crm didar

دستورالعمل جذب منابع انسانی در شرکت پالایش نفت تهران TR-IMSW-1453

 

۱- هدف :

 • به منظور انتخاب نیروی انسانی مستعد و کارآمد و ایجاد شرایط و فرصت های برابر استخدام برای کلیه متقاضیان واجد شرایط و تحقق شایسته گزینی مبتنی بر اصول و معیارهای شغلی با رویکرد پرهیز از استخدام خارج از فضای رقابتی و تاکید بر رعایت فرایند نظام مند ورود به شرکت پالایش نفت تهران در راستای هدف مشروحه ذیل، ضوابط و معیارهای انتخاب و استخدام نیروی انسانی به شرح این مجموعه تدوین می گردد :

  ۱-۱ بکارگیری نیروی انسانی شایسته متناسب با شرایط احراز سمت های منظور شده برای جذب نیروی انسانی جدید از طریق انتخاب بهترین ها.

  ۲-۱ برقراری عدالت در سنجش علمی کلیه داوطلبان خدمت در شرکت، بمنظور انتخاب افراد واجد شرایط متناسب با نیازمندی های استخدام.

۲- دامنه کاربرد :

 • دامنه کاربرد این دستورالعمل شرکت پالایش نفت تهران می باشد.

۳- مسئولیت :

 • مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده کارگروه جذب شرکت پالایش نفت تهران می باشد.

۴- اجرا :

 • ویژگی های نیروی انسانی مورد نیاز که از سوی طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی مدیریت اداری و آموزش با هماهنگی ادارات مربوطه اعلام می شود می بایستی بر حسب ضرورت های شغلی در ابعاد ذیل مشخص و معین شده باشد.

  ۱- دانش: شامل، سطح، رشته/گرایش تحصیلی، اطلاعات تخصصی و مرتبط، گواهینامه های تخصصی لازم و سایر آموزش های ویژه.

  ۲- مهارت های ویژه شغلی: منطبق با استاندارد های لازم و داشتن تجربه در مشاغل ویژه .

  ۳- استعدادها و توانایی های ذهنی ، ادارکی و شناختی : شامل استعداد ریاضی، فنی استعداد هوشی.

  ۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری : شامل علایق، ارزش ها، نگرش ها، مهارت های اجتماعی و دیگر ویژگی های مرتبط با شغل.

  ۵- ویژگی های اعتقادی : شامل اخلاقی و سیاسی بر اساس معیارهای گزینشی.
  آزمون های استخدامی بر اساس مجوزهای صادره از طرف هیات مدیره و شرایط ذکر شده در آن از طریق مراکز برگزار کننده آزمون( دانشگاه ها و مراکز علمی) برگزار می شود. مجوزهای ماخوذه می بایستی بر اساس تعداد افراد مورد نیاز، مقطع، رشته/ گرایش تحصیلی و سایر ویژگی های اعلامی در قسمت کلیات با تائید مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره اخذ گردد.
  چنانچه در هریک از مراحل استخدام مشخص شود که داوطلب مدارک خلاف واقع ارائه نموده است، ادامه فرایند جذب وی متوقف خواهد گردید.

شرایط عمومی داوطلبان جذب :

 • حداکثر سن برای ورود به آزمون جذب انبوه برای مقطع دیپلم ۲۳ ، کاردانی ۲۶ ، مقطع کارشناسی ۳۰ سال و کارشناسی ارشد و بالاتر ۳۴ سال می باشد.

  ۱- مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن داوطلب اضافه می گردد.

  ۲- مدت سابقه کار داوطلبانی که تجربه کاری مفید و مرتبط با شغل مورد نیاز را داشته باشند در صورت پرداخت حق بیمه با تشخیص و تائید کمیته جذب شرکت به حداکثر سن داوطلب اضافه می گردد.

  ۳- نیروی انسانی مورد نظر علاوه بر داشتن شرایط عمومی جذب، بایستی از سلامت جسمی، و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی برخوردار باشد.

  ۴- نیروها براساس قانون کار جذب شده و قرارداد آن ها با شرکت به صورت قرارداد موقت(مدت معین) می باشد و تعیین حقوق مطابق دستورالعمل حقوق و دستمزد شرکت انجام می پذیرد.

  ۵- جذب افراد دارای معافیت پزشکی در کلیه واحدهای عملیاتی مجاز نبوده و در سایر واحدها پس از بررسی و اعلام نظر توسط مرکز طب صنعتی و در صورت انطباق با شرایط شغل امکانپذیر می باشد.

مدرک تحصیلی و معدل داوطلبین جذب :

 • حداقل معدل داوطلبین جذب برای دیپلم و فوق دیپلم ۱۳ ، لیسانس ۱۴ و فوق لیسانس ۱۵ با رعایت سایر قوانین مربوطه می باشد.

  ۱- مدارک دانشگاهی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

  ۲- برای داوطلبین دیپلم/لیسانس/فوق الیسانس شاغل تمام وقت در شرکت، به ازاء هر سال سابقه ۲/. نمره و حداکثر یک نمره در شرایط معدل فوق تقلیل داده می شود.

  ۳- متقاضیان استخدام بایستی با آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده در آزمون استخدامی شرکت نمایند. بدیهی است در صورتی که در هر یک از مراحل استخدام مشخص شود، فرد دارای مدرک تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ قبل از آزمون بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد.

  ۴- جهت تصدی مشاغل در بخش های فنی و عملیاتی دیپلم پذیر صرفا دیپلمه های رشته های ریاضی فیزیک، تجربی، کار ، دانش و آموزشگاه های فنی و حرفه ای در رشته های فنی مرتبط با شغل می توانند شرکت نمایند.

         اعضای کارگروه جذب نیروی انسانی :

 • ۱- نماینده مدیر عامل

  ۲- مدیر عملیات

  ۳- مدیر اداری و

  ۴- مدیر اداری و آموزش (رئیس کارگروه)

  ۴- رئیس تامین و برنامه ریزی نیروی انسانی (دبیر کارگروه)

  ۵- رئیس اداره متقاضی نیروی انسانی

  ۶- رئیس امور کارکنان

  ۷- رئیس اداره آموزش

          انواع روش های جذب منابع انسانی :

 • جذب نیروی انسانی از طریق یکی از روش های ذیل با اخذ مجوز از هیات مدیره و با رعایت کلیه شرایط بندهای ۶ و ۷ این دستورالعمل و پس از طی مراحل استخدام مندرج در بند ۸ صورت می پذیرد.

        جذب انبوه :

 • جهت تامین نیروی انسانی واجد شرایط و با در نظر گرفتن حداقل تعداد مورد نیاز به میزان ۵۰ نفر و با هدف برقراری شرایط مساوی جذب برای کلیه متقاضیان واجدالشرایط و انتخاب شایسته ترین نفرات بر اساس مراحل استخدام اقدام می گردد. واحد برنامه ریزی نیروی انسانی مدیریت اداری و آموزش موظف است سالیانه نیازمندی نیروی انسانی را به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی استخراج نموده تا موضوع در کمیته جذب نیروی انسانی مطرح و در صورت تائید نسبت به اخذ مجوزهای لازم جهت برگزاری آزمون و سایر مراحل اقدام گردد.

        جذب موارد خاص :

 • بنا به ضرورت و نیاز شرکت، افراد با تجربه و دارای توانائی ، مهارت و ویژگی های خاص برای سمتی معین یا خدمات مشاوره ای براساس ضوابط ذیل جذب می شوند.

  به منظور جذب این افراد، ضمن ارائه توجیهات، مدارک مستند، بررسی صلاحیت فنی توسط اداره متقاضی، موضوع در کمیته جذب نیروی انسانی مطرح و پس از بررسی و اعلام نظر کمیته جذب، با تائید مدیر عامل و تصویب هئیت مدیره اقدام می گردد.

        جذب نیروهای انتقالی :

 • در مواردی که لازم باشد افرادی با تجربه از شرکت های دیگر جذب شوند، موضوع انتقال کارمند در کمیته جذب نیروی انسانی مطرح و پس از مصاحبه و موافقت کارگروه و با تائید مدیر عامل، در خصوص جذب آن ها اقدام لازم صورت می پذیرد.

 

         مراحل انتقال کارکنان به شرکت های دیگر(کاریابی) :

 • در مواردی که کارکنان درخواست انتقال به خارج از شرکت داشته باشند، موضوع انتقال آن ها پس از موافقت رئیس مربوطه در کارگروه جذب نیروی انسانی مطرح و در صورت موافقت کارگروه و با تائید مدیر عامل فرآیند انتقال صورت می پذیرد.

 

        مراحل استخدام :

 

 • پس از انجام مراحل تأیید نیاز نیروی انسانی و صدور مجوز استخدام توسط هیئت مدیره شرکت( با ذکر کلیه شرایط و اطلاعات مربوطه) اقدامات لازم به ترتیب ذیل صورت می پذیرد.

  ۱- درج آگهی جذب در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم اطلاع رسانی از طریق دیگر رسانه های عمومی.

  ۲- برگزاری آزمون کتبی.

  ۳- انجام مصاحبه فنی تخصصی و ارزیابی روانشناختی.

  ۴- انجام مراحل گزینش، طب صنعتی و سوء پیشینه.

  تعیین نحوه هماهنگی در برگزاری آزمون ها و نظارت بر کلیه مراحل آن و ارزیابی نتایج توسط مدیریت اداری و آموزش شرکت صورت می گیرد.

        مراحل، محتوای آزمون ها و ارزیابی :

 • جهت تعیین سطح معلومات عمومی، هوش، پایه و دانش فنی و ارزیابی روانشناختی داوطلبان در مقاطع مختلف تحصیلی، آزمون علمی(اعم از کتبی و مصاحبه) به شرح ذیل به عمل می آید.

        آزمون کتبی :

 • از کلیه داوطلبان استخدام در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد آزمون کتبی در زمینه های ادبیات فارسی، کامپیوتر، زبان انگلیسی های ، هوش عمومی و هوش هیجانی و دروس تخصصی مرتبط با مقطع و رشته تحصیلی(حسب مورد) به عمل می آید.

 

        امتیازات آزمون کتبی :

 • امتیاز هر یک از دروس آزمون کتبی در کلیه مقاطع ۱۰۰ و معدل آنها بعنوان نتیجه امتیاز آزمون کتبی محسوب می شود.

  تبصره ۱- برای ورود به مرحله بعد، معدل کل آزمون علمی داوطلب باید حداقل ۶۰ بر مبنای ۱۰۰ باشد.

  تبصره ۲- تعداد نفرات انتخاب شده در مرحله آزمون کتبی، دو برابر تعداد کل مورد نیاز خواهد بود و افراد دارای بالاترین امتیاز به ترتیب، برای ورود به مراحل بعدی انتخاب
  می شوند.

  تبصره ۳- در موارد خاص که تعداد پذیرفته شدگان در مرحله آزمون کتبی کمتر از حد نصاب لازم برای مرحله بعد باشد می توان حداقل ۶۰ % میانگین امتیازات نفرات اول تا سوم هر رشته در آن آزمون را برای ورود به مرحله بعد ملاک عمل قرارداد.

 

         آزمون ارزیابی روانشناختی :

 • هدف از انجام آزمون فوق، تشخیص سلامت روان و تناسب ویژگی های رفتاری ، شناختی و شخصیتی فرد با ویژگی های شغل مورد نظر و همچنین تشخیص میزان سازگاری عمومی فرد با انواع فعالیت های حرفه ای و محیط سازمانی می باشد. آزمون های فوق شامل آزمون روانشناختی شخصیت، نگرش و ارزش ها می باشند. که ترجیحا توسط خدمات روانشناسی صنعتی / سازمانی مرکز سلامت کار شرکت به صورت کتبی، شفاهی و مصاحبه بر اساس استانداردهای موجود انجام خواهد شد. در آزمون روانشناختی داوطلب از بعد سازگاری روانشناختی، چگونگی تعاملات و مهارت های اجتماعی و مهارت های مقابله ای، ارزیابی می گردد و نتایج بدست آمده بدون توجه به نتیجه آزمون کتبی مورد بررسی قرار گرفته و بصورت مقایسه شایستگی متقاضی با شرایط شغل ارائه می گردد و در صورت عدم موفقیت در ارزیابی روانشناختی، سایر موارد استخدامی متوقف و عدم تائید اعلام می گردد. لازم بذکر است خلاصه شرح مشاغل /گروه های شغلی مورد نظر می بایستی قبلا در اختیار روانشناس مصاحبه کننده قرار گیرد.

 

        مصاحبه فنی و تخصصی :

 • ملاک ورورد به مرحله مصاحبه فنی و تخصصی موفقیت در ارزیابی روانشناختی می باشد (ملاک ورود به مرحله ارزیابی روانشناختی کسب حداقل ۶۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز آزمون کتبی می باشد) .
  هدف از مصاحبه مذکور ارزیابی فعالیت ها و تجارب مرتبط کاری با شغل و رشته تحصیلی، بررسی توانمندی ها و قابلیت های فرد در رابطه با دانش فنی و تخصصی و دیگر مهارت های متقاضی می باشد.
  مجموع امتیازات این بخش ۱۰۰ خواهد بود. کسب حداقل ۴۰ درصد امتیاز این مرحله جهت انتخاب در ردیف قبول شدگان الزامی و امتیاز کمتر از آن بمنزله عدم پذیرش نهایی متقاضی می باشد.
  افراد دارای سابقه و تجربه مفید و مرتبط با شغل مورد نظر از امتیاز ویژه برخوردار خواهند شد. این امتیاز به ازاء هر سال تجربه در داخل صنعت نفت ۲% و حداکثر ۲۰ % و به ازاء هر سال تجربه مرتبط در خارج از شرکت ۱% حداکثر %۱۰ کل امتیاز کسب شده در مصاحبه تخصصی به امتیاز داوطلب افزوده خواهد شد .

 

        ترکیب گروه مصاحبه کننده :

 • این گروه حدالامکان بایستی در هر نوبت استخدام تا پایان مرحله مصاحبه ثابت و متشکل از افراد ذیل باشند:

  ۱- مدیر اداری و آموزش (رئیس کارگروه) .

  ۲- رئیس تامین و برنامه ریزی نیروی انسانی (دبیر کارگروه) .

  ۳- رئیس اداره متقاضی نیرو .

  ۴- کارشناس خبره با مدرک تحصیلی مرتبط دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار .

  ۵- کارشناس اداره HSE .

  ۶- کارشناس خبره روانشناس صنعتی سازمانی .

  ۷- رئیس اداره آموزش .

  تبصره  :  خلاصه شرح مشاغل / گروه های شغلی مورد نظر بایستی قبلا در اختیار گروه مصاحبه کننده قرار گرفته باشد.

 

        انتخاب پذیرفته شدگان :

 • نفرات انتخاب شده در مرحله آزمون علمی، براساس جمع امتیازات کسب شده در آن آزمون ، مصاحبه تخصصی و امتیازات ویژه بر اساس جدول ذیل در صورت موفقیت در ارزیابی روانشناختی و طب صنعتی به ترتیب امتیاز در فهرست منتخبین قرار می گیرند.

 

        اولویت های ویژه در استخدام منابع انسانی :

 • افراد ذکر شده در جدول ذیل درصورت شرکت در آزمون های استخدامی از امتیازات ویژه مندرج در جدول برخوردار خواهند شد. امتیازات پیش بینی شده در جدول صرفاً برای یکبار در مرحله آزمون علمی (کتبی) یا در مرحله مصاحبه تخصصی (هرکدام که به نفع داوطلب باشد) به نتیجه امتیازات کسب شده فرد اضافه می گردد.

 

ردیف واجدین شرایط اولویت امتیاز اولویت
۱ فرزندان شهدا،آزادگان(با حداقل ۲ سال اسارت) جانبازان از کار افتاده کلی ( حالت اشتغال ) و ۶۶ % و بالاتر ۲۰درصد از کل امتیاز کسب شده
۲ آزادگان به ازاء هر یکسال اسارت ۲ درصد ، حداکثر ۲۰ درصد از کل امتیاز کسب شده
۳ جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به ازاء هر ۵ درصد جانبازی ۳ درصد ، حداکثر ۲۰ درصد از کل امتیاز کسب شده
۴ رزمندگان به ازاء هریک ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ۱ درصد از کل امتیاز کسب شده ( حداکثر ۲۰ درصد )
۵ خانواده شهدا ( همسر ، برادر و خواهر ) برای همسر شهید ۱۲ و برای برادر و خواهر شهدا ۸ درصد از کل امتیاز کسب شده
۶ فرزندان کارکنان از کارافتاده و یا فوت شده ناشی از کار شرکت ۱۲درصد از کل امتیاز کسب شده
۷ فرزندان کارکنان ( بازنشسته ، شاغل ، از کار افتاده کلی دائم و فوت شده عادی ) شرکت ۱۰درصد از کل امتیاز کسب شده
۸ افراد بومی بومی شهر یا روستاهای اطراف محل خدمت ۱۵ % و بومی استان محل خدمت ۱۰ درصد امتیاز کسب شده

 

 

        گزینش :

 • جهت اعمال ضوابط و معیارهای قانونی در انتخاب افراد اصلح، برابر ظرفیت استخدامی، افراد پذیرفته شده در مراحل جذب را بهمراه نمرات اخذ شده در هر مرحله به هسته گزینش معرفی می شوند. هسته گزینش موظف است بر اساس برنامه زمانبندی یا در مدت زمان قانونی پیش بینی شده در مقررات قانون گزینش ، نسبت به اعلام نتایج اسامی پذیرفته شدگان اقدام نماید.

 

        طب صنعتی :

 • کلیه پذیرفته شدگان مراحل فوق جهت معاینات طب صنعتی به مرکز سلامت شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران معرفی می گردند. همزان با معاینات طب صنعتی، آزمایش عدم اعتیاد بعمل می آورد و در صورت مثبت بودن تست اعتیاد و یا عدم تائید طب صنعتی مابقی مراحل استخدام متوقف خواهد گردید.

 

        مسئولیت اجرا یی مراحل آزمون و ارزیابی :

 • تعیین نحوه هماهنگی در برگزاری آزمون ها و نظارت بر کلیه مراحل آن توسط مدیریت اداری و آموزش صورت خواهد گرفت. نظارت بر کلیه مراحل فرایند آزمون و مصاحبه توسط اداره آموزش با توجه به این دستورالعمل انجام می گیرد.

 

        رسیدگی به شکایت ها :

 • رسیدگی به شکایات شرکت کنندگان در کلیه مراحل آزمون علمی و مصاحبه توسط مدیریت اداری و آموزش انجام می شود. این دستورالعمل ، ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران می باشد که پس از تصویب و ابلاغ لازم اجرا است.

 

        آموزش :

 • پس از طی مراحل جذب افراد پذیرفته شده جهت گذراندن دوره های آموزشی بدو استخدام به اداره آموزش معرفی می گردند.

 

       مراحل جذب نیروهای قرارداد موقت :

 • ۱-  معرفی متقاضیان واجد شرایط مطابق قسمت” الف” فرم بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت به شماره TR-IMSF-03629 با تایید مدیران،روسای محترم ادارات کل و با اعلام شماره مجوز هیئت مدیره و سمت  پیشنهادی فرد و ارسال آن به مدیریت اداری و آموزش.

  ۲- ارسال مدارک ذیل به همراه فرم شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت به مدیریت اداری و آموزش.

  ۱-۲- رونوشت صفحات اول و دوم شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت متقاضی

  ۲-۲- یک قطعه عکس

  ۳-۲ اصل مدرک تحصیلی و گواهینامه های مدرک فنی .

  ۴-۲ سوابق بیمه ای .

  ۳- پس از انجام مراحل فوق و دریافت مستندات ، موضوع در برنامه ریزی نیروی انسانی مدیریت اداری و آموزش بررسی و در صورت انطباق شرایط احراز و مدرک تحصیلی مطابق بند” ب ” فرم بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت به شماره TR-IMSF-03629 جهت مصاحبه فنی و تخصصی به اداره مربوطه معرفی می گردد.

  ۴- انجام مصاحبه فنی تخصصی براساس فرم مصاحبه فنی، تخصصی کارکنان قرارداد موقت به شماره TR-IMSF-03630 توسط کارشناسان،روسای اداره مربوطه و رییس اداره آموزش تکمیل و در قسمت “ج” فرم  بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت به شماره TR-IMSF-03629 توسط رییس اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی نتیجه نهایی اعلام می گردد.

  ۵- جهت بررسی شرایط روحی ، روانی و جسمانی متقاضی ، موضوع از طریق امور کارکنان به مرکز سلامت کار شرکت ارسال و پس از نظر اعلام نظر پزشک طب صنعتی مراتب در قسمت “د” فرم بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت به شماره TR-IMSF-03629 توسط رییس محترم مرکز سلامت کار درج گردیده و به همراه مستندات به مدیریت اداری و آموزش ارسال می گردد.

  ۶- معرفی متقاضی به گزینش پالایش و پخش جهت انجام مراحل گزینشی و پیگیری موضوع توسط امور کارکنان مطابق بند “ه” فرم بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت به شماره TR-IMSF-03629 انجام می پذیرد.

  ۷- پس از طرح موضوع در کمیته جذب براساس دستورالعمل مربوطه و اخذ مجوزهای لازم طبق بند “و “فرم بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت ، مدیریت اداری و آموزش نسبت به معرفی افراد به ادارات مرتبط به شرح ذیل اقدام می نماید :

  الف- معرفی به اداره محترم HSE جهت شرکت در دوره های OSHA و اجرای سایر الزامات HSE مطابق مقررات جاری شرکت .

  ب- معرفی متقاضی به اداره محترم حراست جهت اجرای مراحل قانونی .

  ج- جهت محاسبه حقوق به امور کارکنان – واحد حقوق و دستمزد معرفی می گردد.

  د- ثبت کلیه مستندات در سیستم جامع نیروی انسانی شرکت و معرفی متقاضی به اداره مربوطه جهت اقدامات بعدی.

        مراحل جذب نیروهای پیمانکار :

 •  ۱- معرفی متقاضیان واجد شرایط مطابق قسمت” الف” فرم شماره یک (بررسی شرایط جذب پیمانکاران) به شماره TR-IMSF-03627 با تایید مدیران،روسای محترم ادارات کل و مدیر عامل یا نماینده تام الاختیار پیمانکار مربوطه و ارسال آن به مدیریت اداری و آموزش .

  ۲- ارسال مدارک ذیل به همراه فرم شرایط جذب پیمانکاران به مدیریت اداری و آموزش.

  ۱-۲- رونوشت صفحات اول و دوم شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت متقاضی .

  ۲-۲- یک قطعه عکس .

  ۳-۲ اصل مدرک تحصیلی و گواهینامه های مدرک فنی .

  ۴-۲ سوابق بیمه ای .

  ۳- ارسال شرح پیمان و شرح مختصری از مشاغل مورد نیاز توسط اداره متقاضی به مدیریت اداری و آموزش .

  ۴- پس از انجام مراحل فوق و دریافت مستندات ، موضوع در برنامه ریزی نیروی انسانی مدیریت اداری و آموزش بررسی و در صورت انطباق شرایط احراز و مدرک تحصیلی مطابق بند” ب” فرم بررسی شرایط جذب پیمانکاران به شماره TR-IMSF-03627 جهت مصاحبه فنی و تخصصی به اداره مربوطه معرفی می گردد.

  ۵- انجام مصاحبه فنی و تخصصی براساس فرم شماره ۲( مصاحبه فنی، تخصصی کارکنان پیمانکاری) به شماره TR-IMSF-03628 توسط کارشناسان ، روسای اداره مربوطه و رییس اداره آموزش تکمیل و در قسمت “ج”  فرم بررسی شرایط جذب پیمانکاران به شماره TR-IMSF-03627 توسط رییس اداره مربوطه نتیجه نهایی اعلام می گردد .

  ۶- جهت بررسی شرایط روحی، روانی و جسمانی متقاضی ، فرم TR-IMSF-03247 (فرم اعلام سلامت کارکنان) از طریق اداره محترم HSE ، به مرکز سلامت کار شرکت ارسال و پس از اعلام نظر پزشک طب صنعتی مراتب در قسمت  “د “فرم بررسی شرایط جذب پیمانکاران توسط رییس محترم بهداشت صنعتی درج گردیده و بهمراه مستندات به مدیریت اداری و آموزش ارسال گردد.

  ۷- معرفی متقاضی به اداره محترم حراست جهتانجام مراحل اولیه دریافت عدم سوء پیشینه و سایر موارد گزینشی مرتبط با بند ه فرم بررسی شرایط جذب پیمانکاران .

  ۸- پس از طرح موضوع در کمیته جذب براساس دستورالعمل مربوطه و اخذ مجوزهای لازم مطابق بند” و” فرم بررسی شرایط جذب پیمانکاران به شماره TR-IMSF-03627  مدیریت اداری و آموزش نسبت به معرفی افراد به ادارات مرتبط به شرح ذیل اقدام می نماید :

  الف- معرفی به اداره محترم HSE جهت شرکت در دوره های OSHA و اجرای سایر الزامات HSE مطابق مقررات جاری شرکت .

  ب- معرفی متقاضی به اداره محترم حراست جهت اجرای مراحل قانونی .

  ج- تبت کلیه مستندات در سیستم جامع نیروی انسانی پیمانکاران شرکت و معرفی متقاضی به اداره مربوطه جهت اقدامات بعدی .

۵-  مستندات مرتبط :

        فرم بررسی شرایط جذب پیمانکاران :

الف: مشخصات فردی :

 •  نام: …………………………………… نام خانوادگی: ……………………………………. نام پدر: ………………….. شماره شناسنامه: …………………………….
  شماره ملی: ………………………………… وضعیت تاهل : …………………. تعداد فرزندان : ………… وضعیت خدمت: …………………………………….
  مدرک تحصیلی: ……………………………… سابقه کار: ……………………. آدرس:………………………………………………………………………………
  تلفن ثابت : …………………………………….تلفن همراه : …………………………………………………..
  نامبرده با مشخصات ذیل جهت جذب در شغل ……………………………………….. براساس پیمان شماره …………………………………. معرفی می گردد.

  مدیر عامل شرکت پیمانکاری :                                                                                                                                        مدیر/ رئیس اداره متقاضی

 

ب : اظهار نظر اداره برنامه ریزی :

 •  اشتغال نامبرده در برابر شغل ………………..بر اساس مندرجات شرح پیمان و با توجه به مدرک تحصیلی از نظر برنامه ریزی نیروی انسانی در حال حاضر بلامانع است.

  مدیر عامل شرکت پیمانکاری :                                                                                                                                       رئیس برنامه ریزی نیروی انسانی

 

ج : نتیجه مصاحبه فنی و تخصصی :

 • براساس فرم مصاحبه تخصصی(فرم شماره ۲) به شماره ………………………. مورخ ……………………. نامبرده با کسب ………………. امتیاز : ……………….

  مورد تائید  ………عدم تائید ……..می باشد.                                                                                                                      مدیر/ رئیس اداره متقاضی

 

 

د : اظهار نظر مرکز سلامت کار :

 • شرایط روحی ، روانی و جسمانی نامبرده بر اساس فرم اعلام سلامت کارکنان (۰۶/ TR-IMSF –۰۳۲۴۷ ) جذب مشارالیه در شغل مذکور در حال حاضر بلامانع می باشد.

  رئیس بهداشت صنعتی

 

ه : اظهار نظر اداره حراست :

 • اشتغال نامبرده بر اساس گواهی عدم سوء پیشینه به شماره …………………و رعایت سایر موارد بلامانع می باشد.

  رئیس حراست

 

و: اظهار نظر  رئیس  کمیته جذب :

 • بر اساس مصوبه شماره  ……………. مورخ  …………………. کمیته جذب شرکت، موافقت به عمل می آید.

  رئیس  کمیته جذب

 

         فرم مصاحبه فنی،تخصصی کارکنان پیمانکاری :

 

مشخصات فردی :

تاریخ مصاحبه  : محل برگزاری:
نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد

مشخصات تحصیلی :

 

مدرک تحصیلی رشته و گرایش دانشگاه تاریخ فراغت از تحصیل معدل

مشخصات شغل :

 

عنوان شغل شرح شغل

شاخص های مورد ارزیابی مصاحبه فنی :

 

ردیف عنوان شاخص امتیاز حداکثر امتیاز
دیپلم و پایین تر فوق دیپلم و بالاتر
۱ میزان مهارت در حوزه شغل پیشنهادی ۳۰ ۳۰
۲ میزان اطلاعات در خصوص رشته تحصیلی ۱۵ ۲۰
۳ میزان مهارتهای رفتاری و ارتباطی ۲۵ ۱۰
۴ اعتقاد به رعایت الزامات HSE ۲۰ ۲۰
۵ سابقه خدمت در صنعت نفت و در شغل مشابه (به ازای هر سال ۲ امتیاز) ۱۰ ۱۰
۶ فعالیت علمی و پژوهشی (ارائه مقاله، ترجمه، تالیف، تدوین آثار) ۰ ۱۰
جمع نمرات ۱۰۰ ۱۰۰
حداقل نمره قبولی ۷۰ می باشد.
پیشنهاد مصاحبه کنندگان:

نتیجه ارزیابی نامبرده: مورد تائید …….. عدم تائید ……..

رئیس اداره متقاضی کارشناس اول کارشناس دوم رئیس آموزش

 

          فرم بررسی شرایط جذب کارکنان قرارداد موقت :

الف: مشخصات فردی :

 •  نام: …………………………………… نام خانوادگی: ……………………………………. نام پدر: ………………….. شماره شناسنامه: …………………………….
  شماره ملی: ………………………………… وضعیت تاهل : …………………. تعداد فرزندان : ………… وضعیت خدمت: …………………………………….
  مدرک تحصیلی: ……………………………… سابقه کار: ……………………. آدرس:………………………………………………………………………………
  تلفن ثابت : …………………………………….تلفن همراه : ……………………………. براساس مجوز شماره ………………………………………….. هیئت مدیره محترم، نامبرده با مشخصات فوق جهت اشتغال در برابر سمت …………………. با پایه …………………. و شماره سمت ……………………………………………… معرفی می گردد.

  مدیر/ رئیس اداره متقاضی

 

ب : اظهار نظر اداره برنامه ریزی :

 •  اشتغال نامبرده در برابر شغل ……………….. براساس شرایط احراز مندرج در سیستم جامع نیروی انسانی صنعت نفت و با توجه به مدرک تحصیلی از نظر برنامه ریزی نیروی انسانی در حال حاضر بلامانع است.
  رئیس برنامه ریزی نیروی انسانی

 

ج : نتیجه مصاحبه فنی و تخصصی :

 • براساس فرم مصاحبه تخصصی (پیوست) به شماره ………………………. مورخ ……………………. نامبرده با کسب ………………. امتیاز : ……………….
  مورد تائید  ………عدم تائید ……..می باشد.
  رئیس اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی

 

د : اظهار نظر مرکز سلامت کار :

 • شرایط روحی ، روانی و جسمانی نامبرده براساس فرم اعلام سلامت کارکنان (پیوست) مورد تائید مرکز سلامت کار شرکت بوده و جذب مشارالیه در سمت مذکور در حال حاضر بلامانع می باشد.

  رئیس مرکز سلامت کار

 

ه : اظهار نظر گزینش:

 • اشتغال نامبرده بر اساس نامه شماره ………………… گزینش شرکت ملی پالایش و پخش با رعایت سایر موارد بلامانع می باشد
  رئیس امور کارکنان

 

و: اظهار نظر رئیس کمیته جذب :

 • بر اساس مصوبه شماره  ……………. مورخ  …………………. کمیته جذب شرکت، موافقت به عمل می آید.

  رئیس  کمیته جذب

 

فرم مصاحبه فنی،تخصصی کارکنان قرارداد موقت:

 

مشخصات فردی :

تاریخ مصاحبه  : محل برگزاری:
نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد

مشخصات تحصیلی :

 

مدرک تحصیلی رشته و گرایش دانشگاه تاریخ فراغت از تحصیل معدل

مشخصات شغل :

 

عنوان شغل شرح شغل

شاخص های مورد ارزیابی مصاحبه فنی :

 

ردیف عنوان شاخص امتیاز حداکثر امتیاز
دیپلم و پایین تر فوق دیپلم و بالاتر
۱ میزان مهارت در حوزه شغل پیشنهادی ۳۰ ۳۰
۲ میزان اطلاعات در خصوص رشته تحصیلی ۱۵ ۲۰
۳ میزان مهارتهای رفتاری و ارتباطی ۲۵ ۱۰
۴ اعتقاد به رعایت الزامات HSE ۲۰ ۲۰
۵ سابقه خدمت در صنعت نفت و در شغل مشابه (به ازای هر سال ۲ امتیاز) ۱۰ ۱۰
۶ فعالیت علمی و پژوهشی (ارائه مقاله، ترجمه، تالیف، تدوین آثار) ۰ ۱۰
جمع نمرات ۱۰۰ ۱۰۰
حداقل نمره قبولی ۷۰ می باشد.
پیشنهاد مصاحبه کنندگان:

نتیجه ارزیابی نامبرده: مورد تائید …….. عدم تائید ……..

رئیس اداره متقاضی کارشناس اول کارشناس دوم رئیس آموزش

دیدگاه ها (۱۷)

 1. وحید می‌گه:

  سلام برای ثبت نام به کدام آدرس مراجعه کنیم؟

 2. ش.م می‌گه:

  سلام به مدیر محترم سایت و خسته نباشید. این آگهی استخدام چقدر طولانیه!!!!!!!!!!!! لطفا اگر این آگهی در مرحله ثبت نام اولیه است فقط نکات ضروری ثبت نام اولیه را قرار دهید. انشالا وقتی قبول شدیم بقیه مطالب را در سایت بذارید. با تشکر

 3. مجید می‌گه:

  با عرض سلام تاریخ آزمون کتبی چه روزی است و کی باید مراجعه کنیم به کدوم آدرس

 4. بلوچ می‌گه:

  معدلم ۱۹رشته نرم افزار ولی بدون خدمت آیا استخدام میشم یا خیر؟

 5. بلوچ می‌گه:

  سلام من رشته کامپیوتر نرم افزار هستم ولی خدمت نرفتم معدلم ۱۹/۷۵است آیا قابل استخدام هستم یانه لطفا راهنمایی کنید؟

 6. laya می‌گه:

  سلام
  تو را به خدا اگه میخواهید قراردادی هاتونو رسمی کنید مردم را با برگزاری ازمون سرکار نذارید

 7. حاتمه می‌گه:

  خیلی نامردیه۸۸ نیرو میخواد همشم مرد

 8. رضا می‌گه:

  با سلام من رضا رحیمی هستم می خوان اگر میشه من استخدام این شرکت پالایش نفت تهران و دوستم می خواهیم استخدام این شرکت پالایش نفت تهران

 9. ژیکال می‌گه:

  سلام
  چه رشته های می خواد و ثبت نام از چه تاریخی شروع میشه؟

 10. حامد می‌گه:

  زمان ثبت نام از کی شروع میشه؟؟؟؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها