دستور رئیس جمهور برای رفع موانع استخدام رسمی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور گفت: تمام موانع استخدام رسمی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی به دستور رئیس جمهور برطرف شد.

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی در مورد تعیین تکلیف استخدام رسمی در سال ۹۰ گفت: روز پنجشنبه ۳۰ آذر ۹۱ جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، همه استانداران کشور، وزیر کشور و ‌معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در محل وزارت کشور برگزار شد و در این جلسه تمام موانع سر راه استخدام رسمی و نیز مشکل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و تبدیل نیروهای پیمانی به استخدامی با تاکید و دستور رئیس جمهور برطرف شد.

وی با بیان اینکه سهمیه قابل توجهی برای همه استان‌ها و دستگاه‌های ملی و استانی برای استخدام رسمی در نظر گرفته شده است، گفت: دستگاه‌هایی که آزمون استخدامی برگزار کرده و نتایج اعلام کرده‌اند، قبل از پایان سال نسبت به استخدام نیرو اقدام می‌کنند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین دستکاه‌هایی که هنوز نسبت به نشر آگهی و آزمون اقدام نکرده‌اند، به زودی نشر آگهی و آزمون انجام خواهند داد و فرایند استخدام آنها در لایحه بودجه ۹۲ از نظر ردیف بودجه در نظر گرفته و در سال ۹۲ پیگیری می‌شود.

تاجی همچنین افزود: مصوبه‌ای در اول بهمن ۹۰ در هیئت دولت گذرانده شد که تمام نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده و دیگر دستگاه‌های اجرایی حق ندارند با شرکت‌های واسط تامین نیرو قرارداد بسته، بلکه باید مستقیما با خود نیروها قرارداد ببندند.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شده بودند، اما هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ایرادهایی به آن گرفت و آن مصوبه بعد از رفت و برگشت به دیوان عدالت اداری دارای مشکلاتی شد و دستگاه‌ها نمی‌توانستند با شرکت‌های تامین نیرو قرارداد ببندند، از طرفی خود نیروهای شرکتی هم نمی‌توانستند با دستگاه به طور مستقیم قرارداد ببندند.

*اصلاح مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: در جلسه ۲۱ آبان ۹۱ مجددا با اصلاح مصوبه قبلی هیئت دولت این مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تکرار و قرار بر این شد، باقیمانده نیروهای شرکتی با خود دستگاه اجرایی به طور مستقیم قرارداد ببندند.

*شرط سابقه یکسال برای تبدیل وضع نیرو حذف شد

تاجی مشکل دیگر مصوبه بهمن ۹۰ دولت را این گونه عنوان کرد که در آن مصوبه ذکر شده بود ، نیروهایی مشمول قرارداد می‌شوند که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، اما عده‌ای از نیروها بودند که از اول سال ۹۰ قرارداد داشتند و با سابقه ۱۱ ماه نمی‌توانستند تبدیل وضعیت شوند، اما در مصوبه جدید شرط حداقل یک سال حذف شده و دستگاه اجرایی با هر سابقه‌ای می‌تواند با نیروی مورد نیاز خود و به صورت مستقیم قرارداد ببندد.

وی با اشاره به تبصره ماده ۳۲ یا ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: دستگاه‌های اجرایی در این ماده موظف شدند، تا سقف پست‌های سازمانی نیروهای خود را که مشمول قانون کار می‌شوند، جذب کرده و هیچ محدودیتی در این باره ندارند.

* تبدیل وضع نیروهای انتقالی به شهرستانها

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: مصوبه دیگر مربوط به انتقال نیروها از تهران به شهرستان‌ها و مراکز استان و همچنین از مراکز استان به شهرهای کوچک‌تر بود که در آن مقرر شده بود، اگر نیروی قراردادی از تهران به مراکز استانی و یا شهرستان‌ها منتقل شد، تبدیل وضعیت شده و به نیروی پیمانی تبدیل شود که آن مصوبه هم ایراداتی داشت که ایراد مصوبه انتقال کارمندان هم در این جلسه پنجشنبه ۳۰ آذر برطرف شد و قرار بر این شد که تمام نیروهایی که از تهران منتقل شده‌اند، تبدیل وضعیت شوند.

تاجی افزود: مشکل نیروهای شرکتی برطرف شده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مستقیما با نیروی مورد نیاز قرارداد ببندند، در عین حال هزینه دستگاه اجرایی افزایش نمی‌یابد.

*تبدیل وضع نیروی شرکتی هزینه ندارد،صرفه‌جویی دارد

وی در مورد اینکه آیا ردیف بودجه این استخدام‌ها پیش بینی شده است، گفت: قبلا شرکت واسطه تامین نیرو اگر ۷۰۰ هزار تومان از دستگاه اجرایی دریافت می‌کرد، در نهایت ۴۰۰ هزار تومان به نیروی کار شرکتی می‌داد، اما اکنون آن شرکت واسط حذف شده و دستگاه اجرایی مستقیما بانیروی مورد نیاز قرارداد می‌بندد و ۶۰۰ هزار تومان اگر به او بپردازد ۱۰۰ هزار تومان هم صرفه‌جویی دارد و در دریافتی کارمند هم بیشتر می‌شود.

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: یک سلسله نیروهای پیمانی بودند تا زمانی که قانون استخدامی در کشور بود، اینها ابتدا به صورت پیمانی بعد به صورت آزمایشی و سپس به صورت رسمی و قطعی استخدام می‌شدند، اما در قانون مدیریت خدمات کشوری که از سال ۸۶ در کشور اجرا می‌شود، شکل استخدام نیروها تغییر پیدا کرد و گفته شد، نیروهای پیمانی برای مشاغل تصدی‌گری و نیروهای رسمی برای مشاغل حاکمیتی استخدام شوند.

تاجی در مورد مشاغل حاکمیتی گفت: در همه وزارتخانه‌ها اموری مانند برنامه‌ریزی، سیاست گذاری و نظارت به عنوان مشاغل حاکمیتی و امور اجرایی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی به عنوان مشاغل تصدی‌گری شناخته می‌شود. مثلا در آموزش و پرورش سیاست گذاری و برنامه‌ریزی یک کار حاکمیتی ولی اداره امور مدارس قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

وی افزود: در تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده است بدون برگزاری آزمون نیروهای پیمانی را تبدیل به نیروی رسمی کند و بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور صادر شد که نیروهای پیمانی با داشتن حداقل سه سال و اشتغال در مشاغل حاکمیتی می‌توانند تبدیل به نیروی رسمی شوند.

*سهمیه استخدامی سال ۹۰ جذب می‌شود

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد سهمیه‌های استخدامی سال جاری گفت: به دستگاه‌های اجرایی اعلام شد، هر چه سهمیه استخدامی مربوط به قانون بودجه ۹۱ است، انجام شود و امسال در ابتدای سال حدود ۸۰ هزار مجوز استخدام به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها داده شد که نیاز استخدامی دستگاه‌های استانی را برطرف کنند.

تاجی تاکید کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۲۴ بند الف، ب و ج حکمی آمده است که به ازای خروج سه نفر از مشاغل تصدی و یک نفر از مشاغل حاکمیتی بتوانند یک نفر جدید نیرو استخدام کنند و همچنین بر اساس مجوزهایی که معاونت توسعه مدیریت به استان‌ها و دستگاه‌های ملی و سازمان‌های ملی داده است، تعداد قابل توجهی نیرو در سال جاری استخدام می‌شوند و این مجوزهای استخدامی به دستگاه‌های ملی توسط خود آن دستگاه‌ها بین واحدهای استانی و شهرستانی توزیع می‌شود، مثلا اگر ۱۰ هزار نفر سهمیه برای سازمان مالیاتی در نظر گرفته شده خود سازمان بین واحدهای استانی و شهرستانی آن را توزیع می‌کند.

تاجی گفت: از محل سهمیه استانی در بخشی از دستگاه‌ها نشر آگهی استخدام انجام شده، مثلا استانداری اصفهان هزار نفر آگهی استخدام و برگزاری آزمون انجام داده، اما بعضی استان‌ها نتایج آزمون را اعلام نکردند.

*واگذاری اختیار استخدام به استانداریها

وی تاکید کرد: از زمانی که آقای دکتر عزیزی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قرار گرفت به این نتیجه رسید که اگر استخدام در پهنای کشور و در دستگاه‌های مختلف توسط خود معاونت انجام شود، مشکلات اجرایی و زمان‌بر خواهد داشت، در نتیجه آقای عزیزی مصوبه‌ای از هیئت دولت گرفت و بر اساس آن تمام اختیارات معاونت توسعه در مورد نشر آگهی، برگزاری آزمون، گزینش و استخدام نیرو را به استان‌ها واگذار کرد.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور در جلسه روز پنجشنبه اعلام کرد، دستور ایشان برای استخدام  نیروها کند، پیش می‌رود و باید موانع آن برطرف شده و در این راستا جلسه‌ای که آبان ماه معاونت منابع انسانی استانداری‌ها و دستگاه‌های ملی در تهران برگزار کردند، به آنها توضیح داده شد که دستورالعمل استخدامی روی سایت دولت به نام کارمند ایران قرار گیرد و شناسه استخدامی به متقاضیان داده شود که نتایج و روند استخدام در آن قابل پیگیری باشد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: در جلسه پنجشنبه ۳۰ آذر در راستای اجرای دستور رئیس جمهور در وزارت کشور آقای عزیزی دستور کوتاه شدن زمان استخدام نیروها را به استانداران کشور صادر کرد.

تاجی گفت: بر اساس قانون سه درصد از استخدامی‌ها به معلولان، ۲۵ درصد ایثارگران شامل آزادگان و رزمندگان همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان شهدا تعلق می‌گیرد و اگر کسی از این مشمولان باقی مانده‌اند، در ظرفیت استانی و ملی از آن استفاده کنند.

*استخدام نیروها در کمترین زمان باشد

وی افزود: رئیس جمهور در این جلسه به همه استانداران تاکید کردند، استخدام نیروها در کمترین فرصت انجام شود و این جلسه نهایی برای تعیین تکلیف سهمیه استخدامی استانی و دستگاه های ملی و استانی بود که قرار شد، در جلسه عصر روز ۳۰ دی ماه آقای عزیز معاون رئیس جمهور جلسه‌ای با رئیس جمهور برگزار و تمام ابهامات استانداران را منتقل و رفع کند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: رئیس جمهور بر انجام فرایند استخدام نیروها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید و دستور دادند همه موانع استخدام رفع شود و در کوتاه ترین فرصت تا پایان سال تعیین تکلیف شود.

*خروج ۴۰۰هزار کارمند ظرف ۸ سال

تاجی خاطرنشان کرد: در حدود ۸ سال گذشته که استخدام رسمی متوقف شده بود بیش از ۴۰۰ هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی از نیروهای رسمی و پیمانی از چرخه خارج شده و برای آنها جایگزین نشد و دولت مجبور بود، با نیروهای شرکتی و قراردادی امور اجرایی را انجام دهد.

وی تاکید کرد: با مصوبه جدید همه نیروهای شرکتی تعین تکلیف می‌شوند و بخش اعظم پست‌های بلاتصدی و خالی در دستگاه‌های شهرستانی و استانی با اولویت تکمیل می‌شود.

*اولویت استخدامی در ادارات شلوغ نه ستادها

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: اولویت استخدام جدید مربوط به واحدهای صف و خدمات رسان به مردم بوده است، البته واحدهای ستادی دستگاه‌های ملی و استانی هم مجوز می‌گیرند، اما تاکید رئیس جمهور در به کارگیری نیروهای جدید در واحدهای کوچک شهرستانی و مواردی که خدمات بیشتری به مردم ارائه می‌کنند است.

وی در مورد مجموع مجوز استخدامی دستگاه‌ها گفت: رقم قابل توجهی و در هر استان اعداد قابل توجه و متفاوتی است که امیدواریم با رفع مشکل اجرایی نیروهای جوان و تحصیل‌کرده در دستگاه‌های دولتی مشغول کار شوند.

تاجی افزود: دستگاه‌هایی که آزمون برگزار کرده و نتیجه اعلام کردند، بر اساس ردیف بودجه سال ۹۱ استخدام انجام می‌شود و آنهایی که هنوز آزمون برگزار نکرده‌اند آزمون و نشر آگهی انجام خواهند داد و اعتبار مورد نیاز آنها در لایحه بودجه ۹۲ پیش‌بینی می‌شود.

*اجتهاد مقابل نص مصوب دولت ممنوع

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: متاسفانه اشکالی که در برخی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، این است که عده‌ای اجتهاد درمقابل نص می‌کنند و با مصوبات صریح دولت مقابله می‌کنند، مثلا اگر گفته شده نیروی شرکتی تبدیل وضع شده و با آن قرارداد ببندیم، خود دستگاه سرخود می‌گوید، باید لیسانس داشته باشی. در حالی که مصوبه دولت گفته همه نیروهای شرکتی مستقیم با خود دستگاه قرارداد ببندند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با کمک رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات کار بزرگ استخدامی به خوبی انجام شود.

منبع خبر : خبرگزاری فارس

آخرین اخبار استخدامی استانداری ها سال ۹۱

دیدگاه ها (۵۴)

 1. گروهی از کارگران واحد زباله شهرداری کرمان می‌گه:

  با عرض سلام از دولت محترم عاجزانه میخواهیم حداقل نیروهای شرکتی شهرداری کرمان واحد زباله تبدیل وضعیت کنند یاححقوق عقب مانده ما را به شهرداری کرمان بدهند برای تبدیل وضعیت ماو حقوق عقب مانده ما با کمال تشکر گروهی کارگر شرکتی شهرداری کرمان واحد زباله

 2. ali می‌گه:

  باسلام لطف کنید پیگیری کنید بنده ودوستان اول سال ۹۱ تبدیل وضعیت شدیم خداروشکرازنظر حقوق تقریبا ۴۰ تا ۵۰ درصد بهتر شده البته تنها یک چهارم قسمتی از حقوق که تو جیب پیمانکار میرفت به حقوق ما اضافه شده خدارو شکر باز هم با وجود کاستیها بهتر شده چون درسال ۹۰ بابت هرنیرویی با پیمانکار در اداره ما که شرکت دولتی هست یک ملیون قرارداد بسته بودند که نهایتا ۴۵۰ هزارتومان به هرکارگر میدادندوالان در سال ۹۲ حتما بابت هر نیرویی بالای یک و نیم ملیون باید قرارداد ببندند که باوجود اینکه به ما حدود هشتصد تومن میدهند قطعا ۵۰ درصد در هزینه های دولت صرفه جویی میشود وازآن طرف کارگران نیز راضی هستند ولی اکنون شایعاتی مبنی بر بازگشت به پیمانکاری از اول برج هفت وجودداره حال امیدواریم دولت جدید تدبیری اتخاذکنه و این امر رو قطعی کنه ودررفع نواقص اون ازجمله پایین بودن پایه حقوق این افرادکه طبق پایه یک طرح طبقه بندی داده میشود ودادن برخی مزایا ازجمله بدی آب وهوا وغیره نیز تلاش کنند و امیدی دوباره بین کارگران ایجاد کنه تا دوباره به دام مافیای پیمانکاری نیافتیم و دعای خیر کارگران پشت سر دولت جدیدتدبیر وامید باشد. باتشکر.

 3. m می‌گه:

  سلام
  تکلیف نیروهای طرحی دانشگاه علوم پزشکی چیه؟ چرا نیروهای طرحی رو قراردادی نمی کنن ؟ بعد از دوسال طرح باید بریم تو خونه بشینیم.
  کاش آقای رئیس جمهور برای ما هم کاری می کرد

 4. خسته ام من می‌گه:

  سلام.من از طرف شرکتیای اداره غله میگم که همه این حرفا دروغ یا شاید یه جور تبلیغات بود!اگه دروغ نبود پس کو تبدیل وضعیتا؟تو استان کردستان تازه دارن قرارداداشونم با شرکت x تمدید میکنن!

 5. sudn می‌گه:

  پس نیرو های شرکتی که کارشناسی یا حتی کارشناسی ارشد در تعاونی های اموزش و پرورش هستند یا نیرو های شرکتی تالار ها که در تبدیل وضعیت قبلی گروهی از این ها گرفته شدند چون اقای وزیر می گویند دیگر نیرو ی شرکتی نداریم پس ما ها چی میشیم

 6. سمانه می‌گه:

  من حدود ۷ است که در شرکت آب وفاضلاب مشهد مشغول خدمت هستم و قرارداد نیروی انسانی دارم ولی متاسفانه حدود ۲ سال است که مشهد هیچ لیستی با توجه به مصوبه دولت برای استخدامی به تهران نفرستاده ،به جز افرادی که سفارش شده هستند این حرفها که استخدام میشید همش الکیه فقط پارتی بازی

 7. رضا می‌گه:

  با سلام من مدت ۵ساله که در نیروگاه منتظرقائم مشغول کارم نامه تبدیل وضعیتم به منابع انسانی توانیر فرستاده شده که خبر خصوصی شدن نیروگاه وفروخته شدن به بانک صادرات شده الان من سردرگم هستم و جوابی داده نشده از شما مقام مسئول خواهشند است که پیگیری کنید وجواب نامه من را به نیروگاه بفرستید با تشکر…

 8. آزاد می‌گه:

  باسلام
  چرا تا کنون هیچ یک از سازمانهای آب منطقه ای وزارت نیرو اقدام به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خود ننموده اند؟مکه وزارت نیرو از این قوانین مستثنا است؟

 9. مهسا می‌گه:

  خواهشمندیم نیروهای شرکتی شهرداری تهران هم تبدیل وضعیت کنید به قرارداد کاری معین….خواهشمندیم…

 10. عادل می‌گه:

  با سلام

  من از مخابرات هستم
  اینجا قانونی به نفع مخابرات باشد . اجرا میشود
  یعنی وقتی مصوبه یا قانونی دولتی به نفع مخابرات باشد .سریعا مخابرات به دولتی تبدیل میشود
  و اگر قانون یا مصوبه ای از طرف شرکت خصوصی عنوان شود
  بلا فاصله مخبرات خصوصی میشود .
  ما نیروهای شرکتی چه کنیم با این شتر مرغ !؟

 11. یکی می‌گه:

  سلام
  ما ۴۰ نفر از کارکنان نیروگاه زنجان به صورت شرکتی کار میکنیم میگن که قراره نیروگاه و به بخش خصوصی بفروشن!با این وضعیت به نظرتون اگه خدا خواست و این طرح انجام شد ماها رو هم میگیره؟

 12. سارا می‌گه:

  در شهرستان نوشهر در آموزش و پرورش هیچ شرکتی وجود ندارد و ما مربیان شرکتی دو سال هست که بیکار شدیم در حالیکه تمام مدارس نوشهر در حال حاضر فقط دو مربی دارند، . در امتحان استخدامی سال قبل حق امتحان را از ما گرفتند چون زیر یک سال سابقه داشتیم، اجازه امتحان به ما ندادند و مدارس نوشهر شدیدا به مربی بهداشت نیاز دارد و ما مربیان شرکتی که با علاقه بیشترین کار را با کمترین حقوق انجام میدادیم دو سال است که بیرون گذاشته شدیم ، کسی در مورد ما پاسخگو نیست

 13. آذر می‌گه:

  سلام . من حدود ۴ هست که در اداره ای مشغول به خدمت می باشم (به صورت نیروی پروژه ای- نیروی طرح)و قرارداد من به صورت داخلی با خود اداره بسته شده آیا من هم امیدوار باشم ؟

 14. مهدی می‌گه:

  سلام
  جناب مدیر پس این نتایج آزمون شهرداری چی شد؟
  آخه دیگه سازمان سنجش هم باید بی برنامه و با تاخیر جوابگو باشه

 15. شفاف می‌گه:

  باسلام
  مدیر مهربون استخدامی استانداری همدان چی شد؟خبری نیست؟

 16. موسی می‌گه:

  سلام و خسته نیاشید آیا این تغییر وضعیت به نیروهای طرحی که از طرح حقوق دریافت می کنند برخوردار می باشد .

 17. mohsen می‌گه:

  تکلیف استان هایی که آزمون برگزار کردن و اما نتیجه رو اعلام نکردن چیه!

 18. مهرماه می‌گه:

  سلام . من حدود ۲.۵ هست که در اداره ای مشغول به خدمت می باشم و قرارداد من به صورت داخلی با خود اداره بسته شده آیا من هم امیدوار باشم ؟

 19. hamid می‌گه:

  مدیر چیشو بررسی میکنی؟بذار مطالبو
  واقعیتند دیگه
  منکر واقعیتمیشی؟/

 20. سنگ صبور می‌گه:

  سلام مدیر جووووووووووووووووووووووووووووووووون
  این حرف درسته که هرکی شرکتی هست اگه مسئولین استخدامش نکردن وگوش شنوا نداشتن میشه درسایت کارمندان ثبت نام کردیا راه حل دیگه ای داره؟؟؟ لطفا وخواهشا منو راهنمایی فرمایید%ممنون%

 21. مهسا می‌گه:

  سلام آقای مدیر.تکلیف نیروهای شرکتی توزیع برق چیه ؟ اونا شامل این قانون نمیشن؟

  • MODIR می‌گه:

   استثنایی ذکر نشده

  • SAID11 می‌گه:

   سلام . من حدود ۵هست که در اداره ای مشغول به خدمت می باشم و قرارداد من به صورت داخلی با خود شرکت توزیع بسته شده است و اون شرکت هم حقوق رو میگیره وبعد به ما پرداخت میکنه در کل شرکت توزیع حدود۳۵۰نفر هستیم که با این شرکت قرارداد داریم وهر سال ۵۰نفری رو حذف میکنند
   فکر نمیکنم این قانون اجرا بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 22. آبسری می‌گه:

  با سلام واحترام
  چرا کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور با توجه به اینکه در تمامی مراکز وواحدهای این دانشگاه بعد از ۶الی ۱۶سال دارای سابقه کار هستیم اما تا حالا هیچکدام پیمانی نشده ایم.
  نیروهای سال ۹۰رو دارن قراردادی میکنند اما…؟

 23. پاییز کرمانی می‌گه:

  خدا کنه که تکلیف استخدامی استانداری ها تا اخر سال مشخص شه .به خدا بلا تکلیف بودن خیلی بد هست…

 24. محمد می‌گه:

  سلام، نیروگاه حرارتی شازند تعداد ۲۰۰ نفر قراردادی داره و هیچ کدام از مسئولان این موضوع را پیگیری نمیکنه؟؟؟؟

 25. fatemehabaspoor می‌گه:

  salam khabare khobi hast fagat kash in emkan baraye tamamiye reshteha bashe na fagat reshtehaye fani riyazi ya tajrobi

 26. فرزاد می‌گه:

  سلام
  من وهمکارانم در سیلوی گندم زیر نظر اداره غله به عنوان نیروهای شرکتی کار میکردیم که ۲۰ روز است درست وقتی خبر از تبدیل وضعیت شد بیکار شدیم به خیلی ها مراجعه کردیم خبری نشد. لطف فرمایید ما رامس کنید

 27. amir می‌گه:

  خبرررررررررررررررر خبرررررررررررررررر
  مشکل استخدام بکی رفع شده!!!!!!!!!!!!
  چه خوب شده.الان همه سرکاریم!!!!!!!

 28. وحید می‌گه:

  سلام تکلیف نیرو های شرکتی در وزارت نیرو و وزارت نفت چیه ؟ پس تکلیف ما چیه ؟

 29. zahra می‌گه:

  والله من دیگه خسته شدم
  از این که همش دنبال کار باشم و هیچ کاریم نباشه
  آبرومون پیش فامیل رفت اینقدر درس خوندیم خر خونی کردیم شدیم ارشد شیمی فیزیک اونم تو دانشگاههای معتبر
  حق التدریس درس بدی ساعتی ۵ تومان اونم دانشگاه
  به خدا تعلیمی راننگی خیلی بشتر از این گیرشون میاد تا استادای حق التدریس
  بدبختی اینکه هییت علمی همه فارغ التحصیل آزاد هستن حق التدرسی ها فارغ التحصیل دانشگاههای معتبر
  اه

  • زهرا می‌گه:

   آخ حرف دل منو زدی. منم مثل تو شیمی فیزیکم. الان دانشجوی دکترام. یه واحدم ندادن بهم تو دانشگاه آزاد!هرسه تا مقطع دولتی خوندم.ولی اولویت با کساییه که آزاد خوندن!!

   • محمد مهدی می‌گه:

    سلام دوست عزیز
    این که دانشگاه های دولتی رو سخت تر میشه واردش شد کاملا درسته اما دانشجوها از دانشگاهای آزاد با سوادتر خارج میشن من خودم لیسانسم دانشگاه معتبر دولتی بودم(دانشگاه اصفهان)اما ارشدم رو به خاطر مشغله کاری تو شهر خودم آزاد خوندم الانم خیلی خیلی با سوادتر از هم رده های خودم تو دانشگاه دولتی هستم حق التدریس میرم سر کلاس اما کارم چیزی چز تدریسه خیلی هم راضیم
    خواهشا قضاوت های متعصبانه و خاله زنکی رو بذارید کنار

    • zahra می‌گه:

     حرف خاله زنکی چیه؟من خودم الان آزاد تدریس میکنم هم پیام نور.بچهه ای آزاد اول ترم آخر ترم فقط نمره میخوان.شما جزوه استثناها بودین یا دانشگاه ازاد شما استثنا بوده وگرنه یه دور بیاین دانشگاه های ازاد شهرستانها رو ببینید ببینید بازم حرف قبلی رو میگین یا نه

     • hamid می‌گه:

      سلام
      باورداشته باش که دانشگاه ازاد سخت رتر هست
      ۱دلیل بیارم قانع میشی؟
      دولتی هزینه آور بر دولته میخوان زود دانشجو فارغ لاتحصیل بشه اما آزاد برعکسه درامدزایی دارد به هر ترتیب هم شده دانشجو میندازن.
      دانشگاه ازاد رتبه۲کشوری را کسب کرد
      سرچ کن میبینی
      بای

     • شفاف می‌گه:

      سلام
      دانشگاه آزاد اینجام نمره میخوان فقط
      بار علمی صفره
      ولی دانشگاه سراسری چون از اساتید با تجربه تر استفاده میکنن سطح علمشون بالاتره
      منتها مشکل یه چیز دیگه ست دوستان
      فارق التحصیلان دانشگاه سراسری اندازه ی پولدارای دانشگاه آزاد اعتماد بنفس ندارن و از کوچکترین دانششون کوه نمیسازن….چون کیفیت کارشون بالاست و میدونن هرچقدرم بدونن بازم کمه
      اما دانشگاه آزاد با اعتماد بنفس ویژه چون پول علمشونو خودشون پرداخت کردن همه جا ازش حرف میزنن جه بسا درستم نباشه
      این دوست محترم که حرفارو خاله زنکی میدونن باید بگم مقطع ارشد هرکس تخصص و توانایی خودشو پی میگیره ممکنه تو محدوده ای که شما فکرمیکنید از هم رشته ایهاتون بیشتر بلدید مثل شما زیاد باشه و پیداشون نکرده باشید و یا اونا در محدوده ی ادیگه ای از همون رشته متخصص شدن
      بهرحال بار علمی در کشورمون از یه اصول و روش پیروی میکنه…حالا آزاد باشه یا دولتی
      فرقش همون اعتماد بنفسه که بین آزادیها بیشتره وگرنه سطح علم یکیه
      با احترام

    • زهرا می‌گه:

     ای بابا! من سواذ آزادو زیر سوال نبردم. میگم ما که هر سخه مقطع دولتی خوندیم هیچ جایی برامون نیست. ئانشگاه آزادهم شرط گذاشته حداقل یه مقطع باید آزاد بخونی هیئت علمی شی….ولی خداییش اکثر بچه های دانشگاه آزاد دنبال نمره هستن. شاستثنا هم هست مثل شما.دانشگاه دولتی استاد جواب سلامو بزور میده!

     • zahra می‌گه:

      زهرا جان ما انگار ما اونقدر تو دانشگاه دولتی و اسه قبولی و بعدش تموم شدنش سرمون تو لاک بود و داشتیم درس میخوندیم متوجه نشدیم سطح علمی آزاد بالا رفته!!!لابد رتبه های اولی کنکورم همه میرن آزاد !!!
      والله از وقتی این دانشگاه آزاد اومده مدرک بی ارزش شده.پولدارها میرن آزاد از اونجا که پولدار ها و مایه دارها جزوه اونایی هستن که بند پ رو هم دارن با مدرک آبکب و بند پ میرن سر کار .دولتی ها هم واقعا علاف موندن.
      این انصاف نیست

     • زهرا می‌گه:

      کاملا درکت میکنم عزیزم چی میگی…

     • زهرا می‌گه:

      یجایی خوندم خدا خودش جبران میکنه یجایی…خیلی عاشق این جمله م نگران نباش.به امید خدا.

 30. سمیه می‌گه:

  با سلام
  آیا این قانون شامل نیروهای بخش خصوصی مخابرات نیز میشود ؟؟؟؟ یا طبق معمول ….

 31. گل پ--------------ژمرده می‌گه:

  سلام
  ولی من فکر کنم حرفشون راست باشه.
  به نظرم به خاطر انتخابات سال آینده هر چه سریعتر این استخدامیها حل بشه

 32. محمدی می‌گه:

  با سلام
  صبح رفتیم آزمون بانک قوامین که مخصوص استان گیلان بود. خدا به خیر کنه. ماشاء ا… چقدر جوان بیکار داریم!!!!
  شغل دولتی
  کار آزاد
  کارآفرینی
  بیکاری و الافی

  …..
  ..

 33. دارم پیر میشم می‌گه:

  جون هر کی دوس دارین سن استخدامی رو افزایش بدین . کارشناسی رو بدون در نظر گرفتن خدمت سربازی بکنین ۳۱یا۳۰ با خدمت بشه ۳۲یا۳۳
  منی که سنم داره میره بالا . خدمتم معاف شدم چه خاکی تو سرم بریزم. حق ندارم جایی برای آزمون شرکت کنم؟ اگه کسی از مقامات بالا این متن رو میخونه لطفا به داد ما هم برسه و مشکل محدودیت سن رو برطرف کنه.
  تشکر

 34. امید و ارزو می‌گه:

  از این وعده ها زیاد شنیدیم. انقدر که باور نمیکنیم. بعدشم بیکاری با استخدامی که اینها در نظر دارن مرتفع نمیشه. بیکار تحصیل کرده زیاده چطور با این استخدامی های محدود بر طرف میشه!!!!!!

 35. سیدمحمدرضامیری می‌گه:

  سلام . هیچ یک از مسئولان تا کنون وضعیت نیروهای قراردادی شهرداری های استان اصفهان را مشخص نکرده اند.لطفا شما پی گیری کنید.

  • احسان می‌گه:

   سلام
   طبق گفته ریس سازمان شهرداری ها تا قبل از آزمون های استخدامی جذب نیرو در شهرداری ها اکثرا براساس آشنا بازی بوده وبعضی از افراد حتی سربازی هم نرفته بودن حالا به نظرتون حق این افراد برن رسمی بشن واونهایی که امتحان دادند هنوز جذب نشدهاند

 36. علی می‌گه:

  وضعیت حقوق سال آینده هنوز مشخص نشده؟
  زیاد میشه؟کم میشه؟چطوریاست؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها