استخدام ۳۴ ردیف شغلی در جاسک، چابهار، دهدشت و تهران

یک شرکت پیمانکاری معتبر جهت تکمیل پرسنل خود در استان های هرمزگان شهر جاسک، سیستان و بلوچستان شهر چابهار، کهگیلویه و بویراحمد شهر دهدشت و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
 مدیر پروژه
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): پروژه
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران ،صنایع
 • سوابق کار: حداقل ۱۵ سال
 • محل فعالیت: چابهار- جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به راهبری پروژه، مدیریت کارگاههای ابنیه، راهسازی و امورات فنی و اجرایی
 • تعامل با کارفرما، مشاور و پیمانکاران جزء
رئیس کارگاه
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): پروژه
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: چابهار

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به مدیریت کارگاههای ابنیه و راه و امورات فنی و اجرایی پروژه
کارشناس دفتر فنی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۲ نفر
 • واحد (بخش): دفتر فنی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۵ سال
 • محل فعالیت: چابهار

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به متره، برآورد، تهیه صورت وضعیت، دریافت انواع دستور کارها، تهیه و انجام صورتجلسات اجرایی و کارگاهی پروژه های ابنیه و راه
 • مسلط به AUTO CAD
مسئول اجرا
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۲ نفر
 • واحد (بخش): اجرایی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: چابهار

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به اجرای عملیات ابنیه توام با تاسیسات، برق و راه
مباشر عملیات خاکی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۲ نفر
 • واحد (بخش): اجرایی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: چابهار

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به اجرای عملیات خاکی در پروژه های راهسازی و ابنیه
مباشر ابنیه فنی و ساختمان
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۲ نفر
 • واحد (بخش): اجرایی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: چابهار

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به اجرای عملیات ابنیه توام با تاسیسات، برق و راه
سرپرست ماشین آلات
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): اجرایی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: مکانیک
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: چابهار

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به جمع آوری آمار دقیق دستگاه ها و کدگذاری آنها و تنظیم جداول مشخصات و وضعیت فنی و کارآئی و نحوه پراکندگی آنها در سطح کارگاه
 • نگهداری و راهبری ماشین آلات به طور صحیح و استفاده بهینه و اقتصادی
کارشناس ماشین آلات
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): اجرایی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: مکانیک
 • سوابق کار: حداقل ۷ سال
 • محل فعالیت: چابهار

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به تعمیرات با رعایت اصول فنی و صحیح بدون وقفه ماشین آلات و انتخاب کوتاه ترین راه برای انجام آن
رئیس کارگاه
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): پروژه
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به مدیریت کارگاههای راهسازی و امورات فنی و اجرایی
جانشین رئیس کارگاه
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): پروژه
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به مدیریت کارگاههای راهسازی و امورات فنی و اجرایی
سرپرست دفتر فنی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): دفتر فنی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به مدیریت دفتر فنی پروژه های راهسازی
کارشناس دفتر فنی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۳ نفر
 • واحد (بخش): دفتر فنی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۵ سال
 • محل فعالیت: جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به متره، برآورد، تهیه صورت وضعیت، دریافت انواع دستور کارها، تهیه و انجام صورتجلسات اجرایی و کارگاهی پروژه های راه
کارشناس کنترل پروژه
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۲ نفر
 • واحد (بخش): دفتر فنی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: صنایع
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • سابقه مرتبط با پروژ های عمرانی
 • مسلط به MSP و EXCEL
 • آشنا با نرم افزار PRIMAVERA
مسئول اجرا
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۲ نفر
 • واحد (بخش): اجرایی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به اجرای عملیات راهسازی
نقشه بردار
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۴ نفر
 • واحد (بخش): نقشه برداری
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: نقشه برداری ، عمران
 • سوابق کار: حداقل ۸ سال
 • محل فعالیت: جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به امور نقشه برداری راهسازی و محاسبات عملیات خاکی و تسط به CIVIL3D
کارشناس اداری و پشتیبانی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۲ نفر
 • واحد (بخش): اداری
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • سوابق کار: حداقل ۷ سال
 • محل فعالیت: جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • مسلط به EXCEL
مباشر عملیات خاکی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۴ نفر
 • واحد (بخش): اجرایی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به اجرای عملیات خاکی در پروژه های راهسازی
مباشر ابنیه فنی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۴ نفر
 • واحد (بخش): اجرایی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به اجرای ابنیه فنی (پلهای بزرگ و آبرو) در پروژه راهسازی
سرپرست ماشین آلات
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): اجرایی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: مکانیک
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به جمع آوری آمار دقیق دستگاهها و کد گذاری آنها و تنظیم جداول مشخصات و وضعیت فنی و کارآئی و نحوه پراکندگی آنها در سطح کارگاه
 • نگهداری و راهبری ماشین آلات به طور صحیح و استفاده بهینه و اقتصادی
کارشناس ماشین آلات
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۲ نفر
 • واحد (بخش): اجرایی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: مکانیک
 • سوابق کار: حداقل ۷ سال
 • محل فعالیت: جاسک

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به تعمیرات با رعایت اصول فنی و صحیح بدون وقفه ماشین آلات و انتخاب کوتاه ترین راه برای انجام آن
رئیس کارگاه
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): پروژه
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: دهدشت

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به مدیریت کارگاههای راهسازی – نفت، گاز و پتروشیمی و امورات فنی و اجرایی
کارشناس دفتر فنی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): دفتر فنی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۷ سال
 • محل فعالیت: دهدشت

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به مدیریت دفتر فنی پروژه های راهسازی
مسئول QC
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): اجرایی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: صنایع
 • سوابق کار: حداقل ۷ سال
 • محل فعالیت: دهدشت

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • مسلط به HSE و QC پروژه های راهسازی ، نفت ، گاز و پتروشیمی
کارشناس دفتر فنی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۲ نفر
 • واحد (بخش): دفتر فنی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: تهران

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به نقشه خوانی و تهیه نقشه های شاپ درایوینگ (نقشه‌های برای اجرا) و نقشه‌های ازبیلت (چون ساخت )
کارشناس دفتر فنی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۳ نفر
 • واحد (بخش): دفتر فنی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران ، نقشه برداری
 • سوابق کار: حداقل ۷ سال
 • محل فعالیت: تهران

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به نقشه خوانی و تهیه نقشه های شاپ درایوینگ (نقشه‌های برای اجرا) و نقشه‌های ازبیلت (چون ساخت)
 • تسلط به CSDP و CIVIL3D
کارشناس دفتر فنی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۳ نفر
 • واحد (بخش): رسیدگی فنی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: عمران
 • سوابق کار: حداقل ۷ سال
 • محل فعالیت: تهران

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به متره، برآورد، تهیه صورت وضعیت، دریافت انواع دستور کارها، تهیه و انجام صورتجلسات اجرایی و کارگاهی، تاخیرات و کلیم و کنترل قیمت‌ها و آنالیز بها قیمت جدیدها پروژه های ابنیه و راه
کارشناس کنترل پروژه
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۳ نفر
 • واحد (بخش): دفتر فنی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: صنایع
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: تهران

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • سابقه مرتبط با پروژ های عمرانی
 • مسلط به MSP ، EXCEL و PRIMAVERA
 • مسلط به HSE و QC
کارشناس مسئول نت
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۳ نفر
 • واحد (بخش): دفتر فنی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: مکانیک
 • سوابق کار: حداقل ۵ سال
 • محل فعالیت: تهران

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • سیستم نگهداری و تعمیر ماشین آلات راهسازی
کارشناس بازرگانی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۳ نفر
 • واحد (بخش): اداری
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: صنایع ، مدیریت بازرگانی
 • سوابق کار: حداقل۷ سال
 • محل فعالیت: تهران

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به سیستم های بازاریابی، تکنیک های تامین ، تدارک و خرید مصالح
 • مسلط به عقد قراردادهای فروش و خرید و قوانین تجارت
مدیر منابع انسانی و اداری
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): اداری
 • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
 • رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی و رشته های مرتبط
 • سوابق کار: حداقل ۷ سال
 • محل فعالیت: تهران

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به مدیریت حوزه انسانی
مدیر مالی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): مالی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • سوابق کار: حداقل ۱۰ سال
 • محل فعالیت: تهران

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • تسلط به حسابداری پیمانکاری و توانایی مدیریت
کارشناس مالی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۴ نفر
 • واحد (بخش): مالی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • سوابق کار: حداقل ۷ سال
 • محل فعالیت: تهران

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • مسلط به امور حقوق و دستمزد و جبران خدمات و حسابداری و EXCEL
مسئول دفتر
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تعداد: ۲ نفر
 • واحد (بخش): اداری
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • سوابق کار: حداقل ۵ سال
 • محل فعالیت: تهران

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • مسلط به نرم افزار word
 • تسلط بر کامپیوتر
 • آشنا با سیستم اتوماسیون و بایگانی
 • روابط عمومی خوب
مسئول حقوقی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • واحد (بخش): حقوقی
 • مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس
 • رشته تحصیلی: حقوق
 • سوابق کار: حداقل ۷ سال
 • محل فعالیت: تهران

مهارت ها (تخصص ها) و شرایط:

 • دارای پروانه وکالت
 • تسط به قانون کار، تامین اجتماعی، قوانین مالیاتی
 • سابقه مفید در دعاوی حقوقی

 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی در قسمت Subject به ایمیل زیر ارسال نمایند.
ضروریست ردیف و عنوان شغلی در قسمت عنوان ( subject ) ایمیل حتما درج شود ، در غیر اینصورت رزومه بررسی نمی گردد

اطلاعات تماس

ایمیل [email protected]

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها