به گزارش خبرگزاری برنا تهران، کورش خرد در این باره گفت: به منظور تأمین نیروی پاکبان با هدف اشتغالزایی برای افراد جویای کار که توانایی جسمی برای انجام کارهایی از قبیل نظافت معابر ، شست و شو ، لایروبی و …داشته باشند؛ امکان جذب ۳۰۰ نفر فراهم شده است.

خرد افزود: کارگران از طریق پیمانکار حوزه خدمات شهری جذب خواهند شد و حقوق آنان بر اساس قوانین وزارت کار و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

او خاطر نشان کرد: متقاضیان بر اساس شرایط زندگی و توانایی های خود می توانند نوع کار و شیفت های روز یا شب را انتخاب کنند.

داوطلبان اشتغال در این گونه خدمات برای ثبت نام و انجام مصاحبه کاری به نشانی خیابان قزوین – شهرداری منطقه ۱۱ ، ساختمان شماره ۵ – اداره خدمات شهری مراجعه نمایند.