crm didar

اعلام نتایج آزمون استخدام شرکتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 اطلاعیه شماره ۳  (۹۶/۱۱/۲۵)

اعلام نتایج اولیه

نتایج اولیه آزمون مورخ ۲۲ /۱۰/ ۹۶ آوا سلامت جهت جذب و بکارگیری نیروی شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شرح زیر می باشد.

کمک پرستار
خدمتگزار
فوریت های پزشکی
نگهبان

افراد مشخص شده می بایست با توجه به تاریخهای تعیین شده جهت رشته های شغلی به شرح جدول شماره ۱ که در ذیل آورده شده الزاماً درتاریخ مقررجهت ارائه اصل وتصویرمدارک به واحد کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستانهای مربوطه مراجعه نمایند.

*داوطلبان شهرستان سنندج نیز جهت ارائه اصل ومدارک به کتابخانه معاونت بهداشتی واقع درخیابان آبیدر،ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمایند.

تذکر مهم:

به اطلاع می رساند باتوجه به اینکه مدارک داوطلبانی که نسبت به انتخاب سهمیه ۵% ایثارگران و سهمیه بومی در مرحله ثبت نام آزمون اقدام نموده اند بعد از اعلام نتایج اولیه و تحویل مدارک مورد بررسی قرارمی گیرد لذا در صورت عدم تأیید مدارک افراد اعلام شده درلیست اسامی  ۱/۵برابرظرفیت، امکان تغییر در نتیجه سایر کدشغل محل ها وجود دارد، لذا تحویل مدارک به منزله قبولی نهایی نبوده و داوطلبان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

مدارک مورد نیاز:

-الزاما داوطلب  شخصاً جهت ارائه مدارک مراجعه نماید

*  یک عدد پوشه

*  اصل به همراه تصویر کارت ملی

*   اصل به همراه تصویرتمام صفحات شناسنامه فرد داوطلب

*   اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر (در صورت تأهل)

* دو قطعه عکس با پشت زمینه سفید و پشت نویسی شده

* اصل به همراه تصویر پشت و رو کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران) یا نامه از یگان خدمتی با قید تاریخ اتمام خدمت وظیفه

* اصل به همراه تصویر پایان طرح یا معافیت ازطرح مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرا پزشکان رشته هایدارای«طرح اجباری» یا حکم کارگزینی پایان طرح(جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)

* اصل به همراه تصویر مدرک تحصیلی درمقطع تحصیلی مندرج درشرایط احرازمشاغل ذکرشده درآگهی یا گواهی فراغت از تحصیل و یا گواهینامه موقت تحصیلی

* اصل به همراه تصویر گواهینامه دوره یکساله کمک پرستاری مورد تأیید معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

* اصل به همراه تصویرکارت ایثارگری  به انضمام گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران

* تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر،مادریا همسر در صورت استفاده از سهمیه ایثارگران (ویژه داوطلبان ایثارگر مشمول سهمیه جانبازان ،آزادگان و رزمندگان)

* گواهی ایثارگری تایید شده از مراجع ذیصلاح (با تأیید معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی) با قید حضور داوطلبانه در جبهه جنگ یا گواهیخدمت در جبهه با تایید بالاترین مقام هر یک از نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران «آجا»، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح «ودجا»، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «ناجا»)، جهت استفاده از سهمیه ایثارگری رزمنده یا فرزند و همسر رزمنده

–    اصل به همراه تصویرمدارک دال بر بومی بودن به شرح ذیل:

* اصل و تصویرتمام صفحات شناسنامه همسر (در صورت استفاده از بومی بند۱)

* اصل و تصویر حکم بازنشستگی( پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح) پدر، مادر، همسر به انضمام گواهی بازنشستگی از محل خدمت (به تاریخ روز با قید محل خدمت بازنشستگی) جهت افراد بازنشسته یاگواهی اشتغال از محل خدمت(به تاریخ روز با قید محل خدمت) به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانییا رسمییا نیروهای مسلح : پدر، مادر، همسر جهت افراد شاغل به انضمام اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد شاغل یا بازنشسته(درصورت استفاده از بومی بند ۲)

*گواهی ۴ سال اشتغال به تحصیل مقاطع (ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان) به صورت متناوب یا متوالی ازاداره کل آموزش وپرورش  و کارنامه های ۴سال سنوات تحصیلی یاگواهی تحصیلی معتبر با قید تاریخ شروع و فراغت از تحصیل تائید شده با مهر آموزشگاه و امضا مسئول مربوطه یا آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان(درصورت استفاده از بومی بند۳)

* سابقه پرداخت حق بیمه حداقل ۴ سال توسط داوطلب، پدر، مادر و یا همسر ایشان در شهرستان یا استان شغل محل از شعب پرداخت حق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه مربوطه ( برای بیمه شدگان خدمات درمانی ریز کسورات مورد نیاز نمی باشد) به انضمام اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد بیمه شده(در صورت استفاده از بومی بند۴)

–  مدارک مربوط به احراز صلاحیت استفاده از افزایش سقف سنی ایثارگران به شرح ذیل:

*   اصل و تصویر کارت بنیاد شهید برای افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر) به میزان ۵ سال

*  گواهی از بنیاد شهید استان/ شهرستان برای خواهر و برادرشهید به میزان ۵ سال

*  اصل و تصویر کارت ایثار برای رزمندگان ( رزمندگان دارای سابقه بالاتر از شش ماه معاف از رعایت سقف سنی و رزمندگان دارای کمتر از شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه به میزان حضور آنان در جبهه)

*  ارائه گواهی از دستگاه مربوطه برای کارکنانی که قبلا در یکی از موسسات دولتی  به صورت تمام وقت اشتغال داشته اند به منظور افزایش سقف سنی حداکثر تا ۵ سال حسب مورد

*     ارائه اصل به همراه  تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت الزامی می باشد

 

از کلیه داوطلبان تقاضا داریم که کلیه مدارک مورد درخواست را به صورت کامل ارائه نمایند در غیر این صورت و نقص مدارک  هیچ مدارک وپرونده ای تحویل و تشکیل نخواهد شد و عواقب ناشی از آن به عهده داوطلب خواهد بود .

جدول شماره ۱

ایام هفته

تاریخ مراجعه

صبح از ساعت۹صبح لغایت ۱۳ظهر

شهرستانهای مربوطه

رشته شغلی

محل ارائه وتحویل مدارک لازم:

شنبه

۹۶/۱۱/۲۸

فوریتهای پزشکی

خدمتگزار

کمک پرستار

شهرستان سنندج-محل تحویل مدارک: خیابان آبیدر ،کتابخانه معاونت بهداشتی ،ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی

شهرستان قروه- محل تحویل مدارک:واحد کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه

شهرستان دهگلان-محل تحویل:واحد کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهگلان

شهرستان کامیاران- محل تحویل مدارک: واحد کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران

شهرستان دیواندره- محل تحویل مدارک: واحد کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیواندره

یکشنبه

۹۶/۱۱/۲۹

فوریتهای پزشکی

خدمتگزار

کمک پرستار

نگهبان(صرفا جهت شهرستان بانه)

شهرستان بانه- محل تحویل مدارک: واحد کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بانه

شهرستان سقز- محل تحویل مدارک: واحد کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سقز

شهرستان بیجار- محل تحویل مدارک: واحد کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بیجار

شهرستان سروآباد- محل تحویل مدارک: واحد کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سروآباد

شهرستان مریوان- محل تحویل مدارک: واحد کارگزینی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مریوان

لازم به ذکر است که تاریخهای تعیین شده  فقط مختص تحویل مدارک می باشد. وتکمیل مدارک درغیر تاریخهای مقرر امکانپذیر نخواهد بود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها