویژه آقایان)

۹- اصل و تصویر گواهینامه ب(۲) یا پایه دوم (جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)

۱۰- اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی

۱۱- اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تأییدیه برای نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی

۱۲- یک عدد پوشه سبزرنگ

۱۳- کاربرگ مربوط به انصراف قطعی از تحصیل برای مشمولین تبصره بند ۶ تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی

مدارک بومی بودن (استان یا شهرستان) : (به همراه داشتن حداقل یکی از موارد ذیل جهت تائید سهمیه کافی است )

۱- اصل و تصویرشناسنامه داوطلب و یا همسر

۲- به همراه داشتن گواهی اشتغال به تحصیل چهار ساله از (دبستان، راهنمایی یا دبیرستان محل تحصیل و یا اداره آموزش و پرورش شهرستان)

۳- گواهی معتبر از محل اشتغال فعلی یا بازنشستگی همسر، پدر یا مادر(ویژه پرسنل نیروهای مسلح یا کارکنان دولت)

اصل و تصویر حکم بازنشستگی( پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح) پدر، مادر، همسر به انضمام گواهی بازنشستگی از محل خدمت (به تاریخ روز با قید محل خدمت بازنشستگی) جهت افراد بازنشسته

گواهی اشتغال از محل خدمت(به تاریخ روز با قید محل خدمت) به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح : پدر، مادر، همسر جهت افراد شاغل

اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد شاغل یا بازنشسته

۴- ریز سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه گر جهت داوطلب ، پدر ، مادر و یا همسروی

گواهی سابقه پرداخت حق بیمه از شعب پرداخت حق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه مربوطه

اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد بیمه شده

*تذکر بسیار مهم*

۱- لیست اعلام شده به میزان یک و نیم برابر سهمیه های مربوطه (به غیر ازشغل محل رشته های دارای مصاحبه که ۳ برابر ظرفیت پذیرش می باشد ) و صرفاً جهت بررسی اولیه مدارک افراد وبه صورت موقت بوده و طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش، مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط ومقررات اعلام شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد،اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان پذیرش انجام خواهد گردید. لازم به ذکر است لیست نهایی جهت انجام مراحل گزینش ویا مصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد گردید.

۲- در خصوص داوطلبانی که در حال تحصیل در مقاطع بالاتر از مقاطع اعلام شده در آگهی می باشند در این مرحله نیاز به ارائه گواهی انصراف نداشته و پس از طی مراحل بررسی مدارک ، در صورت نیاز گواهی انصراف از تحصیل از ایشان اخذ خواهد گردید .

برای مشاهده جدول زمانبندی و اسامی اینجا کلیک نمایید


 

خبر ۲۲ اسفند ۹۶ – لیست مصاحبه داوطلبان بهورزی شهرستان ساوه و زرندیه مورخه ۲۳/۱۲/۹۶

برای مشاهده لیست زمانبندی مصاحبه داوطلبان اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۴ اسفند ۹۶ – لیست پذیرفته گان بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ساوه

کاربران گرامی جهت مشاهده لیست پذیرفته شدگان اینجا کلیک کنید.
هر گونه اطلاع رسانی در خصوص تاریخ و محل مصاحبه از طریق همین سایت www.savehums.ac.ir می باشد


خبر ۳ بهمن ۹۶ – دریافت کارت آزمون استخدام بهورزی علوم پزشکی ساوه

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون استخدام بهورزی مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۶ جهت دریافت کارت به ورود به جلسه در تاریخهای ۳/۱۱/۱۳۹۶ و ۴/۱۱/۱۳۹۶ به آموزشگاه بهورزی واقع در ساوه – خیابان سلمان ساوجی – روبروی سلمان ساوجی ۱۶ مراجعه نمائید.


بدینوسیله به اطلاع میرساند  شرکت  تعاونی شفا گستر پاسارگاد فروهر  طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی ساوه در نظر دارد ۳ نفر کارشناس بهداشت حرفه ای مرد را از طریق مصاحبه یا آزمون، جذب نماید.    لذا از افراد واجد شرایط درخواست مینماید حداکثر تا مورخه ۱۷/۴/۹۵ اطلاعات قید شده در این فراخوان  را به آدرس ایمیل Drmoshtagh@gmail.com   ارسال نمایند.

 

عنوان شغل

 

محل جغرافیایی خدمت

 

تعداد مورد نیاز

 

جنسیت

 

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

 

 

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

 

ساوه

 

 

۳ نفر

مرد  

دارا بودن مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای

شرایط عمومی داوطلبان:

 • ۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
 • ۲- داشتن تابعیت ایران
 • ۳- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت
 • ۴- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
 • ۵- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب ارای مراجع قانونی
 • ۶- داوطلبان نباید مستخدم رسمی،ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
 • ۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام امور محوله
 • ۸- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و  روانگردان
 • ۹- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرایط اختصاصی داوطلبان:

 • ۱- داشتن حداقل ۲۲ سال سن تمام و حداکثر ۳۵ سال تمام  جهت دارندگان مدرک کارشناسی و حداکثر ۴۰ سال تمام جهت دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس ارشد
 • ۲- داوطلبان بومی شهرستان در صورت برخورداری از شرایط مندرج در اگهی  در اولویت جذب میباشند.
 • ۳- تسلط کامل به کامپیوتر

تذکرات:

**داوطلبان بومی به افرادی اطلاق میشود که واجد یکی از شرایط ذیل باشند

الف) شهرستان  یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی  باشد.

ب)داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان و یا دانشگاه) را به طور متوالی در رستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

ج)داوطلب یا پدر ،مادر ویا همسر وی حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام راداشته باشند.

*مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد.

* در صورتی که ظرفیت مورد نظر از بین متقاضیان بومی شهرستان و سپس استان تکمیل نگردد پذیرش جذب نیرو از متقاضیان غیر بومی صورت خواهد گرفت.

***شرکت کنندگان لازم است مدارک ذیل را در روز مصاحبه به همراه داشته باشند.

 • ۱- یک قطعه عکس ۴*۳
 • ۲-  آخرین مدرک تحصیلی
 • ۳- کارت ملی
 • ۴- شناسنامه(تمامی صفحات)
 • ۵- کارت پایان خدمت تمام وظیفه عمومی یا معافیت دائم
 • ۶- مدارک دال بر بومی بودن طبق شرایط مندرج در این اگهی
 • ۷- آدرس محل سکونت و شماره تماس

 

متقاضیان فرم درخواست خود را در قالب جدول ذیل به آدرس ایمیل Drmoshtagh@gmail.com   ارسال نمایند.

نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی محل تولد سال تولد شماره تماس

 

*** با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل و ارسال جدول فوق میباشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

 لینک سایت

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها