crm didar

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۹۵

شرکت عارف اندیشان مهراس در نظر دارد تعداد ۳۱۳ نفر از طریق برگزاری آزمون عمومی و اختصاصی و همچنین پس از طی مراحل گزینش ومصاحبه  به صورت شرکتی جهت خدمت در دانشگاه علوم پزشکی اراک و واحدهای تابعه به کارگیری نماید. لذا داوطلبین پس از مطالعه مفاد آگهی در صورت واجد شرایط بودن می توانند نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمایند. مسئولیت عدم مطالعه دقیق شرایط این آگهی بعهده شرکت کننده می باشد.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل محل جغرافیایی خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی توضیحات
زن مرد
پرستار اراک مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) ۱۷ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری ، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری
محلات بیمارستان امام خمینی(ره) ۴ زن مرد
دلیجان بیمارستان امام صادق(ع) ۲ زن مرد
کمیجان بیمارستان امام علی(ع) ۱ زن مرد
آشتیان بیمارستان امام سجاد(ع) ۲ زن مرد
هوشبری اراک مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) ۳ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته هوشبری
محلات بیمارستان امام خمینی(ره) ۱ زن مرد
اتاق عمل اراک مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) ۳ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته اتاق عمل
محلات بیمارستان امام خمینی(ره) ۱ زن مرد
کمیجان بیمارستان امام علی(ع) ۱ زن مرد
خدمتگزار فراهان بیمارستان قائم مقام ۷ مرد دارا بودن مدرک دیپلم متوسطه با معدل حداقل ۱۴ + دارا بودن حداقل قد ۱۷۰سانتیمتربرای مردان و ۱۶۰ سانتیمتر برای زنان
۳ زن
راننده پایه یک ۲ مرد دارای بودن مدرک دیپلم متوسطه + داشتن گواهینامه پایه یک
متصدی امور دفتری ۴ مرد دارای بودن مدرک کارشناسی دریکی از رشته های مدیریت واقتصاد
خدمتگزار مراکز آموزشی درمانی مستقر در شهر اراک ۵۶ مرد دارا بودن مدرک دیپلم متوسطه با معدل حداقل ۱۴ و دارا بودن حداقل قد ۱۷۰سانتیمتربرای مردان و ۱۶۰ سانتیمتر برای زنان
۲۴ زن
سرایدار/ نگهبان مرکز بهداشت شهرستان اراک مرکز بهداشتی درمانی داودآباد ۱ مرد دارای بودن مدرک دیپلم متوسطه با معدل حداقل ۱۴ و متاهل بودن و داشتن حداقل قد ۱۷۰سانتیمتر
مرکز بهداشتی درمانی امان آباد ۱ مرد
مرکز بهداشتی درمانی کارچان ۱ مرد
مرکز بهداشتی درمانی هزاوه ۱ مرد
مرکز بهداشتی درمانی خیرآباد ۱ مرد
مرکز بهداشتی درمانی ملک آباد ۱ مرد
مرکز بهداشتی درمانی شهرستان اراک ۳ مرد
شازند مرکز بهداشتی درمانی حاجی آباد ۱ مرد
مرکز بهداشتی درمانی حشیان ۱ مرد
مرکز بهداشتی درمانی لنجورد ۱ مرد
فراهان مرکز بهداشتی درمانی امیرآباد ۱ مرد
مرکز بهداشتی درمانی ماستر ۱ مرد
خنداب مرکز بهداشت خنداب ۱ مرد
مرکز بهداشتی درمانی دهنو ۱ مرد
مرکز بهداشتی درمانی جاورسیان ۱ مرد
محلات مرکز بهداشتی درمانی نیمور ۱ مرد
خدمتگزار مرکز بهداشت شهرستان اراک ۲۴ مرد دارای بودن مدرک دیپلم متوسطه با معدل حداقل ۱۴ و  داشتن حداقل قد ۱۷۰سانتیمتر
آشتیان ۱ مرد
خمین ۲ مرد
دلیجان ۱ مرد
کمیجان ۲ مرد
شازند ۱ مرد
فراهان ۱ مرد
خنداب ۲ مرد
محلات ۲ مرد
مسئول فوریتهای پزشکی  پایگاه های شهری و جاده ای شهرستان اراک ۱۱ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته فوریتهای پزشکی
 ماما مرکز بهداشت شهرستان اراک ۵ زن دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته مامایی
مرکز بهداشت شهرستان آشتیان ۱ زن
مرکز بهداشت شهرستان تفرش ۱ زن
مرکز بهداشت شهرستان خمین ۴ زن
مرکز بهداشت شهرستان خنداب ۲ زن
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان ۱ زن
مرکز بهداشت شهرستان شازند ۱ زن
مرکز بهداشت شهرستان کمیجان ۱ زن
 کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان اراک ۴ زن دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته بهداشت عمومی «بهداشت خانواده»
کاردان یا کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان تفرش ۲ زن دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته بهداشت عمومی «بهداشت خانواده»
مرکز بهداشت شهرستان خمین ۶ زن
مرکز بهداشت شهرستان  خنداب ۱ زن
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان ۲ زن
مرکز بهداشت شهرستان  شازند ۲ زن
مرکز بهداشت شهرستان محلات ۱ زن
کاردان یا کارشناس مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان  اراک ۴۰ مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته مبارزه با بیماریها  یا کارشناسی در رشته بهداشت  عمومی
مرکز بهداشت شهرستان آشتیان ۱ مرد
مرکز بهداشت شهرستان تفرش ۱ مرد
مرکز بهداشت شهرستان  خمین ۷ مرد
مرکز بهداشت شهرستان  خنداب ۱ مرد
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان ۳ مرد
مرکز بهداشت شهرستان  شازند ۲ مرد
مرکز بهداشت شهرستان  فراهان ۱ مرد
مرکز بهداشت شهرستان کمیجان ۱ مرد
مرکز بهداشت شهرستان محلات ۳ مرد
متصدی پذیرش مرکز بهداشت شهرستان تفرش ۱ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته حسابداری
مرکز بهداشت شهرستان  خمین ۲ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان  شازند ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان کمیجان ۱ زن مرد
متصدی پذیرش مرکز بهداشت شهرستان  خمین ۲ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی دریکی از رشته های کاربرد کامپیوتر ، کامپیوتر(نرم افزار -سخت افزار)
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان ۱ زن مرد
کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان  اراک ۳ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته کارشناسی در رشته«مهندسی» بهداشت محیط
مرکز بهداشت شهرستان تفرش ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان  خنداب ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان  شازند ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان  فراهان ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان کمیجان ۱ زن مرد
 کارشناس بهداشت  حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان  اراک ۲ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته کارشناسی در رشته «مهندسی»بهداشت حرفه ای
مرکز بهداشت شهرستان  شازند ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان کمیجان ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان محلات ۱ زن مرد

 

۱- شرایط عمومی بکارگیری نیرو

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

۲/۱- داشتن تابعیت ایران

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت به استثناء معافیتهای پزشکی(ویژه برادران)

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۶/۱- نداشتن منع بکارگیری دردستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی

۷/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. ۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۹/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن به کارگیری میشوند

۱۰/۱- متاهل بودن برای عنوان رشته شغلی سریدار/نگهبان (تاریخ ازدواج میبایست قبل از پایان مهلت ثبت نام  باشد)

تبصره : مشاغل سریدار نگهبان میبایست در محل خدمتی که برای آن پذیرفته میشوند سکونت یابند.

 

۲- شرایط اختصاصی به کارگیری نیرو

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۲۸ سال تمام برای دارندگان دیپلم ، ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی ،۴۰ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره ۱ : برای رشته شغلی سریدار نگهبان حداقل سن ۲۳ سال و حداکثر ۲۸ سال میباشد.

تبصره ۲ : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) مدت خدمت سربازی

ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

۲/۲ – ملاک محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل ، سن و پایان دوره خدمت نظام وظیفه داوطلبین حداکثر قبل از پایان مهلت ثبت نام  می باشد.

۳/۲- مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.

تبصره – در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  ۸۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۶/۷/۹۳ نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید.

 

۳- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

۱/۳- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ ۲۳/۰۶/۹۵ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.arefandishan.ir   اقدام نمایند.

تذکر ۱ : لازم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان یک بار ثبت نام را دارد لذا امکان ثبت نام مجدد وجود نخواهد داشت و ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری ملاک عمل برای انجام مراحل بعدی می باشد.

تذکر ۲ :اخذ کد رهگیری به منزله اتمام ثبت نام بوده و پس از آن امکان هیچگونه ویرایشی نخواهد بود . بدیهی است پس از اتمام ثبت نام و اخذ کد رهگیری ، تحت هیچ شرایطی ، اطلاعات وارد شده قابل تغییر نمی باشد . لذا در انتخاب سهمیه بومی و تاریخ های خواسته شده در فرم ثبت نام ، در زمان ثبت نام دقت لازم به عمل آید . در صورت عدم دریافت کد رهگیری ثبت نام ناقص ثبت شده و امکان ثبت نام مجدد نخواهد بود .

تذکر ۳:لازم است قبل از شروع ثبت نام حتما اسکن یک قطعه عکس ۴*۳ و فیش واریزی با فرمت JPG  (با حداقل حجم  حداکثر۱۰۰ کیلو بایت ) آماده نمایید.

۲/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:

الف) تکمیل برگ درخواست شغل

ب) مبلغ سیصد هزار ریال  به عنوان حق ثبت نام به حساب شماره ۱۵۱۹۳۰۳۶۳ شرکت عارف اندیشان مهراس نزد بانک رفاه (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه) بهعنوان حق شرکت درامتحان عمومی و تخصصی داوطلبان پرداخت نموده و اسکن فیش پرداختی را در محلی که در سامانه ثبت نام اینترنتی مشخص شده است ، بارگذاری نمایید. (ایثارگران پنجاه درصد(۵۰%) مبلغ مذکور را میپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند)

ضمنا به همراه داشتن اصل فیش پرداختی در روز آزمون به همراه کارت شرکت در جلسه الزامی میباشد.

ج) یک قطعه عکس ۴×۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه اسکن و  در محلی که در سامانه ثبت نام اینترنتی مشخص شده است ، بارگذاری نمایید.

تبصره : درصورت ارسال عکس غیر معتبر ، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب  می گردد. و درصورت ارسال عکس اشتباهی از طرف داوطلب ، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۳/۳- به ثبت نام ناقص ومدارک ارسالی ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ (۲۳/۰۶/۹۵) ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی و مدارک ارسالی به هیچ وجه مسترد نمیشود.

۴/۳- ثبت نام فقط از طریق سایت www.arefandishan.ir  صورت می پذیرد لذا از ارسال مدارک به صورت دستی و یا مراجعه حضوری جهت ثبت نام  خودداری نمایید. بدیهی است به درخواست های دستی و حضوری هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمنا داوطلبین پس از ثبت نام الکترونیکی مدارک  ذیل را   حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۲۳/۰۶/۹۵  به آدرس : اراک –خیابان جهرم – دور میدان نوروز- ساختمان نیکو – طبقه دوم تحویل و رسید دریافت نمایند .

لینک ثبت نام کلیک کنید

تذکر: نام و نام خانوادگی – رشته و محل جغرافیایی مورد تقاضا بر روی پاکت حتما قید گردد .

 • تصویر فرم ثبت نام دارای کد رهگیری
 • اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 • اصل و تصویر کارت ملی
 • اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
 • اصل و تصویر پایان طرح (درصورت انجام ) و درصورت تمدید طرح  ، گواهی مربوطه
 • اصل و تصویر مدرک ایثارگری (برای داوطلبینی که میخواهند از سهمیه ایثارگیری استفاده کنند ) مدرک خانواده جانباز حتما از بنیاد شهید و امور ایثارگران و خدمت داوطلبانه جبهه با قید خدمت داوطلبانه از مراجع ذیصلاح  و کپی کارت ایثارگری برای جانبازان و خانواده شهدا
 • اصل و تصویر مدارک دال بر بومی بودن داوطلب

دارا بودن یکی از شرایط ذیل برای بومی (شهرستان و استان) کفایت میکنند

الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد

 • تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر

ب) همسر و فرزند کارمند رسمی و پیمانی و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) شهر یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی

 • حکم بازنشستگی (پیمانی یا رسمی یا نیروی مسلح) پدر ، مادر ، همسر جهت افراد بازنشسته
 • گواهی اشتغال به کار از محل خدمت به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی یا نیروی مسلح :پدر ، مادر ، همسر (به تاریخ روز)

ج) داوطلب حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا گذارنده باشد.

 • گواهی اشتغال به تحصیل معتبر با قید تاریخ شروع و فراغت از تحصیل تایید شده با مهر و امضا محل تحصیل (به تاریخ روز)
 • اصل و تصویر کارنامه های تحصیلی «برای مقاطع ابتدایی، راهنمایی ، دبیرستان»

تذکر : مجموع سنوات تحصیلی می بایست حداقل ۴ سال باشد.

د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).

 • گواهی سابقه پرداخت حق بیمه حداقل ۴ سال یکی از افراد (داوطلب ، پدر ، مادر ، همسر) ممهور به شعب پرداخت حق بیمه

تبصره :برای مشاغل سریدار نگهبان علاوه بر موارد مطروحه بالا ارائه گواهی سکونت از شورای اسلامی روستا و گواهی سکونت از خانه بهداشت روستا الزامی است .

 • تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت و سایر مدارک حسب ضرورت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

 

۴- زمان ومحل توزیع کارت

داوطلبان می بایست با داشتن کد رهگیری که هنگام ثبت نام به آنها ارائه  میگردد ، از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه  مورخ ۲۴/۰۶/۹۵ لغایت ساعت ۲۴  روز پنج شنبه ۲۵/۰۶/۹۵ به سایت اینترنتی به آدرس www.arefandishan.ir مراجعه  و کارت ورود به جلسه آزمون (زمان و مکان برگزاری آزمون) را دریافت نمایند. آزمون روز جمعه مورخ ۲۶/۰۶/۹۵ در شهر اراک برگزار می شود .

لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط شرکت و با نظارت دانشگاه بررسی خواهد شد .

 

۵- مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از :

۱/۵- امتحان توانمندیهای عمومی شامل: ۱- زبان وادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی (عمومی) ۳- ریاضی وآمار مقدماتی ۴- فنآوری اطلاعات ۵- معارف اسلامی ۶- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد(۹۰) سوال به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب ۵/۰(نیم) طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

تبصره: اقلیتهای دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف میباشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع میشود.

۲/۵- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد ۴۵ سوال  به صورت چهار گزینه ای با اعمال ضریب ۳ طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

۶- مواد امتحان مقطع دیپلم

۱/۶- امتحان توانمندیهای عمومی شامل: ۱- زبان وادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی (عمومی) ۳- ریاضی وآمار مقدماتی ۴- فن آوری اطلاعات ۵- معارف اسلامی ۶- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد(۹۰) سوال به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب ۵/۰(نیم) طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع  می شود.

 

۷- تذکرات

۱/۷- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲/۷- از کل مجوز بکارگیری نیرو سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ۳۰درصد فوقالذکر، بیست وپنج (۲۵) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (۲۵) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (۲۵) درصد وآزادگان زیر یک (۱) سال اسارت اختصاص می یابد.

۳/۷- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۲۵ درصد از میان ایثارگران مشمول سهمیه ۲۵ درصد و  انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد از میان ایثارگران مشمول سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام و در آزمون شرکت نموده اند، انجام خواهد شد.

۴/۷-  پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

۵/۷- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

۶/۷- تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص مییابد.

۷/۷- داوطلب بومی به ا فرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:

الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری یکی باشد.

ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

ج) داوطلب حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).

تبصره۱: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

تبصره۲: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .

۸/۷- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک رشته شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.

۹/۷- مدارک تحصیلی بالاتر یا پائینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین  مدارک معادل، برای شرکت در امتحان و بکارگیری معتبر نمیباشد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.

۱۰/۷- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.

۱۱/۷-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده میباشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعلام شده در آگهی استخدامی باشد، ابتدا نمره آزمون توانمندیهای تخصصی ملاک انتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندیهای تخصصی، انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک ، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره : انتخاب افراد اصلی و ذخیره برای مشاغلی مقطع دیپلم  بر اساس نمره فضلی آزمون عمومی صورت می پذیرد.

۱۲/۷- انتخاب داوطلبان در مرحله اول  حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز پس از اعمال سهمیه ها و احراز شرایط قانونی به ترتیب بالاترین نمره ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بینی شده انجام خواهد شد .

۱۳/۷-انتخاب پذیرفته شدگان در مرحله دوم پس ازقبولی در مصاحبه  حداکثر به میزان ۵/۱ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره محاسبه  را کسب کرده اند. بر اساس وزن هفتاد درصد(۷۰%) نمره کل آزمون  کتبی(پس از احتساب سهمیه ها و ضرایب) و سی درصد(۳۰%) نمره مصاحبه خواهد بود.بنابراین معرفی افراد به گزینش ، پس از انجام مصاحبه  به ترتیب نمره کل نهایی صورت میگیرد.

۱۴/۷- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بهجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

۱۵/۷-قراردا افراد پذیرفته شده با شرکتهای پیمانکاری خواهد بود.

۱۶/۷- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی  اعلام شده در این آگهی(www.arefandishan.ir) خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق سایت مذکور دریافت خواهند کرد.

۱۷/۷- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

شرح وظایف  شغل سریدار نگهبان« در مراکز بهداشتی» :

به متصدی گفته میشود که :

 • سکونت دایم در محل
 • حفاظت از ساختمان ، تاسیسات و لوازم و وسایل از لحاظ سرقت ، خرابی و آسیب در ساعات اداری و  غیر اداری
 • نامه رسانی داخلی
 • نگهبانی
 • خدمتگزاری
 • باغبانی

شرح وظایف خدمتگزار «در مراکز درمانی » :

در برگیرنده متصدیانی است که خدمات مربوط به نقل و انتقال وسایل ، تجهیزات و بیماران و یا به سایر واحدها با رعایت ضوابط و مقررات بر عهده دارد.

 • کسب دستور و برنامه کار از سرپرستار
 • واشینگ بخش هفته ای یک بار
 • شستن سینگ بطور روزانه
 • شستن سرویس های بهداشتی بطور روزانه
 • شستن سطل های زباله
 • نظافت آبدارخانه بطور روزانه
 • رعایت تفکیک زباله های عفونی و غیر عفونی و زدن برچسب روی بسته های زباله + تاریخ و نام بخش
 • انتقال زباله ها به جایگاه زباله یا بخش زباله سوز مرکز
 • شسن لگن ها
 • تصدی آسانسور
 • نظافت محوطه و فضای سبز
 • تعویض لباس و ملحفه ی بیمار

برگ درخواست شغل از شرکت عارف اندیشان مهراس

لینک اطلاعیه در سایت دانشگاه علوم پزشکی اراک

لینک ثبت نام

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها