اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام وزارت نیرو

خبر ۲۴ بهمن ۹۷: اطلاعیه سازمان سنجش در مورد پذیرفته شدگان آزمون استخدام وزارت نیرو (منبع: سایت سازمان سنجش)

اطلاعیه وزارت نیرو درخصوص اعلام نتایج معرفی شدگان (دو برابر ظرفیت پذیرش) آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) سال ۱۳۹۷ و نحوه ارائه مدارک این داوطلبان برای سیر سایر مراحل استخدام

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون مذکور می‌رساند باتوجه به خاتمه فرآیند بررسی مدارک معرفی شدگان به تعداد چند برابر ظرفیت و استخراج لیست واجدین شرایط به تعداد دو برابر ظرفیت، که پس از بررسی مدارک در لیست مذکور (دو برابر ظرفیت) قرار گرفته‌اند اسامی آنان در سایت سازمان سازمان سنجش آموزش کشور درج گردیده است.

ین داوطلبان لازم است مدارک مورد نیاز برای مصاحبه شامل مدارک تحصیلی، پایان نامه، گواهی مربوط به ارائه مقالات و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها، گواهینامه های مرتبط با دوره های آموزشی، زبان انگلیسی، کارآموزی یا کارورزی مرتبط با صنعت آب و برق، تجربه کاری در زمینه رشته تحصیلی یا همکاری در پروژه های اجرایی و همچنین گواهی و سوابق بیمه، مدارک مربوط به بومی بودن، گواهی مربوط به سهمیه‌ها (۲۵%، ۵%، ۳% و جدول شماره یک مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون)، کارت نظام وظیفه (برای آقایان) و … را آماده نمایند و براساس زمان بندی مصاحبه که از سوی شرکت متقاضی استخدام متعاقباً اعلام خواهد شد به شرکت مربوطه ارائه نمایند. لازم به ذکر است نتایج شغل محل های مندرج در جدول ذیل پس از بررسی نهایی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

فهرست شغل محل های آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) سال ۱۳۹۷ که نتایج آنها پس از بررسی نهایی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

کد شغل محل

سهمیه

نام شرکت

نام رشته شغلی

محل خدمت

۱۰۰۰۱

آزاد

اب وفاضلاب استان اذربایجان شرقی

کارشناس ازمایشگاه شیمی شرکتهای وابسته

اذربایجان شرقی -مراغه –

۱۰۰۰۳

آزاد

اب وفاضلاب استان اذربایجان شرقی

کارشناس امورمشترکین شرکتهای وابسته

اذربایجان شرقی -تبریز

۱۰۰۱۱

آزاد

اب وفاضلاب استان اذربایجان شرقی

مهندس عمران شرکتهای وابسته

اذربایجان شرقی -شبستر

۱۰۰۱۷

ایثارگر

اب وفاضلاب استان اذربایجان شرقی

مهندس برق -قدرت /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

اذربایجان شرقی -تبریز

۱۰۰۲۴

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

کارشناس امورمشترکین شرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۲۵

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

کارشناس اموزش شرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۲۶

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

کارشناس انباروتدارکات شرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۲۷

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

کارشناس ایمنی وحفاظت کارشرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۲۹

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

کارشناس بررسی های اقتصادی شرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۳۰

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

کارشناس برنامه ریزی شرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۳۱

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

کارشناس بهداشت وکنترل کیفی اب وفاضلاب شرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۳۴

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

کارشناس بهداشت وکنترل کیفی اب وفاضلاب شرکتهای وابسته

اصفهان -دولت اباد

۱۰۰۳۶

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

کارشناس روابطعمومی شرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۳۷

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

کارشناس مالی شرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۴۳

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

کارشناس منابع اب شرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۴۷

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

مهندس عمران شرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۴۷

ایثارگر

اب وفاضلاب استان اصفهان

مهندس عمران شرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۴۹

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

مهندس عمران شرکتهای وابسته

اصفهان -تیران وکرون –

۱۰۰۵۶

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

مهندس عمران شرکتهای وابسته

اصفهان -نجف اباد

۱۰۰۶۴

ایثارگر

اب وفاضلاب استان اصفهان

کارشناس سخت افزارشرکتهای وابسته

اصفهان -اصفهان –

۱۰۰۷۰

ایثارگر

اب وفاضلاب استان اصفهان

مهندس عمران شرکتهای وابسته

اصفهان -شهرضا

۱۰۰۸۱

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

کارشناس اداری شرکتهای وابسته

البرز-کرج –

۱۰۰۸۲

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

کارشناس امورحراست شرکتهای وابسته

البرز-کرج –

۱۰۰۸۴

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

کارشناس امورمشترکین شرکتهای وابسته

البرز-کمالشهر

۱۰۰۸۶

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

کارشناس امورمشترکین شرکتهای وابسته

البرز-محمدشهر

۱۰۰۹۰

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

کارشناس بررسی های اقتصادی شرکتهای وابسته

البرز-کرج –

۱۰۰۹۴

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

کارشناس مالی شرکتهای وابسته

البرز-ساوجبلاغ –

۱۰۰۹۷

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

کارشناس نرم افزارشرکتهای وابسته

البرز-کرج –

۱۰۰۹۹

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

مهندس عمران شرکتهای وابسته

البرز-رجایی شهر

۱۰۱۰۰

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

مهندس عمران شرکتهای وابسته

البرز-کرج –

۱۰۱۰۰

ایثارگر

اب وفاضلاب استان البرز

مهندس عمران شرکتهای وابسته

البرز-کرج –

۱۰۱۰۱

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

مهندس عمران شرکتهای وابسته

البرز-محمدشهر

۱۰۱۰۲

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

مهندس عمران شرکتهای وابسته

البرز-مهرشهر

۱۰۱۱۷

ایثارگر

اب وفاضلاب استان البرز

مهندس مکانیک /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

البرز-فردیس –

۱۰۱۱۹

آزاد

اب وفاضلاب استان بوشهر

کارشناس امورمشترکین شرکتهای وابسته

بوشهر-گناوه –

۱۰۱۲۳

آزاد

اب وفاضلاب استان بوشهر

کارشناس حقوقی شرکتهای وابسته

بوشهر-بوشهر

۱۰۱۲۶

آزاد

اب وفاضلاب استان بوشهر

مهندس عمران شرکتهای وابسته

بوشهر-بوشهر

۱۰۱۲۷

آزاد

اب وفاضلاب استان بوشهر

مهندس عمران شرکتهای وابسته

بوشهر-عسلویه –

۱۰۱۳۰

ایثارگر

اب وفاضلاب استان بوشهر

کارشناس نرم افزارشرکتهای وابسته

بوشهر-بوشهر

۱۰۱۳۵

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

کارشناس /جی ای اس /شرکتهای وابسته

تهران -منطقه چهارتهران –

۱۰۱۳۶

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

کارشناس /جی ای اس /شرکتهای وابسته

تهران -منطقه شش تهران –

۱۰۱۴۶

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

کارشناس ازمایشگاه شیمی شرکتهای وابسته

تهران -تهران -فاضلاب تهران

۱۰۱۴۹

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

کارشناس ازمایشگاه میکروبیولوژی شرکتهای وابسته

تهران -منطقه پنج تهران –

۱۰۱۵۵

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

کارشناس ایمنی وحفاظت کارشرکتهای وابسته

تهران -تهران –

۱۰۱۵۹

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

کارشناس برنامه ریزی شرکتهای وابسته

تهران -تهران -فاضلاب تهران

۱۰۱۶۱

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

کارشناس برنامه ریزی شرکتهای وابسته

تهران -منطقه چهارتهران –

۱۰۱۶۳

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

کارشناس برنامه ریزی شرکتهای وابسته

تهران -منطقه یک تهران

۱۰۱۶۶

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

کارشناس حقوقی شرکتهای وابسته

تهران -تهران -فاضلاب تهران

۱۰۱۷۲

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

کارشناس مالی شرکتهای وابسته

تهران -تهران –

۱۰۱۷۴

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

کارشناس نرم افزارشرکتهای وابسته

تهران -تهران –

۱۰۱۸۳

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس برق -قدرت /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

تهران -تهران -فاضلاب تهران

۱۰۱۹۰

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس برق -مخابرات شرکتهای وابسته

تهران -منطقه شش تهران –

۱۰۱۹۲

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس عمران شرکتهای وابسته

تهران -تهران –

۱۰۱۹۴

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس عمران شرکتهای وابسته

تهران -تهران -فاضلاب تهران

۱۰۱۹۵

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس عمران شرکتهای وابسته

تهران -رودهن –

۱۰۱۹۷

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس عمران شرکتهای وابسته

تهران -منطقه پنج تهران –

۱۰۱۹۹

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس عمران شرکتهای وابسته

تهران -منطقه چهارتهران –

۱۰۲۰۰

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس عمران شرکتهای وابسته

تهران -منطقه دوتهران

۱۰۲۰۱

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس عمران شرکتهای وابسته

تهران -منطقه شش تهران –

۱۰۲۰۵

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس مکانیک /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

تهران -تهران –

۱۰۲۰۷

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس مکانیک /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

تهران -تهران -فاضلاب تهران

۱۰۲۰۸

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس مکانیک /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

تهران -رودهن –

۱۰۲۱۶

ایثارگر

اب وفاضلاب استان تهران

کارشناس اداری شرکتهای وابسته

تهران -اسلامشهر

۱۰۲۲۸

ایثارگر

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس برق -الکترونیک /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

تهران -منطقه شش تهران –

۱۰۲۳۲

ایثارگر

اب وفاضلاب استان تهران

مهندس برق -قدرت /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

تهران -منطقه شش تهران –

۱۰۲۶۵

ایثارگر

اب وفاضلاب استان چهارمحال وبختیاری

مهندس مکانیک /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

چهارمحال وبختیاری -شهرکرد

۱۰۲۷۷

آزاد

اب وفاضلاب استان خراسان رضوی

مهندس عمران شرکتهای وابسته

خراسان رضوی -تربت جام –

۱۰۲۸۲

ایثارگر

اب وفاضلاب استان خراسان رضوی

مهندس عمران شرکتهای وابسته

خراسان رضوی -خواف

۱۰۲۸۶

آزاد

اب وفاضلاب استان خوزستان

کارشناس امارشرکتهای وابسته

خوزستان -اندیمشک –

۱۰۲۸۸

آزاد

اب وفاضلاب استان خوزستان

کارشناس برنامه ریزی شرکتهای وابسته

خوزستان -شادگان –

۱۰۲۹۱

آزاد

اب وفاضلاب استان خوزستان

مهندس برق -قدرت /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

خوزستان -ابادان –

۱۰۳۱۰

آزاد

اب وفاضلاب استان فارس

کارشناس بیمه شرکتهای وابسته

فارس -شیراز

۱۰۳۱۳

آزاد

اب وفاضلاب استان فارس

کارشناس حقوقی شرکتهای وابسته

فارس -مرودشت –

۱۰۳۱۸

آزاد

اب وفاضلاب استان فارس

کارشناس مالی شرکتهای وابسته

فارس -خنج –

۱۰۳۲۳

آزاد

اب وفاضلاب استان فارس

کارشناس نرم افزارشرکتهای وابسته

فارس -شیراز

۱۰۳۴۷

آزاد

اب وفاضلاب استان کردستان

کارشناس ازمایشگاه شیمی شرکتهای وابسته

کردستان -بانه –

۱۰۳۴۹

آزاد

اب وفاضلاب استان کردستان

کارشناس مالی شرکتهای وابسته

کردستان -سنندج –

۱۰۳۵۱

آزاد

اب وفاضلاب استان کردستان

مهندس عمران شرکتهای وابسته

کردستان -دهگلان –

۱۰۳۵۳

ایثارگر

اب وفاضلاب استان کردستان

کارشناس امورمشترکین شرکتهای وابسته

کردستان -سنندج –

۱۰۳۶۵

آزاد

اب وفاضلاب استان کرمان

کارشناس برنامه ریزی شرکتهای وابسته

کرمان -کرمان –

۱۰۳۶۶

آزاد

اب وفاضلاب استان کرمان

کارشناس بیمه شرکتهای وابسته

کرمان -کرمان –

۱۰۳۹۳

ایثارگر

اب وفاضلاب استان کرمان

کارشناس مالی شرکتهای وابسته

کرمان -فاریاب –

۱۰۳۹۸

ایثارگر

اب وفاضلاب استان کرمان

مهندس مکانیک /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

کرمان -ارزوئیه –

۱۰۴۰۳

آزاد

اب وفاضلاب استان کرمانشاه

کارشناس امورمشترکین شرکتهای وابسته

کرمانشاه -کرمانشاه –

۱۰۴۰۴

آزاد

اب وفاضلاب استان کرمانشاه

کارشناس برنامه ریزی شرکتهای وابسته

کرمانشاه -کرمانشاه –

۱۰۴۱۲

آزاد

اب وفاضلاب استان کرمانشاه

کارشناس نرم افزارشرکتهای وابسته

کرمانشاه -کرمانشاه –

۱۰۴۱۶

آزاد

اب وفاضلاب استان کرمانشاه

مهندس عمران شرکتهای وابسته

کرمانشاه -روانسر

۱۰۴۱۷

آزاد

اب وفاضلاب استان کرمانشاه

مهندس عمران شرکتهای وابسته

کرمانشاه -سنقر

۱۰۴۲۳

ایثارگر

اب وفاضلاب استان کرمانشاه

کارشناس ازمایشگاه میکروبیولوژی شرکتهای وابسته

کرمانشاه -کرمانشاه –

۱۰۴۲۸

ایثارگر

اب وفاضلاب استان کرمانشاه

مهندس عمران شرکتهای وابسته

کرمانشاه -سرپل ذهاب –

۱۰۴۳۵

آزاد

اب وفاضلاب استان گیلان

کارشناس /جی ای اس /شرکتهای وابسته

گیلان -رشت –

۱۰۴۴۱

ایثارگر

اب وفاضلاب استان گیلان

کارشناس روابطعمومی شرکتهای وابسته

گیلان -رشت –

۱۰۴۴۳

ایثارگر

اب وفاضلاب استان گیلان

مهندس مکانیک /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

گیلان -رشت –

۱۰۴۴۴

آزاد

اب وفاضلاب استان لرستان

کارشناس /جی ای اس /شرکتهای وابسته

لرستان -خرم اباد

۱۰۴۵۸

ایثارگر

اب وفاضلاب استان لرستان

کارشناس امورمشترکین شرکتهای وابسته

لرستان -خرم اباد

۱۰۴۶۲

ایثارگر

اب وفاضلاب استان لرستان

مهندس عمران شرکتهای وابسته

لرستان -خرم اباد

۱۰۴۶۴

ایثارگر

اب وفاضلاب استان مازندران

کارشناس اداری شرکتهای وابسته

مازندران -ساری –

۱۰۴۶۵

آزاد

اب وفاضلاب استان مازندران

کارشناس ایمنی وحفاظت کارشرکتهای وابسته

مازندران -ساری –

۱۰۴۶۹

ایثارگر

اب وفاضلاب استان مازندران

کارشناس حقوقی شرکتهای وابسته

مازندران -ساری –

۱۰۴۷۹

آزاد

اب وفاضلاب استان مازندران

مهندس عمران شرکتهای وابسته

مازندران -بابل –

۱۰۴۸۵

آزاد

اب وفاضلاب استان مازندران

مهندس عمران شرکتهای وابسته

مازندران -محموداباد

۱۰۴۸۶

آزاد

اب وفاضلاب استان مازندران

مهندس مکانیک /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

مازندران -چالوس –

۱۰۴۹۴

ایثارگر

اب وفاضلاب استان مازندران

مهندس برق -الکترونیک /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

مازندران -ساری –

۱۰۴۹۸

ایثارگر

اب وفاضلاب استان مازندران

مهندس مکانیک /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

مازندران -تنکابن –

۱۰۵۰۱

آزاد

اب وفاضلاب استان مرکزی

کارشناس امورحراست شرکتهای وابسته

مرکزی -اراک –

۱۰۵۰۷

ایثارگر

اب وفاضلاب استان مرکزی

کارشناس نرم افزارشرکتهای وابسته

مرکزی -اراک –

۱۰۵۱۶

آزاد

اب وفاضلاب استان مشهد

کارشناس اداری شرکتهای وابسته

خراسان رضوی -مشهد

۱۰۵۲۱

آزاد

اب وفاضلاب استان مشهد

مهندس ساختمان /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

خراسان رضوی -مشهد

۱۰۵۲۲

آزاد

اب وفاضلاب استان مشهد

مهندس عمران شرکتهای وابسته

خراسان رضوی -مشهد

۱۰۵۲۷

آزاد

اب وفاضلاب استان هرمزگان

کارشناس /جی ای اس /شرکتهای وابسته

هرمزگان -بندرعباس –

۱۰۵۳۲

آزاد

اب وفاضلاب استان هرمزگان

کارشناس روابطعمومی شرکتهای وابسته

هرمزگان -بندرعباس –

۱۰۵۳۵

آزاد

اب وفاضلاب استان هرمزگان

مهندس عمران شرکتهای وابسته

هرمزگان -بستک –

۱۰۵۳۷

آزاد

اب وفاضلاب استان هرمزگان

مهندس عمران شرکتهای وابسته

هرمزگان -بندرعباس –

۱۰۵۴۰

آزاد

اب وفاضلاب استان هرمزگان

مهندس عمران شرکتهای وابسته

هرمزگان -جاسک –

۱۰۵۴۱

ایثارگر

اب وفاضلاب استان هرمزگان

کارشناس ازمایشگاه شیمی شرکتهای وابسته

هرمزگان -بندرعباس –

۱۰۵۵۰

آزاد

اب وفاضلاب استان همدان

کارشناس ازمایشگاه میکروبیولوژی شرکتهای وابسته

همدان -همدان –

۱۰۵۶۱

آزاد

اب وفاضلاب استان همدان

مهندس عمران شرکتهای وابسته

همدان -همدان –

۱۰۵۷۱

آزاد

اب وفاضلاب استان یزد

کارشناس ازمایشگاه شیمی شرکتهای وابسته

یزد-یزد

۱۰۵۷۴

آزاد

اب وفاضلاب استان یزد

کارشناس بیمه شرکتهای وابسته

یزد-یزد

۱۰۵۷۵

آزاد

اب وفاضلاب استان یزد

کارشناس حقوقی شرکتهای وابسته

یزد-یزد

۱۰۵۷۶

آزاد

اب وفاضلاب استان یزد

مهندس عمران شرکتهای وابسته

یزد-اردکان –

۱۰۵۸۲

آزاد

اب وفاضلاب استان یزد

مهندس مکانیک /اب وفاضلاب /شرکتهای وابسته

یزد-بافق –

۱۰۵۹۱

آزاد

اب وفاضلاب اهواز

مهندس عمران شرکتهای وابسته

خوزستان -اهواز

۱۰۵۹۵

آزاد

اب وفاضلاب کاشان

کارشناس امورمشترکین شرکتهای وابسته

اصفهان -کاشان –

۱۰۶۳۵

آزاد

توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

تکنسین برق /توزیع /شرکتهای وابسته

استان خراسان جنوبی

۱۰۶۵۲

آزاد

توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

کمک کارشناس مالی واداری شرکتهای وابسته

خراسان رضوی -داورزن

۱۰۶۶۶

آزاد

توزیع نیروی برق استان خوزستان

تکنسین برق /توزیع /شرکتهای وابسته

خوزستان -بندرامام خمینی –

۱۰۶۷۶

ایثارگر

توزیع نیروی برق استان خوزستان

کارشناس اداری شرکتهای وابسته

خوزستان -ابادان –

۱۱۰۲۳

آزاد

مدیریت تولیدبرق سیستان وبلوچستان /نیروگاههایایرانشهروبمپور/

تکنسین برق /تولید/شرکتهای وابسته

سیستان وبلوچستان -ایرانشهر

منبع: سایت سازمان سنجش

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها