استخدام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ۹۱

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب در نظر دارد از بین افراد واجد شرایط در مرحله اول برای پستهای سازمانی زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری، نیروی انسانی مورد نیاز خود را به صورت قرارداد کار معین تامین نماید. شایان ذکر است مهلت ثبت نام به مدت پنج روز پس از درج آگهی می‌باشد و مدت مذکور تمدید نخواهد شد.

رایجترین  سوالات آزمون های استخدامی کشور

مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز

تعداد مورد نیاز

جنسیت

عنوان پست سازمانی مصوب

ردیف

کلیه رشته‌های مدیریت

۲ نفر

مرد – زن

کارشناس آموزش نیروی انسانی و کارگزین

۱

لیسانس در تمام رشته های تحصیلی

۹ نفر

مرد – زن

کارشناس امور آموزشی، پژوهشی، روابط عمومی، مسئول امور دفتری و بایگانی

۲

لیسانس الهیات و معارف اسلامی

۱ نفر

زن

کارشناس امور فرهنگ اسلامی(خواهران)

۳

لیسانس الهیات و معارف اسلامی

۲ نفر

مرد

کارشناس امور فرهنگ اسلامی (برادران)

۴

لیسانس حقوق

۱ نفر

مرد

کارشناس امور حقوقی

۵

لیسانس حسابداری و مدیریت مالی

۷ نفر

مرد – زن

حسابدار

۶

لیسانس مرتبط (تغذیه)

۱ نفر

مرد – زن

کارشناس تغذیه

۷

لیسانس تربیت بدنی

۱ نفر

مرد

کارشناس تربیت بدنی

۸

لیسانس روانشناسی، مشاوره و راهنمائی

۱ نفر

زن

کارشناس مشاوره و راهنمائی (خواهران)

۹

لیسانس روانشناسی، مشاوره و راهنمائی

۱ نفر

مرد

کارشناس مشاوره و راهنمائی (برادران )

۱۰

لیسانس مرتبط (علوم آزمایشگاهی)

۱ نفر

مرد – زن

کارشناس آزمایشگاه ( علوم پزشکی )

۱۱

لیسانس مرتبط (علوم پایه)

۱ نفر

مرد – زن

کارشناس آزمایشگاه ( علوم پایه )

۱۲

لیسانس کامپیوتر (نرم افزار)

۱ نفر

مرد – زن

کارشناس سایت

۱۳

لیسانس کامپیوتر

۲ نفر

مرد – زن

کارشناس شبکه و خدمات ماشینی

۱۴

لیسانس عمران

۱ نفر

مرد

کارشناس عمران

۱۵

لیسانس معماری

۱ نفر

مرد

کارشناس معماری

۱۶

۳۳ نفر

جمع کل

الف – شرایط عمومی

۱. اعتقاد به اسلام، نظام اسلامی و التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی کشور.
۲. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۳. بومی بودن
تبصره ۱ : منظور از بومی بودن یعنی محل تولد و یا تحصیل دوره دبیرستان متقاضی ، شهرستان بناب بوده و در حال حاضر ساکن شهرستان بناب باشد.
تبصره ۲ :  متقاضیانی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب سابقه همکاری دارند از این بند مستثنی می باشند.
۴. دارا بودن سلامت جسم و روان .
۵. عدم اشتهار به فساد عقیده و اخلاق و نداشتن سوء پیشینه.
۶. حداکثر سن ۳۰ سال
تبصره : متقاضیانی که در دانشگاه آزاداسلامی واحد بناب سابقه همکاری دارند از این بند مستثنی هستند .
۷. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت برای متقاضیان مرد.
۸. نداشتن تعهد استخدامی به سازمانهای دولتی و غیردولتی.
۹. اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی سه برابر ظرفیت اعلام و بعد از انجام مصاحبه حضوری و نائیدیه گزینش، نیروی انسانی مورد نیاز بکارگیری خواهد شد.
۱۰. دانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به استخدام رسمی افراد جذب شده نداشته و ادامه همکاری پذیرفته شدگان تابع مقررات دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.
۱۱. شرط معدل حداقل نمره ۱۵ در تمامی پستهای سازمانی (کلیه مشاغل).
تبصره :  متقاضیانی که در دانشگاه ازاد اسلامی واحد بناب سابقه همکاری دارند از این بند مستثنی می باشند.
۱۲. متقاضیان نباید با مسئولان و هیچ یک از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب نسبت فامیلی داشته (منسوب) باشند.

ب- شرایط اختصاصی

۱. داشتن تحصیلات متناسب با تخصصهای مورد نیاز و شرایط احراز مندرج در جدول بالا.
۲. کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی و موفقیت در مصاحبه حضوری. مواد امتحانی آزمون کتبی هوش و استعداد تحصیلی، بینش دینی، زبان و ادبیات فارسی و زبان انگلیسی می باشد.
۳. متقاضیانی که در دانشگاه آزاداسلامی واحد بناب سابقه همکاری دارند گواهی مربوطه را از امور اداری اخذ و به همراه سایر مدارک بایستی ارسال (اسکن) نمایند.

یادآوری :

۱. تاریخ ثبت نام در آزمون از ساعت ۱۰ روز شنبه ۱۲/۱۲/۹۱ لغایت ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ می باشد.
۲. زمان صدور کارت ورود به جلسه، ۴۸ ساعت قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت ثبت نام خواهد بود.
۳. تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ به آدرس تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز خواهد بود که محل دقیق آن در کارت ورود به جلسه مشخص خواهد شد.
۴. تاریخ مصاحبه پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان متعاقباً از طریق همین سایتwww.iau13.ac.ir و یا سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب به آدرس: www.bonabiau.ac.ir خواهد بود.
۵. همکاری کارکنان بعد از پذیرفته شدن از طریق آزمونهای مذکور در هریک از پستهای سازمانی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب جزء اختیارات دانشگاه می باشد.
۶. به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷. ثبت نام برای کلیه پستهای سازمانی (مشاغل) حداقل مدرک تحصیلی لیسانس بوده و در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی بالاترواخذ مدارج بالاتر طی همکاری با دانشگاه، هیچ تعهدی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای بالاتر از لیسانس وجود ندارد.
۸. در هر مقطعی مشخص شودکه مدارک ارائه شده توسط متقاضی خلاف واقع بوده، از ادامه روند جذب و همکاری وی جلوگیری خواهد شد.
۹. نتایج آزمون کتبی به صورت ۳ برابر ظرفیت هر پست سازمانی برای انجام مصاحبه حضوری و تعیین نفرات منتخب نهائی اعلام خواهد گردید.

رایجترین  سوالات آزمون های استخدامی کشور

مدارک لازم :

۱. تکمیل فرم موجود در این سایت
۲. ارسال اسکن تصویر داوطلب و همچنین مدرک تحصیلی در هنگام ثبت نام
۳. ارسال اسکن گواهی همکاری قبلی با واحد بناب در صورت وجود سابقه همکاری
۴. واریز مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه هزار ریال) از بابت هزینه ثبت نام به حساب ۰۱۰۵۸۲۱۴۶۵۰۰۳ بانک ملی -سیبا به نام منطقه ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی – فیش باید به صورت خوانا بدون قلم خوردگی باشد
۵. ارسال اسکن فیش واریزی

تذکر مهم:

۱. قبل از ورود به بخش ثبت نام فایلهای اسکن تصویر پرسنلی، گواهی همکاری قبلی در صورت وجود، مدرک تحصیلی و فیش واریزی را آماده کنید. فایلهای اسکن بایستی به صورت رنگی، با پسوند jpg و اندازه فایلها کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد.
۲. با توجه به وضعیت کنونی اینترنت و سرعت کم آن ترجیحاً در ساعات کم ترافیک ثبت نام نموده و در صورت کم بودن سرعت اینترنت خود در زمان دیگری عمل ثبت نام صورت پذیرد تا ارسال اسکن ها و اطلاعات ثبت نامی دچار مشکل نگردد.
۳. ثبت نام برای هر فرد تنها یکبار و در یک پست سازمانی میتواند انجام گیرد و امکان اصلاح و تغییر اطلاعات وجود ندارد، لذا دقت بیشتری را در هنگام تکمیل اطلاعات و ارسال فرمها لحاظ فرمایید. در غیر این صورت کارت امتحانی برای اینگونه از افراد صادر نخواهد گردید.
۴. برای کاهش حجم فایلها جهت ارسال سریع فایلها در صورت لزوم میتوانید از برنامه های مختلفی از جمله Advanced JPEG Compressor و دیگر برنامه های ویرایش تصاویر استفاده نمایید، به شرط آنکه کیفیت و خوانایی تصاویر از بین نرود.

رایجترین  سوالات آزمون های استخدامی کشور

ضمناً اطلاع رسانی تکمیلی از طریق همین سایت و صفحه انجام خواهد گرفت.

در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام میتوانید با اداره کارگزینی امور کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب تماس حاصل فرمایید.

ترجمه رسمی مدارک به فرانسه / مترجم رسمی فرانسه

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها