crm didar

اطلاعیه سازمان بنادر و دریانوردی در مورد تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

اعلام شرایط جدید استخدام از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با الویت قرار دادن نیروهای قراردادی، برخلاف رای دیوان عدالت اداری

شرایط عمومی استخدام

 داشتن تابعیت ایران
 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان(
 • تذکر: ملاک عمل برای ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم، زمان برگزاری آزمون (۱۳۹۶/۰۶/۰۳) می باشد.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند.
 • تذکر: در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی و یا معاینه پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان؛ شورای پزشکی علوم پزشکی استان مربوطه (محل خدمت) می باشد.
 • عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 • نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
 • عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح
 • عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت و یا پیمانی با دستگاههای اجرایی در زمان ثبت نام
 • تذکر: داوطلبان استخدام، نبایستی جزو نیروهای بازخرید خدمت و یا بازنشسته دستگاههای اجرایی باشند.
 • داشتن مدرک(رشته تحصیلی و گرایش) با مقطع تحصیلی اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام سازمان سنجش
 • تذکر: داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در این آزمون مورد پذیرش قرار گیرند که رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی آنان با عنوان رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل دفترچه راهنمای ثبت نام سازمان سنجش، مطابقت داشته باشدو عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد در غیر اینصورت شرکت کننده حذف خواهد شد.
 • تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ می باشد. ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.
 • داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر سن (۳۰) سال تمام برای مدارک تحصیلی دیپلم (از ۱۳۶۶/۰۳/۲۹ به بعد) و حداکثر سی و پنج (۳۵) سال تمام برای مدارک فوق دیپلم و و لیسانس (از ۱۳۶۱/۰۳/۲۹ به بعد) و حداکثر چهل (۴۰) سال تمام برای مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری از (۱۳۵۶/۰۳/۲۹ به بعد).
 • تذکر : ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام (۱۳۹۶/۰۳/۲۹) می باشد.
 • اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با شاغلین قراردادی سازمان بنادر و دریانوردی و داوطلبان بومی می باشد.
 • نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱)، و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۴/۱)، نمره مکتبسه در هر حیطه از‌ازمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه می گردد.
 • به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران باشند، صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی، دو درصد (۲%) هر سال (۲۰۰ امتیاز) و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%)  نمره کل حداکثر (۲۰۰۰ امتیاز) در هریک از حیطه های آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی آنان برای معرفی در مرحله مصاحبه اضافه خواهد شد.
 • توجه : همچنین آن دسته از داوطلبان شاغل قراردادی که از طریق دستگاه های اجرایی مربوطه تا تاریخ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ موفق به دریافت شماره شناسه از سامانه کارمند ایران گردند، می توانند از امتیاز مذکور بهره مند گردند و این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.
 • در صورت مساوی بودن نمرات مکتسبه داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی سازمان، افراد بومی شهرستان و بومی استان می باشد .
 • معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب لازم به ترتیب نمره مکتبسه از سه (۳) درصد سهمیه قانونی برخوردار خواهند بود.
 • تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
 • جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان (۲۵) درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگانی که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه از شرط حداکثر سن معاف میباشند.
 • افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، خواهر و برادر (تا میزان (۵) سال.
 • رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.
 • داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و  شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.
 • مدت خدمت ضرورت به شرط حداکثر سن مقرر در آگهی استخدامی اضافه میشود

سازمان بنادر و دریانوردی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در سراسر کشور براساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد دردستگاههای اجرائی، از محل مجوز استخدامی شماره ۹۵۵۳۳۹ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشورتعداد «۲۰۰» نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش، به صورت پیمانی استخدام می نماید.

معرفی شدگان سه برابر ظرفیت سازمان بنادر و دریانوردی جهت ارائه و بررسی مدارک از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۶ لغایت سه شنبه ۱۸/۷/۱۳۹۶ براساس تقسیم بندی اعلام شده بشرح جدول ذیل به نشانی : (تهران – فرمانیه- خیابان شهیبد لواسانی- خیابان شهید ثروتی- پلاک «۱» – سازمان بنادرو دریانوردی) مراجعه فرمایند.

«جدول تاریخ مراجعه»

عنوان رشته های شغلی

تاریخ مراجعه

کارشناس امور دریایی (۱) و (۲) و (۳)

۱۰/۷/۱۳۹۶ لغایت ۱۱/۷/۱۳۹۶

کارشناس ایمنی، امنیت و حفاظت دریایی

۱۲/۷/۱۳۹۶

کارشناس کنوانسیونها و معاهدات دریایی و بندری

کارشناس امور بندری (۱) و (۲)

۱۳/۷/۱۳۹۶ لغایت ۱۴/۷/۱۳۹۶

کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه های دریایی (۱) و (۲) و (۳)

۱۵/۷/۱۳۹۶ لغایت ۱۶/۷/۱۳۹۶

کارشناس تجهیزات بندری و دریایی (۱) و (۲)

کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر(۱) و (۲) و (۳)

۱۷/۷/۱۳۹۶

کارشناس امور اداری

۱۸/۷/۱۳۹۶

حسابدار

کارشناس تحلیل گر سیستم

کارشناس برنامه ریزی

سایت آزمون سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس Azmoon.pmo.ir به صورت فعال در خدمت اطلاع رسانی و پذیرش انتقادات و پیشنهادات داوطلبان سه برابر ظرفیت می باشد.

«مدارک لازم»

 • ارائه «۶» قطعه عکس پرسنلی پشت نویسی شده
 • اصل شناسنامه
 • اصل کارت ملی
 • اصل مدرک تحصیلی
 • اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت
 • اصل مدارک مربوط به ایثارگری جهت استفاده از سهمیه
 • اصل مدارک تأیید شده معلولین جهت استفاده از سهمیه
 • اصل مدارک لازم جهت استفاده از سهمیه بومی
 • ارائه تمامی مدارک فوق به همراه کپی از تمامی صفحات الزامی می باشد.

لینک سایت

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها