استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه‌های بهداشت طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیات امناء وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  در نظر دارد  تعداد ۵۴ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی، مصــــاحبه و گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورزی به صورت قرارداد کار معین  به شرح ذیل بکارگیری نماید:

 

جدول نیازهای بهورزی جهت اشتغال درخانه بهداشت

 

ردیفعنوان رشته شغلیشهرستانخانه بهداشت/ بهورز مورد نیازتعداد
زنمرد
۱بهورزبوشهرمحرزی( زن)- حسینکی( مرد)۱۱
۲بهورزتنگستانبنیان(مرد)- بازویی(مرد)- سمل جنوبی(مرد)- چاه پیر(زن) – بنه گز (زن)- باغک جنوبی(مرد)- قبا کلکی(زن)-باغک شمالی(زن) -بوالخیر(زن)- عالی حسینی(مرد)۵۵
۳بهورزجمتشان (زن)- آبگرمک ( زن)-بابا مبارکی(مرد)۲۱
۴بهورزدشتستانچاه خانی (مرد)- دهداران ( مرد)- خلیفه ای(زن)- سرکره(زن)- محمدجمالی( مرد)- درودگاه (زن) – بویری (زن) – سرقنات(زن)- پلنگی(زن) – جمیله ( زن) – قلعه سفید (مرد)- فاریاب (زن) – خیرک (مرد) – مرده خیر( مرد) – رودفاریاب (زن) – رونی (مرد) – دهرود علیا (مرد)-سربست(زن)– عیسوند (مرد) – عیسوند (زن) – دهرود سفلی(زن )- شلدان ( زن )۱۳۹
۵بهورزدشتیلاور ساحلی(مرد)-کردوان سفلی( زن ) -گنخک( مرد) –

چاهگاه (زن)- درویشی( زن )-سنا ( زن )- بحیری( مرد)

۴۳
۶بهورزدیربردخون کهنه ( زن)-کناری (زن)۲
۷بهورزدیلمعامری (مرد)- بنه اسماعیل ( زن )۱۱
۸بهورزکنگانپرک (مرد)۱
۹بهورزگناوهچهارروستایی (زن)۱
۱۰بهورزعسلویهاخند( مرد)-چاه مبارک ( مرد)-بستانو ( مرد)-سهمو شمالی(مرد)۰۴
جمع۲۹۲۵
جمع کل۵۴

 

شرایط عمومی و اختصاصی

فرم پیش نویس ثبت‌نام

رشته های شغلی مورد نیاز

 

شماره تماس: ۵-۳۳۳۳۰۷۴۳  داخلی ۱۱۵  خانم کاظمی

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها