crm didar

بخشنامه جدید دولت برای آزمون‌های استخدامی

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی ‌و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی را تصویب و برای اجرا طی بخشنامه‌ای به تمامی ‌دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی‌معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، این دستورالعمل ناظر بر تحقق بندهای«۲» و «۳» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» است.

دستورالعمل جدید با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومی، مهارت‌های شغلی و ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان و تنوع انتخاب برای آنان تصویب و ابلاغ شده است. در بخشی از این دستورالعمل ۳۶ ماده‌ای آمده است: استخدام در دستگاه‌های اجرایی، براساس مجوزهای صادره توسط معاونت توسعه و از میان داوطلبان واجد شرایط که نمرات لازم را در امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی ‌براساس ضوابط این دستورالعمل کسب کرده باشند و از نظر گزینش اخلاقی ـ عقیدتی واجد شرایط تشخیص داده شوند، با تائید معاونت توسعه صورت خواهد گرفت. براین اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تدوین برنامه نیروی انسانی اقدام کرده و نیازهای استخدامی‌خود را براساس برنامه فوق تعیین و برای اخذ سهمیه استخدامی‌از معاونت توسعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف هستند قبل از ارسال متن آگهی استخدام پیشنهادی در چارچوب مجوزهای استخدامی‌ مأخوذه و پس از تائید مشاغل مورد نظر براساس «برگ تعیین مشخصات شغل» توسط معاونت توسعه، اقدامات لازم را در خصوص اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران به عمل آورد.

امتحان استخدامی ‌۲ بار درسال

این دستورالعمل تصریح کرده است: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، امتحان استخدام (عمومی‌و تخصصی) برای دستگاه‌های اجرایی که دارای مجوز استخدامی‌و مجوز انتشار آگهی استخدام می‌باشند، به صورت امتحان مشترک فراگیر حداکثر دو بار در سال (در ماه‌های اردیبهشت و آبان) برگزار می‌شود. معاونت توسعه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعیین خوشه‌های شغلی بر اساس مشاغل موجود در نظام اداری کشور و «حیطه‌های امتحان تخصصی» هر یک از خوشه‌ها اقدام نماید. خوشه‌های شغلی تعیین شده و حیطه‌های مربوط به آنها، مبنای سوالات تخصصی امتحانات مشترک خواهد بود.

براین اساس در زمان ثبت‌نام، داوطلبان استخدام با توجه به احراز شرایط اعلام شده، علاوه بر انتخاب شغل و محل جغرافیایی مورد تقاضا به‌عنوان انتخاب اصلی، می‌توانند حداکثر تا سه گزینه دیگر در زمینه دستگاه اجرایی، محل جغرافیایی خدمت یا شغل را مشروط بر این‌که در یک «خوشه شغلی» قرار گیرند، انتخاب کنند. داوطلبانی که حد نصاب لازم را در امتحان مشترک کسب کرده ولی به لحاظ محدودیت ظرفیت پذیرش در اولویت اصلی انتخابی خود پذیرفته نشده اند، در صورتی انتخاب‌های بعدی آنان ملاک عمل قرار خواهد گرفت که داوطلب واجد شرایطی با انتخاب اصلی در آن شغل و محل مورد تقاضا وجود نداشته باشد.

سوالات آزمون‌های استخدامی

دستورالعمل یادشده با اشاره به سوالات مطرح شده درآزمون‌های استخدامی‌، آورده است: مواد امتحان عمومی ‌شامل معارف اسلامی‌، زبان و ادبیات فارسی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان انگلیسی عمومی، هوش و توانمندی‌های ذهنی وفناوری اطلاعات است. تعداد سوالات امتحان عمومی ‌حداقل صد و حداکثر ۱۵۰ سوال خواهد بود که به‌صورت چهار گزینه‌‌ای و با احتساب یک‌سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

همچنین سوالات معارف اسلامی‌مربوط به پیروان دیگر مذاهب اسلامی‌مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.

اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی‌معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده دیگر سوالات محاسبه خواهد شد.

همچنین به‌منظور احراز مهارت‌های پایه و عمومی‌فناوری اطلاعات افراد واجد شرایط برای استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر داوطلبان استخدام موظفند حداکثر یک ماه پس از اعلام تائید گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارت‌های هفتگانه (ICDL) صادره از مراکز و موسسات تائید صلاحیت شده از سوی معاونت توسعه را ارائه کنند.این گزارش افزوده است: سوالات حیطه‌های تخصصی امتحان مشترک براساس دانش و مهارت‌های تخصصی متناسب با خوشه‌های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارت معاونت توسعه، تهیه می‌گردد. سوالات حیطه‌های تخصصی در امتحان مشترک با توجه به خوشه شغلی مورد نظر و به‌صورت چهار گزینه‌‌ای با احتساب یک سوم نمره منفی به تعداد حداقل۵۰ و حداکثر صد سوال خواهد بود.

شرایط انجام مصاحبه شغلی

این دستورالعمل می‌نویسد:دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به انجام مصاحبه استخدامی‌از پذیرفته‌شدگان امتحان مشترک اقدام کنند. شرط لازم برای انتخاب افراد جهت انجام مصاحبه استخدامی، کسب حد نصاب می‌باشد و انتخاب افراد براساس مجموع نمره فضلی آنان (با وزن ۴۰ درصد برای حیطه عمومی‌و ۶۰ درصد برای حیطه تخصصی) به تعداد سه (۳) برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل و محل مورد تقاضا صورت می‌پذیرد.

در صورتی که تعداد افراد دارای حدنصاب در مشاغل و محل مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، همه افراد واجد حدنصاب برای انجام دیگر مراحل مربوط معرفی خواهند شد.

براین اساس، دستگاه اجرایی موظف است پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، نسبت به معرفی افراد اصلی به گزینش بر اساس مجموع نمره فضلی آنان با وزن ۷۰ درصدبرای امتحان مشترک (با در نظر گرفتن وزن‌های تعیین شده برای حیطه‌های عمومی‌ و تخصصی در ماده (۱۵) و ۳۰ درصد برای مصاحبه استخدامی، به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش اقدام کند. در صورت تائید نشدن افراد معرفی شده در فرآیند گزینش، نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی به گزینش معرفی خواهند شد. در صورت عدم برگزاری مصاحبه استخدامی، برای معرفی افراد دارای حد نصاب به گزینش، براساس مجموع نمره فضلی آنان (با وزن ۴۰ درصد برای حیطه عمومی ‌و ۶۰ درصدبرای حیطه تخصصی) برابر تعداد ظرفیت پذیرش اقدام می‌گردد.

همچنین در صورت مساوی بودن نمرات مکتسبه داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی دستگاه اجرایی، افراد بومی‌شهرستان و بومی‌ استان است.

این گزارش تصریح کرده است: دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش، نسبت به اطلاع‌رسانی به پذیرفته‌شدگان نهایی اقدام نماید و پذیرفته‌شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام دستگاه جهت ادامه مراحل جذب و استخدام به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام در دستگاه اجرایی می‌باشد.

همچنین دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از اعلام نظر گزینش و انجام دیگر تشریفات استخدامی، بعد از اخذ شماره مستخدم برای افراد پذیرفته شده نهایی از معاونت توسعه، نسبت به صدور حکم کارگزینی آنان اقدام کند.

در صورت مراجعه نکردن پذیرفته‌شدگان نهایی ظرف مهلت مقرر یا انصراف کتبی آنان قبل از صدور حکم کارگزینی، دستگاه اجرایی می‌تواند با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات به ترتیب نمره فضلی در همان شغل و محل مورد تقاضا که حد نصاب امتحان مشترک را کسب کرده‌اند، اقدام کند.

از سوی دیگر، نتایج هر امتحان مشترک فراگیر یا خاص به مدت دو سال از تاریخ اجرای آزمون معتبر خواهد بود. همچنین درج اطلاعات افراد مذکور و نتایج امتحان مشترک در سامانه امتحانات، برای افراد جهت استخدام در دستگاه‌های اجرایی حقی را ایجاد نمی‌کند. افراد دارای حد نصاب که اسامی‌ آنها در سامانه امتحانات درج گردیده، در صورت تمایل به کسب امتیازات بالاتر یا تغییر خوشه شغلی خود می‌توانند حسب مورد در دیگر امتحانات مشترک نیز متناسب با رشته تحصیلی خود شرکت کنند. چنانچه داوطلبان مذکور در امتحان مشترک بعدی نیز حد نصاب لازم را کسب کنند، نتایج هر دو امتحان مشترک در سامانه مذکور ثبت و در مهلت تعیین شده دارای اعتبار خواهد بود.

همچنین ملاک عمل برای فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان، آخرین روز مهلت ثبت‌نام امتحان مشترک است. نمره داوطلبان بومی‌هر استان نیز با ضریب ۱٫۲ و بومی‌شهرستان با ضریب ۱٫۴ نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی‌ محاسبه می‌شود. به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که شماره شناسه دارند، به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ۲ درصد و حداکثر تا ۲۰ درصدنمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی‌آنان اضافه خواهد شد.

در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور آمده است: تخصیص مجوزهای استخدامی ‌مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا ۱۰۰درصد به نیروهای بومی‌آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تائید معاونت توسعه امکان‌پذیر است.

همچنین استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در دستگاه‌های اجرایی که در آزمون‌های استخدام ادواری سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ هیات وزیران، شرکت کرده و دارای کارنامه مجاز می‌باشند، از محل مجوزهای استخدامی‌مأخوذه توسط دستگاه اجرایی و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرایط عمومی ‌استخدام، امکان‌پذیر می‌باشد.

دیدگاه ها (۲۲)

 1. اسما می‌گه:

  سلام ، ببخشید من حدود ۱۱ سال هست پرسنل قراردادی دانشگاه هستم و کارنامه ادواری ۸۴ هم دارم محل کارم اسامی رو ارسال کردن میخواستم بدونم چقدر طول میکشه تا تبدیل وضعیت بشم؟ممنون میشم جواب بدین

 2. سجاد می‌گه:

  سلام من تازه فضیه را اخر تیر فهمیدم موضوع مال بیش از ۱۰ سال پشه کارنامه ام را چطوری در این فرصت بسیار کم تهیه کنم لطفا لیست اسامی قبول شدگان را خودتون به ادارات بدهید ما سرگردان تهران در این زمان سال که مرخصی نمی دهند نکید پرستا بیمارستان نور و علی اصغر اصفهان خ استانداری بخدا پول کارانه های سال قبلمون هم ندادند

 3. قراردادي شهرداري می‌گه:

  ایا بخشنامه تبدیل وضعیت قبول شدگان ادواری شامل حال شهرداری هم میشه

  • هادی اکبری می‌گه:

   سلام من درازمون ادواری سالهای قبل قبول شده ام وکارمند قراردادی شهرداری هستم ایا مشمول طرح تبدیل وضعیت استخدامی میشوم اگر درست است به استناد چه موادی شامل میشود ممنون
   اکبری

 4. hadi می‌گه:

  باسلام من ۱۱ سال در بهداشت ودرمان سابقه کاردادم آزمون ادواری ۸۱ هم قبول شده ام پست بلاتصدی هم دارم ولی کارگزینی هیچ خبری به من نمی دهد

 5. احمد می‌گه:

  با سلام من نیروی قرارداد پروژه ای هستم کارنامه ام را هم تحویل دادم گفتن باید مجوز بگیریم حالا میگن شناسه قرارداد ندارید تو سازمان ما حتی واسه کارمندان رسمی و پیمانی هم شناسه نگرفتن لطفا راهنمایی بفرمایید ممنونم اگه از این بلاتکلیفی نجات دهید

 6. احمد می‌گه:

  با سلام خدمت همه دوستان
  من واجد شرایط آزمون ادواری هستم از سازمان محل کارمم پیگیرم ولی همش میگن مبارکه درست شده ولی هیچ خبری تو عمل نیست اگه کسی خبری داره که کی عملیاتی میشه لطفا بگه؟ ممنون

 7. سامان می‌گه:

  کسانی که کارنامه ندارن اما قبول شدن یه نامه به روابط عمومی سازمان سنجش بفرستن کارنامشون براشون ارسال میشه برای من فرستادن

 8. مهدی می‌گه:

  سلام واحترام خدمت دوستان عزیز من هم مدارک مربوطه را به همراه بخشنامه به مدیر منابع انسانی اداره تحویل دادم گفتند باید مجوز بگیریم ولی هنوز خبری نیست لطفا راهنمایی بفرمایید اگر کسی خبر جدیدی داره بگه لطفا تا همه بدانند به امید برآورده شدن تمام آرزوهای زیبای همه عزیزان

 9. قراردادی می‌گه:

  سلام
  گویا خبرهایی شده
  طبق پیگیری که از تهران داشتم گفتند از ابتدای تیر ماه اداراتی که پست سازمانی خالی دارند میتونند تبدیل وضعیت را انجام دهند

 10. شاملو می‌گه:

  سلام . تو این دوره زمونه همه چیز آرام و بی سروصدا انجام میشه.نگران نباشید این کار هم مثل اختلاسها که یه دفعه صداش در میاد، انجام میشه و به همتون میگن میزها آماده س بیاین برین سرکار. ستاد روحیه بخشی به شما

 11. آزاد فلاحی می‌گه:

  سلام
  با تشکر از مدیریت سایت
  بنده در آزمون ادواری سال ۸۳ قبول شدم ولی کارنامه را گم کردم
  لطفا راهنمایی نمایید چه جوری میشه دوباره کارنامه دریافت کرفت.

 12. قراردادی می‌گه:

  دوستان عزیز همه اش دروغ است باور نکنید؟
  سرکار هستید؟

 13. موسوی می‌گه:

  باسلام
  من هم پیگیر شدم هم از دانشگاه علوم پزشکی وهم از استانداری گفتند اگر ادواری دارید ورشته اتات باشغلتان مرتبط هستش نگران شناسه کارنباشید آقای عسکری آزادپیگیر مجوزاز ریاست جمهوری هستند ؟بعدش تبریک گفتند ولی هنوز هیچ خبری نیست ؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها