crm didar

استخدام نگین خودرو، نماینده رسمی رنو فرانسه


ردیف کد استخدامی عنوان شغل شرح وظایف شرایط احراز

۱

M03

کارشناس تحقیقات بازار

 • جمع آوری داده هادر مورد رقبا و تحلیل آمیخته بازاریابی و استراتژیهای فروش و توزیع شرکتهای رقیب
 • گردآوری داده ها از مشتریان، رقبا و شرایط بازار
 • تجزیه و تحلیل بازار و ارائه استراتژی های بازاریابی و برنامه های بازاریابی
 • تجزیه و تحلیل گزارش های فروش
 • ارائه ایده های جدید در جهت بهبود برند شرکت
 • تهیه برنامه هایی برای افزایش مشتریان جدید
 • طراحی مفهوم برند، شناسایی و مدیریت برند
 • انجام تحقیقات در پروژه ها در مورد نیازهای مشتری و بازار و شناسایی نیازهای بالقوه مشتریان
 • حداقل ۳ سال سابقه کاری در حوزه تحقیقات بازار خودرو
 • حداقل لیسانس در رشته های مدیریت بازرگانی/ بازاریابی/ مدیریت صنعتی/ آمار/ پژوهشگری/ مهندسی مکانیک/ مهندسی صنایع و MBA
 • تسلط بر تحقیقات بازار
 • آشنایی با بازار خودرو
 • توانایی ارائه گزارشات تحلیلی
 • توانایی کار با نرم افزارهای آنالیزی
 • تسلط بر نرم افزارهای آفیس و SPSS
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • حداکثر ۳۵ سال سن
 • مأموریت های داخل و خارج از کشور

۲

M13

کارشناس ارشد تحقیقات بازار

 • نظارت بر ایجاد طرح کسب و کار برای واحد بازاریابی در راستای اهداف اصلی شرکت
 • تجزیه و تحلیل بازار و ارائه استراتژی های بازاریابی و برنامه های بازاریابی
 • تحلیل فروش و ارائه گزارشهای مدون به مدیریت
 • تحلیل سیاستهای قیمتگذاری رقبا و شرکت و ارائه پیشنهادات سازنده
 • ارائه ایده های جدید در جهت بهبود تصویر شرکت، فروش و عملیات
 • تحلیل و پیش بینی روشهای قیمتگذاری
 • تحلیل رفتار رقبا
 • ارزیابی بازار و شناسایی و معرفی محصولات جدید
 • ارزیابی اثربخشی برنامه ها و استراتژیهای بازار
 • طراحی برنامه هایی برای افزایش مشتریان جدید
 • طراحی مفهوم برند، شناسایی و مدیریت برند
 • نظارت بر اجرای تحقیقات در پروژه ها در مورد نیازهای مشتری و بازار و شناسایی نیازهای بالقوه مشتریان
 • نظارت و هماهنگی اجرای برنامه های پژوهشی و هماهنگی برای انجام این برنامه
 • حداقل ۵ سال سابقه کاری در حوزه تحقیقات بازار خودرو
 • حداقل لیسانس در رشته های مدیریت بازرگانی/ بازاریابی/ مدیریت صنعتی/ آمار/ پژوهشگری/ مهندسی مکانیک/ مهندسی صنایع و MBA
 • تسلط بر تحقیقات بازار و بازار خودرو
 • تسلط به بخش بندی خودروها
 • توانایی ارائه گزارشات تحلیلی
 • توانایی کار با نرم افزارهای آنالیزی و آفیس
 • برخورداری از دانش کافی در زمینه اصول و روشهای بازاریابی و فروش
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • حداکثر ۳۵ سال سن
 • مأموریت های داخل و خارج از کشور
 • آشنایی کامل با مشخصات فنی خودروها در کشور

۳

DLR01

کارشناس توسعه شبکه نمایندگان

 • بررسی عملکرد نمایندگی ها و ارائه پیشنهادات لازمدر جهت ارتقا سطح کیفی نمایندگان
 • ارزیابی توزیع خودروها در استانها و طراحی برنامه گسترش شبکه نمایندگان با در نظر گرفتن توسعه فروش
 • عملیاتی نمودن جذب نمایندگان براساس برنامه
 • کمک به نمایندگان جذب شده در راستای استانداردسازی شرکت
 • توسعه شبکه نمایندگان و افزایش تعداد نمایندگی های خودرو
 • تدوین استانداردها و آیین نامه ها برای نمایندگان خودرو
 • حفظ شرایط و ارتقای کیفی نمایندگی ها
 • تهیه گزارش KPI از نمایندگان
 • بازدید از نمایندگی های خودرو و بازرسی آنها و تهیه برنامه اجرایی در جهت بهبود
 • استانداردسازی نمایندگان
 • ارائه نتایج و گزارش مربوط به امتیازات و رتبه بندی نمایندگان
 • کنترل فرآیند آموزشی نمایندگان و اطمینان از پیاده سازی برنامه آموزشی پرسنل نمایندگی ها
 • حداقل ۳ سال سابقه کاری در توسعه شبکه نمایندگان خودرو
 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته مکانیک/ مهندسی صنایع/ مدیریت
 • توانایی تجزیه و تحلیل شبکه نمایندگان در بازار خودرو
 • جزئی نگر و دارای توانایی مدیریت پروژه ها
 • تسلط بر نرم افزارهای آفیس
 • توانایی تهیه گزارش از روند پیشرفت پروژه های توسعه شبکه
 • فن بیان و توانایی مذاکره بالا
 • آشنایی با ارزیابی ISQI و ارائه برنامه اجرایی هدفمند برای توسعه شبکه نمایندگان
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • حداکثر ۳۵ سال سن
 • مأموریت های داخل و خارج از کشور

۴

DLR11

کارشناس ارشد توسعه شبکه نمایندگان

 • توسعه شبکه نمایندگان و افزایش تعداد نمایندگی های خودرو
 • تدوین استانداردها و آیین نامه ها برای نمایندگان خودرو
 • حفظ شرایط و ارتقای نمایندگی های خودرو
 • تهیه گزارش KPI از نمایندگان خودرو
 • استانداردسازی تجهیزات و وسایل نمایندگان
 • تهیه گزارش مربوط به امتیازات و رتبه بندی نمایندگان
 • برگزاری سرویس کمپین
 • حداقل ۵ سال سابقه کاری در توسعه شبکه نمایندگان خودرو
 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته مکانیک/ مهندسی صنایع/ مدیریت
 • توانایی تجزیه و تحلیل شبکه نمایندگان در بازار خودرو
 • جزئی نگر و دارای توانایی مدیریت پروژه ها
 • تسلط بر نرم افزارهای آفیس
 • توانایی تهیه گزارش از روند پیشرفت پروژه های توسعه شبکه
 • فن بیان و توانایی مذاکره بالا
 • تسلط بر ارزیابی ISQI و ارائه برنامه اجرایی هدفمند برای توسعه شبکه نمایندگان
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • حداکثر ۳۵ سال سن
 • مأموریت های داخل و خارج از کشور

۵

M17

کارشناسی ارشد بازاریابی توسعه شبکه های اجتماعی

 • تحلیل و بررسی نحوه تبلیغات رقبا در داخل و خارج از کشور و تهیه گزارش
 • تحلیل اثربخشی برنامه های بازاریابی و ایجاد برنامه در راستای بهبود آنها
 • تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت های تبلیغات الکترونیک
 • ایجاد محتوای دیجیتال و گرافیکی در شبکه های اجتماعی
 • آشنا به شبکه های اجتماعی و فعالیت مداوم وپویا و مدیریت آنها
 • بهینه سازی رسانه های اجتماعی در شبکه های اجتماعی
 • گردآوری‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاههای‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیتهای‌سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مدیریت‌
 • ارزیابی کارآیی و اثربخشی روشهای تبلیغات در فضای دیجیتال
 • بکارگیری جدیدترین روشهای بازاریابی دیجیتالی و طراحی ارائه روشهای خلاقانه در کمپین های موفق
 • حداقل ۴ سال سابقه کار در حوزه بازاریابی شبکه های اجتماعی
 • حداقل لیسانس در رشته های مدیریت بازرگانی/ بازاریابی، مهندسی صنایع، IT و MBA
 • تسلط بر نرم افزارهای آفیس
 • تسلط بر شبکه های اجتماعی
 • توانایی کار با نرم افزارهای آنالیزی
 • آشنایی با ATL/BTL/TTL
 • تسلط بر تولید محتوا و به روز رسانی سایت و شبکه های اجتماعی
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • خلاق، ایده پرداز و تحلیلگر
 • علاقه مند به تولید محتوا
 • تسلط بر اصول و فنون مذاکره و مشتری مداری
 • جزئی نگر و قادر به کار همزمان بر روی پروژه های متعدد به طور سازمان یافته و با الویت بندی
 • حداکثر ۳۵ سال
 • مأموریت های داخل و خارج از کشور

۶

M18

کارشناسی ارشد برگزاری نمایشگاه ها

 • برنامه ریزی سالیانه برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی خودرو
 • تهیه محصولات تبلیغاتی برای نمایشگاه های خودرو
 • شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی خودرو
 • تدوین برنامه و بودجه سالانه برای شرکت در نمایشگاه ها
 • طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی (محیطی و رسانه ای)
 • حداقل ۲ سال سابقه کاری در حوزه مرتبط
 • حداقل لیسانس در رشته های مدیریت بازرگانی/ روابط عمومی
 • آشنایی با بازار خودرو
 • تسلط بر نرم افزارهای آفیس
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • حداکثر ۳۵ سال سن
 • مأموریت های داخل و خارج از کشور

لینک سایت

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها