استخدام شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

شرکت مهندسی کانی کاوان شرق جهت تأمین نیروی انسانی دفتر تهران و کارگاه‌های خود دعوت به همکاری می‌نماید.

ردیف – عنوان شغل – محل کار – تجربه – مهارت ها / مدرک و رشته تحصیلی

۱ – مسئول فن آوری اطلاعات – دفتر پردیس – ۷ سال – مهندسی کامپیوترسخت افزار-تسلط کامل به مباحث
MCSE,EXCHANGE SERVER و تسلط کامل به سخت افزار- تسلط به راه اندازی پورتال و وب سایت- آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم / فوق لیسانس، لیسانس

۲ – کارشناس فن آوری اطلاعات – دفتر پردیس – دفتر تهران – ٧ سال
آشنا به استاندارد ۳٫۰ITIL مسلط به ۸Windows و ۲۰۱۲ Windows Server و Hyper-V ،TMG مسلط به زیرساخت نرم افزاری و سرویس های شبکه ،DNS,DHCP,Active Directory,آشنایی با تجهیزات Cisco و مسلط به زیرساخت سخت افزاری شبکه (Passive) و رفع ایرادهای احتمالی، خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات، ارتباطات قوی و مؤثر / مهندسی کامپیوتر – سخت افزار

۳ – مدیر پروژه – دفتر پردیس – دفتر تهران – ۱۵ سال – سابقه کار در مدیریت امور صنایع معدنی و EPC مسلط به استفاده از روشهای PMBOK در مدیریت پروژه / فوق لیسانس مکانیک یا عمران

۴ – مدیر پروژه – دفتر پردیس – دفتر تهران – ۱۵ سال – سابقه کار در مدیریت امور صنایع معدنی آشنا – روش ها و تکنیک طراحی و مهندسی / فوق لیسانس معدن ،متالوژی، فنی

۵ – مدیر پروژه – دفتر پردیس – دفتر تهران – ۱۵ سال- مسلط به تکنیک های PMBOK، تجربه در پیاده سازی مدلهای MIS و DMIS، تجربه در اجرا و تهیه مدلهای آنالیز سیستم ها / فوق لیسانس صنایع- MBA

۶ – مسئول تامین تجهیزات و کالا – دفتر پردیس – ۱۰سال – سابقه کار در پروژه های EPC / لیسانس مهندسی یا صنایع

۷ – کارشناس تامین تجهیزات – دفتر پردیس – ۷ سال – مسلط به خرید تجهیزات و کالا برای پروژه ها، مسلط به زبان انگلیسی / لیسانس مهندسی

۸ – کارشناس ترخیص – دفتر پردیس – ۵ سال – آشنا با ترخیص و حمل کالا – رشته مرتبط

۹ – کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه – دفتر پردیس – دفتر تهران – ۳ سال یا بیشتر – تجربه کار در پروژه های EPC و آشنایی با نرم افزارهای۶MSP-P، آشنایی با دستور العمل های برنامه ریزی و کنترل پروژه و سیستم مدیریت اطلاعات پروژه / لیسانس صنایع

۱۰ – کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه – دفتر پردیس دفتر تهران – سایت طبس – ۷ سال – تجربه کار در پروژه های EPC و مسلط به سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه، مسلط به نرم افزارهای ۶MSP-P، تهیه دستورالعمل های – برنامه ریزی و کنترل پروژه و مسلط به زبان انگلیسی / لیسانس صنایع

۱۱ – کارشناس سیستم ها و روش ها – دفتر پردیس – دفتر تهران – ۳ سال – تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها و آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت / لیسانس صنایع

۱۲ – کارشناس کنترل مدارک – دفتر پردیس دفتر تهران – ۳ سال – آشنایی با مدیریت مدارک / لیسانس صنایع

۱۳ – کارشناس کنترل هزینه – دفتر پردیس – دفتر تهران – ۵ سال – آشنا با بودجه بندی و رسیدگی به صورت وضعیت و تهیه دستورالعمل های بودجه بندی و کنترل هزینه / لیسانس صنایع

۱۴ – کارشناس انبار و کدینگ – سایت سوادکوه – ۳ سال – آشنا با مکانیزم ها و تجهیزات صنعتی / لیسانس صنایع یا مکانیک

۱۵ – مدیر تضمین کیفیت – دفتر پردیس – دفتر تهران – ۷سال – امور تضمین کیفیت و مسلط به استانداردهای ایزو و OPM3-EFQM-IMSسیستمهای / لیسانس صنایع

۱۶ – کارشناس کنترل کیفیت – دفتر پردیس – ۵ سال – آشنا با بازرسی تجهیزات برقی و ابزار دقیق / لیسانس برق، الکترونیک و ابزار دقیق

۱۷ – کارشناس کنترل کیفیت – دفتر پردیس – ۵ سال – آشنا با بازرسی تجهیزات مکانیکی، جوشکاری و رنگ – رشته مرتبط

۱۸ – کارشناس تضمین کیفیت – دفتر تهران ۰ ۳ سال – آشنا با استانداردهای ایزو و سیستم های مدیریتی / لیسانس صنایع

۱۹ – مسئول HSE – سایت طبس – دفتر پردیس – ۱۰ سال – مسلط به ممیزی و استقرار سیستم های ایزو- آشنا به مقررات ایمنی کارگاه ها / لیسانس محیط زیست- ایمنی

۲۰ – مهندس معمار – دفتر پردیس – دفتر تهران – ۵ سال – طراحی واحد های صنعتی / لیسانس معماری

۲۱ – مهندس راه و ساختمان – دفتر پردیس – دفتر تهران – ۱۰ سال – طراحی سازه های سبک و سنگین و پیچیده فلزی و بتنی واحدهای مختلف صنعتی / لیسانس عمران

۲۲ – طراح ساختمان – سایت سوادکوه – ۱۵ سال – توانایی اظهارنظر درخصوص موارد فنی، سابقه کار در دستگاه نظارتی و پروژه های صنعتی و ترجیحاً پروژه های معدنی- تسلط به فهرست بهاء و آشنایی با کامپیوتر / لیسانس عمران یا ساختمان

۲۳ – تکنسین کارهای ساختمانی – سایت سوادکوه – ۱۵ سال – سابقه کار در دسـتگاه نظـارت پـروژه هـای صـنعتی،تسلط به فهرست بهاء، بخشنامه های سازمان ریاست جمهوری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، توانایی متره و برآورد کردن انجام کارهای انجام شده و کنترل نقشه های اجرای / فوق دیپلم ساختمان یا عمران

۲۴ – تکنسین کارهای جوشکاری – سایت سوادکوه – ۱۰ سال – سابقه کار مفید در واحدهای صنعتی معدنی / لیسانس جوش

۲۵ – مسئول QC – سایت طبس – ۱۰ سال – تسلط بر ارزیابی فنی پیمانکاران- آشنایی با بازرسی نصب تجهیزات و بازرسی های مرتبط با پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات- مدیریت کنترل کیفیQuality Control و مدارک و الزامات مربوط به بازرسی / لیسانس متالوژی-مکانیک

۲۶ – مهندس برق – دفتر پردیس سایت طبس – ۱۰ سال – سابقه کار مفید در واحدهای صنعتی معدنی / لیسانس برق

۲۷ – مهندس ابزار دقیق – دفتر پردیس – دفتر تهران – ۵ سال – سابقه کار مفید در واحدهای صنعتی معدنی / لیسانس برق

۲۸ – سرپرست کارگاه پیمانکاری – سایت سوادکوه سایت طبس – ۱۵ سال – سابقه کار در واحد های صنعتی / لیسانس مکانیک

۲۹ – کارشناس مکانیک، ماشین آلات – دفتر پردیس سایت طبس – ۵ سال – سابقه کار در واحد های صنعتی / لیسانس مکانیک

۳۰ – مسئول ماشین آلات، مکانیک – سایت طبس – ۱۰ سال – سابقه کار در واحد های صنعتی / لیسانس مکانیک

۳۱ – کارشناس امور قراردادها – دفتر پردیس دفتر تهران – ۵ سال – آشنا به بخشنامه ها، رسیدگی به صورت وضعیت ها و فهرست بهاء / لیسانس عمران

۳۲ – کارشناس امور قراردادها – دفتر پردیس – دفتر تهران – ۱۰ سال – آشنا به قانون برگزاری مناقصات و بخشنامه های مرتبط با آن و سابقه کار در تنظیم اسناد مناقصه و قراردادها EPC، مسلط به زبان انگلیسی و فن مذاکره جهت انعقاد قراردادهای خارجی / لیسانس مهندسی یا مرتبط

۳۳ – کارشناس آرشیو – دفتر تهران- آقا – ١٠ سال – تسلط کامل به نرم افزارهای Office استاندارد کتابــداری و اطــلاع رســانی- تســلط بــه رده هــای استاندارد فهرست نویسی فارسی و لاتین LC- تسلط کامل بـه رده ای موضوعی فهرست نویسی و نمایه سازی سرعنوان های موضوعی فارسی و لاتـین – تسلط کامل به امور نمایه سازی جهـت سـازماندهی مدارک فنی- آشنائی به زبان انگلیسی / لیسانس یا فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

۳۴ – کارشناس آرشیو – دفتر تهران- آقا – ۵ سال – کار با نرم افزارهایOffice،کتابداری و اطلاع رسانی- آشنا با استاندارد فهرست نویسی فارسی و لاتین / لیسانس کتابداری

۳۵ – کارشناس معدن – دفتر تهران – ۵ سال – مسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی و آشنا به نرم افزارهای تخصصی معدن Comfar و …. / لیسانس یا فوق لیسانس معدن

۳۶ – کارشناس ارشد معدن- استخراج – سایت سوادکوه – ۵ سال – سابقه کار در معادن ذغال سنگ / فوق لیسانس معدن

۳۷ – مسئول امور اجرایی – سایت طبس – ۱۰سال – دارای تجربه کار کارگاهی و مسلط به بررسی صورت وضعیتهای پیمانکاری / لیسانس عمران

۳۸ – سرپرست دفتر فنی – سایت طبس – ۱۰ سال – سابقه کار در واحدهای نظارت اجرایی، برداشت و کنترل صحت کارها و اندازه های تلرانس نصب تجهیزات- کنترل کیفیت کارهای اجرایی و توانایی انتقال برداشت ها و نقشه های اجرایی و تبدیل و مقایسه آن ها با هم / لیسانس عمران

۳۹ – سرپرست و کارشناس نقشه برداری – سایت طبس – ۱۰ سال – سابقه کار در واحدهای نظارت اجرایی، برداشت و کنترل صحت کارها و اتدازه های تلرانس نصب تجهیزات- کنترل کیفیت کارهای اجرایی و توانایی انتقال برداشت ها و نقشه های اجرایی و تبدیل و مقایسه آن ها با هم / لیسانس عمران

۴۰ – کارشناس عمران – سایت طبس – ۱۰ سال – سابقه کار در واحدهای نظارت با تخصص بتن / لیسانس عمران

۴۱ – جانشین مدیر پروژه – دفتر تهران – ۱۰ سال – سابقه کار در واحد های صنعتی / لیسانس عمران

۴۲ – مدیر مالی – دفتر تهران – ۱۵سال – تجربه کار در شرکتهای مهندسی و پیمانکاری / لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری

۴۳ – مسئول مالی – سایت طبس – ۵ سال – تسلط به تحلیلگری مالی و سرمایه- آشنایی نسـبت به آئین نامه اداری، قوانین تجارت، تامین اجتماعی و مالیاتی- آشنا به دارائی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و تهیه صورت حسابهای مـالی اساسـی شـامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، جریانـات نقـدی، سود و زیان انباشته و تخصیص سود- ترجیحاً آشـنابه نرم افزار رایورز / لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری- مالی

۴۴ – کارشناس حسابداری – دفترتهران – دفتر پردیس – ۱۰سال – سابقه کار در شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مسلط به بودجه بندی- قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل – صورتهای مالی و سرمایه گذاری ترجیحاً آشنا به نرم افزار رایورز / لیسانس حسابداری

۴۵ – کارشناس حسابداری – دفترتهران – دفتر پردیس – ۳ سال – مسلط به سیستم حقوق و دستمزد و خزانه داری و مسلط به نرم افزار رایورز / لیسانس حسابداری

۴۶ – کارشناس حسابداری – دفترتهران – دفتر پردیس – ۵ سال – سابقه کار در شرکت های پیمانکاری و مهندسی- مسلط به نرم افزار رایورز / لیسانس حسابداری

۴۷ – مسئول انبار – سایت طبس – ۵ سال – آشنا با مکانیزم ها و تجهیزات صنعتی / لیسانس صنایع یا مکانیک

۴۸ – کارشناس حسابداری – دفتر تهران – دفتر پردیس – ۵ سال – آشنا به سیستم حسابداری انبار و اموال، ترجیحاً مسلط به نرم افزار رایورز / لیسانس حسابداری

۴۹ – مسئول اداری و خدماتی – سایت طبس – ۵ سال – ترجیحاً آشنا با مسئولین محلی (بومی بوده این نکته ضروری میباشد) و تسلط کامل به کارهای تایپ و نرم افزارهای Office / لیسانس

۵۰ – مسئول دفتر مدیرعامل – آقا- دفتر تهران – ۵ سال – هماهنگی جهت کلیه امور دفتری / لیسانس مرتبط

۵۱ – پزشک عمومی – آقا- دفتر تهران – ۱ سال / اجازه کار در تهران

۵۲ – کارشناس روابط عمومی – دفترتهران – ۵ سال – توانائی لازم در استفاده از نرم افزارهای گرافیکی- توانائی اداره کردن جلسات عمومی نظیر همایشها و نمایشگاهها – برخورداری از فن بیان قوی و شخصیتی بارز و درخور توجه / لیسانس

۵۳ – کارمند تدارکات – دفتر پردیس – ۱سال – ارسال مراسلات و خرید های عمومی و مصرفی / فوق دیپلم یا دیپلم

۵۴ – کارمند خدمات خانم – خانم- دفترتهران – ۱ سال – مهارت در امور خدمات و پذیرایی در جلسات / فوق دیپلم

۵۵ – کارمند دبیرخانه – دفتر پردیس دفتر تهران – سایت طبس – ۱ سال – مهارت کافی با سیستمهای بایگانی و گردش مکاتبات اداری- کار با دستگاههای فاکس، ایمیل و اینترنت- تسلط بر نرم افزارهای Office و دفتری- کار با سیستم اتوماسیون اداری / فوق دیپلم یا دیپلم

۵۶ – منشی – دفتر پردیس – قدرت بیان و توانایی در برقراری ارتبـاط مناسـب بـا مراجعین به صورت حضوری و تلفنی – کار با دستگاههای فـاکس، ایمیـل و اینترنـت- تسـلط بـر نرم افزارهای اداری Office و دفتری- کار با سیسـتم اتوماسیون اداری / فوق دیپلم یا دیپلم

۵۷ – تحصیلدار – دفتر پردیس سایت طبس – ۱ سال / فوق دیپلم یا دیپلم

۵۸ – نگهبان – دفتر پردیس سایت طبس – ۱ سال – سابقه کاری در کنترل ورود و خروج کارکنان و دارای گواهینامه رانندگی برای جابجایی خودرو / فوق دیپلم یا دیپلم

۵۹ – راننده – متاهل دفترپردیس – ۱۰ سال – دارای گواهینامه رانندگی پایه سوم و دوم / دیپلم

لطفا درخواست و رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی به آدرس به یکی از روش های زیر ارسال نمایید.
متقاضیان درخواست سوابق کاری خود را با قید ردیف و عنوان شغلی از طریق مراجعه به سایت kanikavan.comیا به شماره ۸۸۲۰۵۶۱۳ فکس نمایند همچنین متقاضیان می توانند درخواست و سوابق کاری خود را با قید ردیف و عنوان شغلی از طریق صندوق پستی ۱۵۳۴-۱۹۳۹۵یا پست الکترونیک به آدرس JOB@Kanikavan.com هم ارسال نمایند.
رزومه های ارسالی از طریق پست الکترونیک باید کمتر ازKB‌ ۱۰۰ و با فورمت WORD یا PDF باشد.

مهلت ارسال درخواست تا تاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۴ می باشد.

 

استخدام شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

دیدگاه ها (۲)

  1. علی معرف می‌گه:

    شرکت درپیتی هستش و کاملا بدردنخور است ….

    باتشکر

  2. محمد می‌گه:

    سلام کسی با این شرکت اشنایی داره؟ میدونید حقوق و مزایای این شرکت در چه حدی هست؟ و اساسا کار اصلی شرکت چی هست؟ سپاس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها