آگهی استخدام بانک قرض الحسنه مهر ایران (مهلت ۸۹/۵/۱۹)

بانک قرض الحسنه مهر ایران درنظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود بعنوان متصدی امور بانکی براساس ضوابط آیین نامه استخدامی از بین داوطلبان مرد واجد شرایط در مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های مدیریت (گرایش های دولتی،بازرگانی ،مالی ،علوم بانکی ) اموربانکداری ،حسابداری ، رایانه (کلیه گرایش ها) آمار،ریاضی(گرایش محض وکاربردی)،اقتصاد(کلیه گرایش ها) ،علوم اقتصادی،علوم اجتماعی(گرایش های پژوهشگری وارتباطات) ، حقوق و زبان انگلیسی از طریق برگزاری آزمون ، مصاحبه و سایر ضوابط داخلی بانک در تهران و سایر استانها (مطابق جدول پیوست) به صورت  قراردادی استخدام نماید.

داوطلبان می توانند پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی در صورت واجد شرایط بودن نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند. بدیهی است تکمیل فرم ثبت نام هیچگونه تعهد استخدامی برای بانک بوجود نمی آورد و بانک براساس نیاز  بصورت بومی از نفرات با امتیاز بیشتر و متقاضی و ساکن همان شهر دعوت بعمل خواهد آورد…..

جهت تکمیل فرم ثبت نام به صفحه http://www.qmb.ir/informs/Employment.aspx مراجعه نمایید.

شرایط عمومی

۱.   ١. دارا بودن مدرک کارشناسی وبالاتر با معدل ۱۴در رشته های فوق الذکر .(شرط معدل برای استان های ایلام، هرمزگان،سیستان وبلوچستان، بوشهر، خوزستان ۱۲ و بالاتر )

۲.   ٢. حداکثر سن متقاضیان لیسانس ۲۷سال (متولدین سال۶۲/۵/۹  به بعد)ومتقاضیان فوق لیسانس ۳۰ سال تمام(متولدین ۵۹/۵/۹به بعد).

۳.   ٣. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم(غیراز معافیت پزشکی) .

۴.   ۴. سلامت کامل جسم وروان بنا به تشخیص پزشکان معتمدبانک.

۵.   ۵. عدم سوء پیشینه کیفری .

۶.   ۶. عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷.   ٧. عدم منع قانونی استخدام و نداشتن تعهد خدمتی به سایر ارگانها و سازمانها.

۸.   ٨. مدارک تحصیلی متقاضیان می بایست مورد تایید وازرت علوم تحقیقات وفناوری باشد. مدارک معادل مورد قبول نمی باشد .

۹.   ٩. پرداخت مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ ریال(یکصدو بیست هزار ریال) به شماره حساب ۱-۴۵۵۴۵۵ – ۷۱۰ – ۳۰۰۱  بنام اداره امور کارکنان ورفاه بانک قرض الحسنه مهر ایران  نزد شعبه طالقانی تهران کد۳۰۰۱ قابل پرداخت در شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در سراسر کشور .

یادآوری:

۱. کلیه متقاضیان واجدشرایط می بایست پس از مراجعه به سایت رسمی بانک نسبت به ثبت مشخصات خود وسایر اطلاعات    لازم در مدت زمان تعیین شده اقدام نمایند.

۲. ثبت نام صرفاً از طریق سایت وبصورت اینترنتی می باشد لذا از متقاضیان درخواست می شود به هیچ عنوان مدارکی به دفاتر و ادارات بانک ارسال ننمایند.

۳. برگزاری آزمون و مصاحبه بامتقاضیان هیچ گونه تعهداستخدامی برای بانک ایجاد نخواهد کرد.

۴. هزینه ثبت نام به هیج عنوان مسترد نخواهد شد.

۵. استخدام متقاضیان بطور بومی وبر اساس شهر و محل سکونت متقاضی صورت می پذیرد.

توجه : زمان توزیع کارت وتاریخ برگزاری آزمون متعاقباً از طریق سایت رسمی بانک و روزنامه بازارکار و روزنامه های محلی در استانها  به اطلاع متقاضیان خواهد رسید وضرورتی به پیگیری حضوری وتلفنی نمی باشد.

نحوه ثبت نام

متقاضیان واجدشرایط می توانند بمنظور ثبت نام در آزمون استخدامی بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده از تاریخ ۸۹/۵/۹ لغایت تاریخ ۸۹/۵/۱۹ پس از واریز مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱-۴۵۵۴۵۵ – ۷۱۰ – ۳۰۰۱   بنام اداره امور کارکنان ورفاه بانک قرض الحسنه مهر ایران نزد شعبه طالقانی تهران کد۳۰۰۱ قابل پرداخت در شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در سراسر کشور اقدام و پس از اخذ رسید  بهمراه یک قطعه عکس ۴×۳ پرسنلی اسکن شده (تمام رخ وجدید پشت سفید) به سایت اینترنتی بانک به آدرس http://www.qmb.ir/informs/Employment.aspx مراجعه ونسبت به تکمیل فرم ثبت نام موجود در سایت مذکور اقدام و شماره رهگیری خود را جهت پیگیری مراحل آزمون ودریافت کارت ورود به جلسه آزمون یادداشت نمایند.

نکات مهم :

– قبل از ثبت نام به شرایط عمومی مندرج در سایت توجه گردد .

– ثبت نام زمانی تکمیل میگردد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.

– تکمیل بندهایی که با علامت( *)قرمز رنگ مشخص شده الزامی می باشد.

– شماره سریال قرمز رنگ مندرج در بالای فیش واریزی را بهمراه تاریخ واریز و نام شعبه جهت درج در فرم ثبت نام یادداشت فرمایید.

– عکس ۴×۳ پرسنلی خود را با ابعاد (۲۵۰×۳۰۰ پیکسل) و با فرمت JPEG در رایانه اسکن و در فرم ثبت نام وارد نمایید.

– سایر مقاطع ورشته های تحصیلی غیر از مقاطع ورشته های تحصیلی مندرج در آگهی مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.

– مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی بعهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است متعاقباً نسبت به اخذ و بررسی مدارک شناسایی وتحصیلی و… پذیرفته شدگان در آزمون اقدام وچنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی بانک وجود داشته باشد از ادامه مراحل استخدامی متقاضی در هر مرحله جلوگیری بعمل خواهد ومتقاضی حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد شد .

تاریخ دریافت کارت آزمون وزمان برگزاری آزمون متعاقباً از طریق سایت رسمی بانک و روزنامه بازارکار اعلام خواهد شد .

فهرست دروس عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک بر اساس رشته های تحصیلی قابل قبول به همراه ضرایب مربوطه به شرح جدول ذیل می باشد.

دروس عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران برای کلیه رشته های تحصیلی وضرایب مربوطه

ردیف

عنوان درسی

ضرایب

توضیحات

۱

زبان انگلیسی

۲

——-

۲

زبان و ادبیات فارسی

۲

—–

۳

اطلاعات عمومی/دانش مسایل روز/معارف اسلامی

۳

ضریب سوالات معارف اسلامی برای داوطلبان اقلیت های مذهبی صفر می باشد .

۴

مبانی کامپیوتر

۲

(مهارت های هفتگانهICDL1-ICDL2 )

۵

دروس تخصصی

جدول شهرها و نفرات مورد نیاز

ردیف
نام استان
نام شهر(تعداد نفرات مورد نیاز)
جمع نفرات
تاریخ ثبت نام اینترنتی
۱
آذربایجان شرقی
تبریز(۴) – میانه(۱)
۵
از تاریخ
۰۹/۰۵/۱۳۸۹
تا
۱۴/۰۵/۱۳۸۹
۲
آذربایجان غربی
سردشت(۱) – ارومیه(۴) – مهاباد(۱) – نقده(۱) – چای پاره(۱)
۸
۳
اصفهان
اصفهان(۲) – نجف آباد (۱)- گلپایگان (۱)
۴
۴
بوشهر
بوشهر(۲)
۲
۵
خراسان
مشهد(۶)- بیرجند(۲) – سبزوار(۱)
۹
۶
چهارمحال وبختیاری
فارسان (۱)- سورشجان (۱)- شهرکرد (۳)- فرخشهر(۱)لردگان(۱)بلداجی(۱)
۸
۷
گلستان
گرگان(۱)
۱
۸
گیلان
رشت(۲)
۲
۹
لرستان
ازنا (۱)- خرم آباد(۱)- الشتر(۱)
۳
۱۰
هرمزگان
بندرلنگه(۲) – میناب(۱)بندرعباس(۲)
۵
۱۱
مرکزی
اراک(۱)
۱
از تاریخ
۱۴/۰۵/۱۳۸۹
تا
۱۹/۰۵/۱۳۸۹
۱۲
همدان
همدان(۳)
۳
۱۳
تهران
تهران(۲۰)
۲۰
۱۴
خوزستان
اهواز (۲)- رامهرمز(۱)
۳
۱۵
زنجان
زنجان(۲)
۲
۱۶
سمنان
سمنان(۲) – شاهرود(۲) – دامغان(۲) – گرمسار(۱)
۷
۱۷
سیستان وبلوچستان
زاهدان(۴) – زابل(۱) – چابهار(۱)
۶
۱۸
فارس
شیراز (۱)- کازرون(۱) – اقلید(۱) – لامرد(۱) – فسا(۱)
۵
۱۹
قزوین
قزوین(۳)
۳
۲۰
قم
قم(۲)
۲
۲۱
کردستان
سنندج(۳) – قروه(۱) – کامیاران(۱)
۵
۲۲
کرمان
کرمان (۴)- زرند(۱)
۵
۲۳
کرمانشاه
کرمانشاه(۲)
۲
۲۴
کهگیلویه وبویر احمد
گچساران(۱)یاسوج(۱)
۲

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها