آگهي استخدام بانك ملي ايران در اکثر استانهای کشور

آگهي استخدام بانك ملي ايران در اکثر استانهای کشور Reviewed by Admin on Apr 24Rating:
آگـهي اسـتخدام

بانك ملي ايران بمنظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود تعدادي داوطلب واجدشرايط مرد و زن با مدرك تحصيلي ليسانس

و بالاتر را بشرح جدول ذيل از طريق انجام آزمون علمي ، مصاحبه حضوري ،

گزينش و ساير مراحل استخدامي براساس ضوابط آئين‏نامه استخدامي نظام بانكي

دولتي بصورت قراردادي دعوت به همكاري مي‏نمايد.

نام استان شغل مورد نيازكارشناس تجزيه و تحليل روشهاكارشناس مخابرات ـ  الكترونيككارشناس برق ـ ((UPSكارشناس برق ـ قدرتكارشناس معماريكارشناس مكانيك كارشناس عمرانكارشناس حقوقيمددكار اجتماعي
نام شهرزن / مردزن / مردزن / مردمردزن / مردمردزن / مردمردزن / مرد
آذربايجان شرقيتبريز21
آذربايجان غربياروميه11
اصفهاناصفهان211
ايلامايلام1111
بوشهربوشهر21111
تهرانتهران1115
كرج21
چهارمحال و بختياريشهركرد2111
خراسان شماليبجنورد111
خراسان جنوبيبيرجند111
خراسان رضويمشهد2
خوزستاناهواز211
زنجانزنجان11
سمنانسمنان1112
سيستان و بلوچستانزاهدان1111
فارسشيراز11
قزوينقزوين1
قمقم111
كردستانسنندج11
كرمانكرمان2
كرمانشاهكرمانشاه11
كهگيلويه و بويراحمدياسوج211
گلستانگرگان211
گيلانرشت1
مازندرانساري21
مركزياراك11
هرمزگانبندرعباس111111
همدانهمدان11
يزديزد11

شرايط عمومي :

1 ـ  تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

2 ـ متدين به يكي از اديان رسمي كشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران

3 ـ حداقل سن براي متقاضيان 18 سال تمام ( متولدين 7/3/71 به قبل ) و حداكثر سن تا تاريخ 7/3/89 براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر 30 سال تمام ( متولدين 7/3/59 به بعد ) مي‏باشد .

4 ـ حداقل معدل كل در تمامي مقاطع تحصيلي 14 مي‏باشد .

توجه : ملاك تاريخ فراغت از تحصيل ، تاريخي است كه در گواهينامه‏هاي پايان تحصيلات از سوي مراكز آموزشي درج مي‏گردد و مي‏بايست قبل از تاريخ آزمون ( 7/3/89 ) باشد . بديهي است بانك از پذيرش مدارك تحصيلي كه تاريخ فراغت از تحصيل آن پس از تاريخ آزمون باشد معذور مي‏باشد .

5 ـ داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم قانوني

توجه : ملاك تاريخ پايان خدمت ، تاريخ مندرج در كارت و يا تاريخ صدور كارت معافيت از خدمت مي‏باشد كه مي‏بايست قبل از تاريخ 7/3/89 بوده و بانك از پذيرش هرگونه گواهي موقت دال بر اتمام خدمت يا معافيت از خدمت‏نظام معذور مي‏باشد ، ضمناً براي دارندگان كارت معافيت دائم پزشكي درصورت قبولي درآزمون ، تأييد مراجع پزشكي مورد نظر بانك درمورد توانائي انجام كار الزامي است .

6 ـ عدم اشتغال به تحصيل در مراكز آموزشي و عدم اشتغال بكار رسمي يا پيماني در كليه مؤسسات دولتي و وابسته به دولت

7 ـ تندرستي و توانائي كامل جسمي و رواني براي انجام كاري كه استخدام مي شوند به تأييد مراجع مورد نظر بانك .

8 ـ متقاضيان الزاماً مي‏بايست بومي و ساكن همان شهري باشند كه براي آن در آزمون شركت مي‏نمايند و چنانچه در هر مرحله ثابت شود كه متقاضي بومي و ساكن شهر مورد نظر نمي‏باشد از ادامه مراحل استخدامي و اشتغال وي ممانعت بعمل خواهد آمد .

توجه : براساس بخشنامه شوراي امور اداري و استخدامي كشور ، داوطلبان آزمونهاي استخدامي درصورتي كه حداقل داراي يكي از ويژگي‏هاي ذيل باشند بومي تلقي مي‏گردند ؛

الف محل تولد داوطلب با محل جغرافيائي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد .

ب- حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي ابتدائي ، راهنمائي و متوسطه را در محل مورد تقاضاي استخدام طي كرده باشد .

فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح درصورتي كه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنان ( اعم از ابتدائي ، راهنمائي و يا متوسطه ) با محل مورد تقاضاي استخدام يكي باشد نيز بومي تلقي مي‏گردند.

9 ـ نداشتن سابقه محكوميت قضائي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد و همچنين عدم اشتهار و محكوميت به فساد اخلاقي .

10- تخصص و مدرك تحصيلي موردنياز ( ليسانس و بالاتر ) :

الف كارشناس تجزيه و تحليل روشها : كامپيوتر گرايش‏هاي ( نرم‏افزار و سخت‏افزار ) ، فناوري اطلاعات (IT) ، علوم كامپيوتر

ب- كارشناس مخابرات الكترونيك (شبكه‏هاي ارتباطي) : برق گرايش‏هاي ( مخابرات و الكترونيك ) ، كامپيوتر گرايش ( سخت‏افزار )

ج- كارشناس برق (UPS) : برق گرايش‏هاي ( قدرت ، مخابرات و الكترونيك ) ، كامپيوتر گرايش ( سخت‏افزار )

د كارشناس برق (قدرت) : برق گرايش ( قدرت )

هـ- كارشناس معماري : معماري

و- كارشناس مكانيك : مكانيك گرايش ( حرارت و سيالات )

ز-  كارشناس عمران : عمران گرايش ( عمران ، سازه يا زلزله )

ح- كارشناس حقوقي : حقوق گرايش‏هاي ( قضايي ، خصوصي ، جزاء ، عمومي و بين‏الملل )

ط – مددكار اجتماعي : مددكاري و علوم اجتماعي گرايش ( خدمات اجتماعي )

توجه :

ü   متقاضي صرفاً حق انتخاب يكي از مشاغل اشاره شده را دارد .

ü ساير مقاطع ، رشته‏ها و گرايش‏هاي تحصيلي غير از مقاطع ، رشته‏ها و گرايش‏هاي تحصيلي مندرج در آگهي ، مجاز به شركت در آزمون نمي‏باشند .

نحوه ثبت نام :

متقاضيان واجد شرايط بمنظور ثبت‏نام در آزمون استخدامي مي‏بايست از تاريخ 8/2/89 لغايت تاريخ 12/2/89 به سايت اينترنتي بانك به آدرس www.bmi.ir مراجعه و ضمن واريز مبلغ -/80.000 ريال به حساب سيبا شماره 0104367776008 به نام اداره كل آموزش           بانك ملي ايران از طريق كارتهاي الكترونيكي عضو شبكه شتاب ، نسبت به تكميل فرم ثبت نام موجود در سايت مذكور اقدام و شماره رهگيري خود را جهت پيگيري مراحل و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون يادداشت نمايند.

توجه :

ü مبلغ واريزي جهت ثبت‏نام به هيچ‏وجه مسترد نمي‏گردد . بنابراين قبل از واريز وجه ، شرايط ثبت‏نام را به دقت مطالعه فرماييد.

ü   مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي بعهده شخص متقاضي مي‏باشد . بديهي است متعاقباً نسبت به اخذ و بررسي مدارك شناسايي ، تحصيلي و … پذيرفته‏شدگان در آزمون اقدام و چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارك ارائه شده با شرايط آگهي بانك وجود داشته باشد
از ادامه مراحل استخدامي متقاضي در هر مرحله جلوگيري بعمل خواهد آمد و حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت .

نكات مهم :

× ثبت‏نام زماني تكميل مي‏باشد كه متقاضي شماره رهگيري اختصاصي خود را از طريق سيستم دريافت نمايد .

× عكس 4 × 3 پرسنلي خود را با عرض 250 و ارتفاع 300 پيكسل و با فرمت JPG در رايانه اسكن نموده و آدرس فايل آنرا در بند مربوطه وارد نماييد .

ساير نكات :

× جانبازان ، آزادگان ، بسيجيان و رزمندگاني كه مدت 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب در جبهه‏هاي نبرد حق عليه باطل بطور داوطلبانه حضور داشته‏اند و نيز خانواده محترم شهدا ، مفقودالاثرها ، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلي ( غير قابل اشتغال ) بشرط دارا بودن شرايط مندرج در
آگهي و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و ارائه گواهـي معتبر از مراجـع ذيصلاح از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.

× فرزندان شاهد از پرداخت ( 50% ) حق ثبت نام و همچنين شرط معدل معاف مي‏باشند .

× افراد خانواده آزادگان حداكثر تا يكسال پس از آزادي از اولويتهاي خاص مقرر در قانون برخوردار خواهند بود .

× لازم بذكر است براساس قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام ، به شرط حداكثر سن متقاضيان استخدام در صورت ارائه گواهي معتبر از مراجع ذيصلاح بشرح ذيل افزوده خواهد شد :

الف ـ افراد خانواده معظم شهدا ، جانبازان از كار افتاده كلي ، آزاده و مفقودالاثر ( همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، برادر و خواهر ) حداكثر بميزان 5 سال .

ب ـ آزادگان از شرط حداكثر سن استخدام معاف مي‏باشند .

ج ـ رزمندگان و جانبازان بميزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن يا استراحت پزشكي در اثر مجروحيت .

دريافت كارت ورود به جلسه :

داوطلبان واجدشرايط كه فرم ثبت‏نام اينترنتي را تكميل نموده‏اند مي‏بايست پس از اخذ شماره رهگيري در تاريخ‏هاي 5/3/89 و 6/3/89 به سايت بانك ملي ايران به آدرس اينترنتي اشاره شده مراجعه و پرينت كارت ورود به جلسه آزمون را دريافت و در روز جمعه 7/3/89 با همراه داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي در ساعت مقرر و محل آزمون كه در ذيل كارت مزبور درج گرديده مراجعه نمايند .

مواد امتحاني :‌ عمومي ( زبان انگليسي عمومي ، رياضي ، زبان و ادبيات فارسي ، معارف اسلامي ، اطلاعات عمومي و رايانه ) و  اختصاصي ( سؤالات اختصاصي در سطح مقطع كارشناسي رشته مربوطه )

نتيجه آزمون :

شركت‏كنندگان جهت دريافت نتيجه آزمون علمي مي‏توانند 15 روز پس از برگزاري آزمون به سايت اينترنتي بانك ملي ايران به آدرس www.bmi.ir مراجعه نمايند . بديهي است نتيجه قطعي آزمون پس از طي ساير مراحل استخدامي اعلام خواهد شد.

لینک صفحه آگهی استخدام بانک ملی:

http://www.bmi.ir/Fa/ShowNews.aspx?nwsId=4798

دیدگاه ها (9)

 1. shabnamمی‌گه:

  با سلام من کارشناسی نرم افزار کامپیوتر هستم
  آیا امکانش وجود داره که در بانک ملی مشغول به کار شم؟
  و یا بانک دیگه ای؟
  ممنون میشم جواب بدین

 2. غزاله خواجه محمدیمی‌گه:

  با سلام و خسته نباشید اینجانب غزاله خواجه محمدی دارای مدرک کارشناسی حسابداری می باشم و همچنین آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار دارم خیلی دوست دارم در بانک کار کنم من 3 سال هم سابقه کاری دارم به عنوان ذیحساب در دهیاری که زیر مجموع بخشداری می باشم کار کردم ولی بیشترین هدفم که باعث شد رشته حسابداری را بخونم کار کردن در بانک بود مخصوصا بانک ملی لذا از شما درخواست دارم کمکم کنید که هروقت بانک ملی نیرو واسه استخدامی خواست لطفا منو از طریق ایمیلم با خبر کنید با تشکر از زخماتتون

 3. مریم قرآنیمی‌گه:

  سلام، اینجانب مریم قرآنی با داشتن 2 سال سابقه کار حسابداری در شرکت تولیدی و مدرک لیسانس و داشتن مدرک icdl ،نرم افزار حقوق و دستمزد هلو،نرم افزار نوسا متقاضی کار در بخش حسابداری می باشم

  • با سلام خدمت شما خانم قرآنی باید با عرض پوزش عرض کنم که بیشتر و حداکثر اولویت استخدام برای مردانئمی باشد و شما باید100%فکراستخدام در بانک را از سرتان بیرون بیاورید.

   جواد رضائی:رئیس کل بانک ملی ایران

 4. علی بیاتمی‌گه:

  با سلام با داشتن فوق دیپلم و سابقه 3سال کاردر مخابرات خواستار کار در واحد (نگهبانی )هستم

 5. samira sadiمی‌گه:

  سلام خسته نباشید ببخشید من یه سوال داشتم در مورد اینکه اصلا من میتونم ازمون ورودی بدم من از استان گلستان هسم 17 سالمه هر چند گفتین باید 18 ساله باشیم خب من یه سال صبر میکنم اما میخوام بدونم میتونم با این سن ازمون واسه استخدامی بدم نکنه لیسانس باید داشته باشم همین موضوع هس که میترسم میخوام بعد از کنکور واسه استخدامی بخونم اصلا درسای تخصصی باید چی بخونم از یکی از کارمندای بانک ملی تو شهر خودمون برسیدم ولی نتونسم جواب کامل بگیرم ممنون میشم اگه راهنماییم کنیم اخه خیلی دوس دارم کارمند بانک بشم مخصوصا بانک ملی خب حالا اگه میشه از شما مسئولای محترم میخوام به ایمیلم جوابمو بفرسیم واقعا ممنونتون میشم خواهش اگه نمیتونم هم شرکت کنم لااقل بگین باید چی بخونم منتظرتون میمونم فعلا بای

  • adminمی‌گه:

   دوست عزیز باید قبول کنیم که در حال حاضر استخدامی برای بانکها با تحصیلات پایین تر خیلی سخت شده
   و داشتن تحصیلات بالاتر شانس متقاضیان را بالا می برد

 6. حسینمی‌گه:

  ارسال اطلاعات به روز استخدامی برای اینجانب

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Document
بانکی