crm didar

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان (اطلاعیه جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

خبر ۱۵ شهریور ۹۷ – فراخوان جذب نیروی پرستار و ماما به صورت شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعیه(۱)-دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت تامین نیروی پرستار و مامایی مورد نیاز در بیمارستانهای تابعه خود به استناد مجوزهای ۱۶۳۹/۲۰۹/د مورخ ۳/۴/۹۳ و ۹۵۶۱/۲۰۹/د مورخ ۶/۱۲/۹۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع وهمچنین مصوبات مورخ ۶/۳/ ۹۷ و ۳/۴/۹۷ هیات رئیسه محترم دانشگاه و از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و با رعایت شرایط احراز مندرج در این آگهی از طریق شرکت پیمانکاری ( تامین نیرو) اقدام نمایند.

متقاضیان واجد شرایط بایستی از روز چهار شنبه تاریخ ۱۴/۶/۹۷ تا پایان روز دوشنبه تاریخ ۱۹/۶/۹۷به پورتال itsmemp.kaums.ac.ir مراجعه ونسبت به ثبت نام الکترونیکی خوداقدام نمایند.

لازم به ذکر است مهلت ثبت نام قابل تمدید نبوده و تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه پس از اتمام مهلت ثبت نام از طریق دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مشاهده شرایط عمومی و اختصاصی اینجا کلیک کنید


خبر ۱۵ مرداد ۹۷ – اعلام پذیرفتـه شدگـان نهـایی آزمـون استخـدام پیمـانی مـورخ ۱/۱۰/۹۶

پیرو اطلاعیه های قبلی و با عنایت به بررسی مدارک پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدام پیمانی مورخ۱/۱۰/۹۶ دانشگاه و انجام مصاحبه تخصصی در رشته های شغلی دارای مصاحبه و همچنین اعمال اولویت ها و سهمیه های قانونی مندرج در دفترچه راهنمای تبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد.

یادآور می شود پذیرفته شدگان نهایی تا حداکثر یک هفته پس از اعلام نتایج نهایی بایستی با مراجعه به پورتال هسته گزینش دانشگاه به آدرس ( http://kashan.selection.behdasht.gov.ir)، قسمت ” فرم اطلاعات فردی”نسبت به دریافت و تکمیل فرم مربوطه و تحویل آن به همراه سایر مدارک موردنیاز به هسته گزینش اقدام نمایند. بدیهی است عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف داوطلب تلقی خواهد شد.

 برای مشاهده اسامی اینجا کلیک نمایید


خبر ۸ خرداد ۹۷ – اعلام نتایج نهایی آزمون جذب نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

پیرو اطلاعیه مورخ ۳۰/۱/۹۷ و با عنایت به برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی جذب نیروی شرکتی برای معاونت غذا و دارو ، دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه و مرکز آمار و فن آوری اطلاعات بیمارستان شهیدبهشتی ، بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی در رشته های شغلی مربوطه ، براساس نمره مکتسبه در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و با رعایت مفاد آگهی آزمون به شرح ذیل اعلام می گردد :

 برای مشاهده اسامی اینجا کلیک نمایید


خبر ۱ اردیبهشت ۹۷ – اعـلام نتــایـج و زمان برگزاری مصاحبه تخصصی آزمــون جـذب نیــروی شــرکتـی

پیرو اطلاعیه مورخ ۳/۱۱/۹۶ و با عنایت به برگزاری آزمون جذب نیروی شرکتی برای معاونت غذا و دارو ، دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه و مرکز آمار و فن آوری اطلاعات بیمارستان بهشتی در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۶ ، بدین وسیله اسامی مشمولین انجام مصاحبه تخصصی در رشته های شغلی مربوطه ، براساس نمرات مکتسبه در آزمون کتبی و با رعایت مفاد آگهی آزمون، به شرح زیر اعلام می گردد.

لازم به ذکر است مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان براساس برنامه زمان بندی ذیل در محل تعیین شده برگزار می گردد .

برای مشاهده اسامی اینجا کلیک نمایید


خبر ۴ بهمن ۹۶ – اصلاح و تمدید آگهی آزمون جذب نیروی شرکتی علوم پزشکی کاشان

با عنایت به اصلاح موادی از مفاد آگهی جذب نیروهای شرکتی مورد نیاز معاونت غذا و دارو و نیروی IT بیمارستان شهید دکتر بهشتی، مهلت ثبت نام داوطلبان تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۵/۱۱/۹۶ تمدید می گردد.
کلیه داوطلبان در صورت ثبت نام بایستی مدارک مورد نیاز را بر اساس مفاد آگهی در روز شنبه مورخ ۷/۱۱/۹۶ به آدرس مندرج در آگهی تحویل نمایند.
زمان برگزاری آزمون و سایر اطلاعات ضروری متعاقباً از طریق پورتال دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

جهت مشاهده آگهی اصلاح شده جدید اینجا کلیک نمائید.
جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

توجه: با توجه به تغییر در فرم ثبت نام، کسانی که قبلا ثبت نام نموده اند می بایست مجدد ثبت نام نمایند.


در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت تامین نیروی کمک پرستاری مورد نیاز در بیمارستان های تابعه این دانشگاه از طریق شرکت پیمانکاری)خرید خدمات( باستناد مجوز شماره ۲۴۵۳/۳۰۲/د مورخ ۵/۴/۲۹ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس شرایط احراز مندرج در این آگهی و از طریق آزمون اقدام نماید.

 

جدول نیازهای شغلی
توضیحات شرایط احراز مرد زن تعداد مورد نیاز

 

محل

جغرافیایی خدمت

عنوان

شغلی

نیروهای مورد نیاز به صورت متناوب بکارگیری خواهد شد مدرک تحصیلی دیپلم و  دارا بودن گواهی دوره آموزش یکساله  کمک پرستاری در موسسات مجاز مورد تایید  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  *  * ۳۲ نفر شهرستان های کاشان و آران و بیدگل کمک

پرستار

 

 • شرایط عمومی

۱-۱-     تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

۳-۱-      داشتن تابعیت ایران

۲-۱-      داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران

۵-۱-      عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

۴-۱-      عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۹-۱- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی برای استخدام پیمانی و رسمی

۲-۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

۸-۱-      التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲-۱- داشتن سلامت کامل جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام وظیفه در شغل کمک پرستاری بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه.

 

 

۲شرایط اختصاصی

داشتن حداکثر ۳۸ سال تمام برای دارندگان مدارک فوق، تا تاریخ برگزاری آزمون   تبصره۱: خدمت وظیفه عمومی به حداکثر سن آقایان اضافه خواهد شد.

تبصره۳:در صورتی که داوطلبان دارای سابقه پرداخت بیمه باشد ، حداکثر سن آنها تا ۴ سال قابل افزایش است

 

 

امتیازات و سهمیه های قانونی:

الف( سهمیه استخدام ایثارگران: فرایند جذب بکارگیری مشمولین ایثارگری اعم از  ۳۴%و ۴% از طریق شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه  با رعایت اولویت استخدامی بر اساس ضوابط و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام می پذیرد.

ب( ایثارگران سهمیه۳۴% شامل: جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید می باشند.

ایثارگران سهمیه۴% شامل: رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%۳۴( و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت می باشد.

ج( سهمیه معلولین: جذب معلولین عادی در صورت توانایی انجام وظایف مربوط به کمک پرستاری با ارائه معرفینامه از اداره بهزیستی از محل مربوطه از۲% قانون جامع حمایت از معلولان، صرفا از طریق شرکت در ازمون برخوردار خواهند شد.

د( مشمولین سهمیه آزاد: با اولویت بومی شهرستان- استان و غیر بومی طبق مفاد آگهی آزمون بکارگیری خواهند شد.

۳ نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند  از تاریخ۳۲/۲/۲۹ تا تاریخ۱/۸/۲۹ با در دست داشتن مدارک مورد نیاز با مراجعه به آدرس: کاشان- میدان ۱۴ خرداد-ابتدای خیابان اباذر- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به ثبت نام حضوری اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

 • رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۳۴۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۲۲۲۵۰۳۳۵۰۰۰ نزد بانک رفاه مرکزی کاشان بهعنوان حق شرکت درآزمون کتبی و مصاحبه.
 • اصل مدرک تحصیلی دیپلم به همراه تصویر آن ج. اصل گواهی یکساله کمک پرستاری به همراه تصویر آن  د. اصل کارت ملی به همراه تصویر آن
 • اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
 • اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن)ویژه برادران( ز. اصل مدارک به همراه تصویر آن دال بر بومی بودن  ح. مدارک دال بر ایثارگری صادره از بنیاد شهید استان

ط. دو  قطعه  عکس ۵×۲  با پشت زمینه سفید وپشت نویسی شده  ی. تکمیل برگ درخواست شغل

تبصره۱:  در صورت تایید گواهینامه دوره کمک پرستاری توسط معاونت درمان دانشگاه ، کارت ورود به جلسه جهت شرکت در آزمون صادر میگردد.

تبصره۳ :شرایط بومی بودن: افراد با داشتن حداقل یکی از ویژگیهای زیر، حسب مورد بعنوان داوطلب بومی شهرستان یا استان محسوب خواهند شد.

 

بومی شهرستان:

۱-  شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب یکسان باشد.

۳- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب یکسان باشد.

۲- داوطلب حداقل چهار ) ۵( سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان( را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب طی کرده باشد.

۵- داوطلب حداقل چهار) ۵( سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب داشته باشد.

 • پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار)۵( سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب داشته باشند

 

بومی استان:

 

 • استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای جذب یکسان باشد.

۳- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای جذب یکی باشد.

 • داوطلب حداقل چهار) ۵( سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان( را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای جذب طی کرده باشد.
 • داوطلب حداقل چهار) ۵( سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای جذب داشته باشد.

۴- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار) ۵( سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای جذب داشته باشند.

تذکر ۱: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد.

تذکر ۳: سابقه پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای ۲ الی ۱۰ صرفاً توسط یکی از افراد مورد اشاره قابل احتساب است.

 

۴زمان  و موارد آزمون:

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه، در پورتال دانشگاه در  نیمه اول آبان ماه اطلاع رسانی می گردد.

آزمون به دو صورت کتبی۴۰% و مصاحبه۴۰% برگزار خواهد شد و آزمون کتبی شامل :

 • سوالات عمومی با ضریب یک )زبان وادبیات فارسی، دین و زندگی،زبان انگلیسی(
 • سوالات تخصصی با ضریب سه، به صورت چهارگزینه ای می باشد
 • یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

 

تذکرات:

 • مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، آزمون و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم می گردد و در صورت اشتغال از ادامه کار منع خواهد شد و استرداد وجه پرداختی نیز امکان پذیر نخواهد بود.

۳- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان، تکمیل برگ درخواست شغل می باشد، لذا هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود ، لذا لازم است در تکمیل آن نهایت دقت به عمل آید.

 • در صورتی که از بین شرکت کنندگان نمره دو داوطلب یکسان باشد اولویت جهت حضور در مصاحبه نمره تخصصی مکتسبه بالاتر می باشد.

۵- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول طبق برنامه تنظیمی و در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه مراجعه نمایند.

۴- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی)بعد از مصاحبه( طبق برنامه تنظیمی جهت تشکیل و تکمیل پرونده به هسته گزینش دانشگاه به آدرس محل ثبت نام آزمون مراجعه نمایند.

تذکر: عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر جهت انجام مصاحبه یا تکمیل پرونده گزینش، به منزله انصراف تلقی و قبولی وی کن لم یکن تلقی خواهد شد.

 

تذکر مهم:

هر گونه اطلاع رسانی در خصوص این آزمون صرفا از طریق پرتال دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.لذا داوطلبان بایستی به صورت مستمر جهت مشاهده آخرین اطلاعیه ها و اخبار به پرتال دانشگاه به آدرس www.kaums.ac.ir مراجعه نمایند.

 

 

 
 محل الصاق  عکس

 

 

در این قسمت چیزی ننویسید

 

                      

۲- نام : ۱- نام خانوادگی :
۴-جنس : ۱- مرد£              ۲ – زن£ ۳-نام پدر:
۶ –  محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش : ۵- تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال
۹- محل صدورشناسنامه:

 

۸- شماره ملی: ۷- شماره شناسنامه :
۱۱-وضعیت تاهل: متاهل  £           ۲- مجرد£ ۱۱- دین :                            مذهب :
۱۲- وضعیت نظام وظیفه :       ۱- دارای کارت پایان خدمت    £            ۲- دارای معافیت قانونی دائم £
۱۳- وضعیت ایثارگری :

۱-               £      جانباز                          درصد جانبازی ……………… درصد

۲-               £     رزمنده        )برای حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه درجبهه(      مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          سال

۳-               £     آزاده         مدت اسارت :       روز          ماه       سال

£      ۴- فرزند وهمسر شهداء:      فرزند    £       همسر

£      ۵- فرزند وهمسر جانبازان ۲۵%وبالاتر:           فرزند    £       همسر

£      ۶- فرزند وهمسر آزادگان بالای یکسال اسارت:    فرزند    £       همسر

£      ۷- فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:      فرزند    £       همسر

£      ۸- فرزند جانبازان زیر۲۵% وآزادگان زیر یکسال اسارت :      فرزند جانباز   £       فرزندآزاده

£      ۹- خواهروبرادر شهدا: خواهر    £       برادر

۱۴- سایر موارد : ۱- سهمیه آزاد    £    ۲- معلولین عادی £    ۳- افراد بومی محل مورد تقاضا  £   ۴- افراد بومی استان  £

۵- افراد غیر بومی£

۱۵- آخرین مدرک تحصیلی : دیپلم  £      کاردانی  £   کارشناسی   £  کارشناسی ارشد   £
۱۷- محل اخذ گواهینامه کمک پرستاری : ۱۶- تاریخ اخذ گواهینامه کمک پرستاری :    /    /       ۱۳

 

۱۸- نشانی کامل : محل سکونت :استان ………………………………..شهرستان ……………………………………..خیابان ……………………………………………

کوچه …………………………..پلاک ………………………….کدپستی …………………………………..شماره تلفن ثابت ……………………………………………………….

کد شهر ………………………….شماره تلفن همراه ……………………………….

۱۹- شماره تلفن برای تماس ضروری :
اینجانب ………………………………………. متقاضی شرکت درآزمون کمک پرستاری شرکتی، متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خلاف اظهارات اینجانب در هرمقطع زماانی )قبال وبعادازاشتغال ( هر گونه حقی را برای جذب درآن دستگاه از خود سلب می نمایم
 ۲۱- تاریخ تنظیم فرم :                                                                                             امضاء و اثرانگشت متقاضی

 

 

 

دریافت شرایط

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها