جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹

برای دریافت آخرین استخدام های روز کشور و آخرین اخبار دستمزد و حقوق اینجا کلیک کنید

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹

در نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران ،میزان افزایش دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» تعیین و تصویب شد و در نهایت اعضای جلسه درصد افزایش مزد کارگران حداقلی بگیر را ۲۶ درصد (شروع از تیر ماه سال ۹۹ و ماههای قبل ۲۱ درصد میباشد) و درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند.

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹

اقلام حقوق سال ۹۹ (بر مبنای تومان)
 حداقل دستمزد ماهانه ۱.۹۱۰.۴۲۷
حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰
بن خواربار ۴۰۰.۰۰۰
حق سنوات ۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد ۱۹۱.۰۴۲
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۲.۶۱۰.۴۲۷
حداقل حقوق با یک فرزند ۲.۸۰۱.۴۶۹
حداقل حقوق با دو فرزند ۲.۹۹۲.۵۱۱
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۹ قانون کار

ردیف عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) درصد افزایش
۱ مزد ۹۹ قانون کار (روزانه) ۶۳۶.۸۰۹  ۲۶
۲ حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه) ۱۹.۱۰۴.۲۷۰ ۲۶
۳ نرح افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار  ۳۰۳۳۸ ۱۵
۴ بن کارگری۹۹ قانون کار ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰
۵ حق مسکن ۹۹ قانون کار ۳,۰۰۰,۰۰۰
۶ حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مرد ۹۹) ۱.۹۱۰.۴۲۷ ۲۶
۷ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مرد ۹۹) ۳,۸۲۰,۸۵۴ ۲۶
۸ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مرد ۹۹) ۵,۷۳۱,۲۸۱ ۲۶
۹ مزد هر ساعت کار عادی ۸۶.۸۳۷ ۲۶
۱۰ پایه سنوات ۹۹ برای هر روز  ۳۳,۳۳۳ ۴۳
۱۱ عیدی سال ۹۹  ۳۸,۲۰۸,۵۴۰
۱۲ سنوات سال ۹۹ ۱۹.۱۰۴.۲۷۰
۱۳ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹ ۱۲۱,۶۲۸ ۲۶
۱۴ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹ ۳۰,۵۹۲ ۲۶
۱۵ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۹۹ ۳۴,۷۶۶  ۲۶
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹ ۲,۸۶۶,۹۰۵ ۲۶
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹ ۱,۹۱۰,۴۲۷ ۲۶
۱۸ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹ ۴,۳۰۰,۳۵۸ ۲۶

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۳ هزار و ۳۳۳ تومان (ماهیانه ۱۰۰هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

به این ترتیب با توجه به اینکه در طرح طبقه بندی مشاغل، بیست گروه شغلی تعریف شده، این پایه سنوات برای گروه شغلی دو تا یازدهم به ازای هر گروه روزانه ۲۰ تومان اضافه خواهد شد.

به این معنا که پایه سنوات ۳۳۳۳۳ تومانی روزانه برای کارگران گروه شغلی یک (۱۷۴ هزار و ۹۹۰ تومان)، برای کارگران گروه شغلی دوم روزانه ۵ هزار و ۸۵۳ تومان (ماهیانه ۱۷۵ هزار و ۵۹۰ تومان) محاسبه خواهد شد که در گروه شغلی یازدهم نیز این میزان به روزانه ۶ هزار و ۳۳ تومان (ماهیانه ۱۸۰ هزار و ۹۹۰ تومان) می‌رسد.

همچنین پایه سنوات کارگران گروه‌های شغلی دوازدهم تا بیستم به ازای هر گروه روزانه ۴۰ تومان افزوده می‌شود. به این ترتیب پایه سنوات کارگران گروه شغلی دوازدهم روزانه ۶ هزار و ۷۳ تومان (۱۸۲ هزار و ۱۹۰ تومان ماهیانه) و پایه سنوات کارگران گروه شغلی بیستم روزانه ۶ هزار و ۳۹۳ تومان (ماهیانه ۱۹۱ هزار و ۷۹۰ تومان) محاسبه می‌شود.

جدول افزایش حق مسکن ۹۹ و تغییرات پایه دستمزد ۹۹ کارگران

شورای عالی کار در جلسه عصر شنبه مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ با افزایش حق مسکن و تغییر پایه حقوق کارگران به شرح زیر موافقت کردند:

– اعضای شورای عالی کار با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.

از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگردان حداقلی بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.

این تغییرات به نفع کارگران بویژه کارگران با سابقه کار کمتر از یکسال و نیز بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود که طی بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ابلاغ شده است.

بنابراین؛ در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ حقوق کارگران طبق بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ خواهد بود

از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۹ حقوق کارگران طبق بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ خواهد بود.

جدول حقوق ۹۹ کارگران در دو بازه زمانی فوق به ترتیب زیر است:

عنوان قبل از تیرماه ۹۹ تیرماه ۹۹ و بعد از آن
حداقل مزد ۶۱۱۸۰۹ ریال ۶۳۶۸۰۹ ریال
پایه سنوات روزانه ۵۸۳۳۳ ریال ۳۳۳۳ ریال
سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به علاوه ۳۰۳۳۸ ریال روزانه ۱۵ درصد به علاوه ۵۵۳۳۸ ریال روزانه

تغییرات حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ در تیرماه به شرح جدول زیر خواهد بود:

ردیف عنوان قبل از تیر ۹۹ بعد از تیر ۹۹
۱ مزد ۹۹ قانون کار (روزانه) ۶۱۱.۸۰۹ ۶۳۶.۸۰۹
۲ حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه) ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ۱۹.۱۰۴.۲۷۰
۳ نرخ افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار ۳۰۳۳۸+ ۱۵ ۵۵۳۳۸+ ۱۵
۴ پایه سنوات ۵۸۳۳۳ ۳۳۳۳۳

 

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز) (قبل و بعد از ۱ تیر ۱۳۹۹)

در مورد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجراء در سال ۱۳۹۹

ارقام- ریال در روز ضریب ریالی ۱۲۴/۲۹

قبل از ۱۳۹۹/۴/۱ بعد از ۱۳۹/۴/۱  گروه
 پایه/ سنوات  مزد شغل  پایه/ سنوات  مزد شغل
۵۸۳۳۳ ۶۱۱۸۰۹ ۳۳۳۳۳ ۶۳۶۸۰۹ ۱
۵۸۵۳۳ ۶۱۳۶۷۲ ۳۳۵۳۳ ۶۳۸۶۷۲ ۲
۵۸۷۳۳ ۶۱۵۵۳۵ ۳۳۷۳۳ ۶۴۰۵۳۵ ۳
۵۸۹۳۳ ۶۱۷۴۰۳ ۳۳۹۳۳ ۶۴۰۴۰۳ ۴
۵۹۱۳۳ ۶۱۹۲۷۳ ۳۴۱۳۳ ۶۴۴۲۷۳ ۵
۵۹۳۳۳ ۶۲۱۷۵۴ ۳۴۳۳۳ ۶۴۶۷۵۴ ۶
۵۹۵۳۳ ۶۲۴۲۴۲ ۳۴۵۳۳ ۶۴۹۲۴۲ ۷
۵۹۷۳۳ ۶۲۶۷۳۰ ۳۴۷۳۳ ۶۵۱۷۳۰ ۸
۵۹۹۳۳ ۶۲۹۸۳۹ ۳۴۹۳۳ ۶۵۴۸۳۹ ۹
۶۰۱۳۳ ۶۳۲۹۴۸ ۳۵۱۳۳ ۶۵۷۹۴۸ ۱۰
۶۰۳۳۳ ۶۳۶۶۷۷ ۳۵۳۳۳ ۶۶۱۶۷۷ ۱۱
۶۰۷۳۳ ۶۴۰۴۱۱ ۳۵۷۳۳ ۶۶۵۴۱۱ ۱۲
۶۱۱۳۳ ۶۴۴۱۴۵ ۳۶۱۳۳ ۶۶۹۱۴۵ ۱۳
۶۱۵۳۳ ۶۴۹۱۱۳ ۳۶۵۳۳ ۶۷۴۱۱۳ ۱۴
۶۱۹۳۳ ۶۵۴۰۸۱ ۳۶۹۳۳ ۶۷۹۰۸۱ ۱۵
۶۲۳۳۳ ۶۵۹۰۷۱ ۳۷۳۳۳ ۶۸۴۰۷۱ ۱۶
۶۲۷۳۳ ۶۶۵۲۷۸ ۳۷۷۳۳ ۶۹۰۲۷۸ ۱۷
۶۳۱۳۳ ۶۷۱۵۰۰ ۳۸۱۳۳ ۶۹۶۵۰۰ ۱۸
۶۳۵۳۳ ۶۷۸۹۵۵  ۳۸۵۳۳ ۷۰۳۹۵۵ ۱۹
۶۳۹۳۳ ۶۸۶۴۲۰ ۳۸۹۳۲ ۷۱۱۴۲۰ ۲۰

با این توضیح، مجموع سه ردیف «افزایش ۱۵ درصدی»، «رقم ثابت ۹۱ هزار تومان» و «پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)» مزد مبنای کارگرانِ دارای سایر سطوح مزدی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین، دستمزد ثابت ماهیانه این فرد با احتساب حق مسکن (۱۰۰ هزار تومان) و حق بن کارگری (۴۰۰ هزار تومان) ۲ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان می‌شود که بدون احتساب اضافه کار و سایر ردیف‌های متغیر مندرج در فیش حقوقی است. *لازم به ذکر است در صورت افزایش حق مسکن به ۲۰۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان به دستمزد این فرد اضافه شود.

کارگران متاهل دارای فرزند زیر ۱۸ سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان حق عائله مندی می‌شوند.

مزد مبنا (حقوق پایه) کارگران حداقلی بگیر (با احتساب ۳۰ روز)
حقوق پایه کارگران دارای کمتر از یکسال سابقه کار در کارگاه جاری ۱.۹۱۰.۴۲۷
حقوق پایه کارگران دارای یکسال سابقه کار یا بیشتر در کارگاه جاری ۲,۱۰۱,۴۲۷
حداقل دستمزد کارگران با احتساب پایه سنوات،حق مسکن،بن کارگری و حق اولاد
حداقل دستمزد کارگر مجرد (کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاه جاری) ۲,۳۳۵,۴۲۷
حداقل دستمزد کارگر مجرد (دارای یک سال سابقه کار یا بیشتر در همان کارگاه) ۲,۷۷۶,۴۲۷
حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند (کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاه جاری) ۲,۵۱۸,۹۶۹
حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند (دارای یک سال سابقه کار یا بیشتر در همان کارگاه) ۲,۹۵۹,۹۶۹

کارگرانی که سابقه کار آنها در کارگاه جاری کمتر از یک سال باشد مشمول دریافت پایه سنوات نمی شوند.

برای کارگران دارای یکسال سابقه کار یا بیشتر در کارگاه جاری باید ماهیانه حداقل ۱۷۵ هزار تومان به عنوان پایه سنوات بر روی مزد مبنا لحاظ شود.

به ازای هر فرزند معادل ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان حق اولاد به دستمزد کارگران متاهل اضافه می‌شود.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸ و ۹۹

اقلام حقوق سال ۹۸ (بر مبنای تومان) سال ۹۹ (بر مبنای تومان)  درصد تغییر
حداقل دستمزد روزانه ۵۰,۵۶۲ ۶۳.۶.۸۰ ۲۶
 حداقل دستمزد ماهانه  ۱.۵۱۶.۸۸۲ ۱.۹۱۰.۴۲۷ ۲۶
مزد هر ساعت کاری ۶,۸۹۸ ۸۶.۸۳۷ ۲۶
مزد هر ساعت اضافه کاری ۹,۶۵۷ ۱۲,۵۷۱ ۲۶
حق مسکن ۱۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۳۰
بن خواربار ۱۹۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ ۱۱۰/۵
حق سنوات ۷۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۱۵۱.۶۸۸ ۱۹۱.۰۴۲ ۲۱
حق اولاد (دو فرزند) ۳۰۳,۳۷۶ ۳۸۲.۰۸۵ ۲۶
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱.۸۷۶.۸۸۲ ۲.۵۱۰.۴۲۷
حداقل حقوق با یک فرزند ۲.۰۲۸.۵۷۰ ۲.۷۰۱.۴۶۹
حداقل حقوق با دو فرزند ۲.۱۸۰.۲۵۸ ۲.۸۹۲.۵۱۱
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران سال ۹۸ و ۹۹ (سایر سطوح مزدی)

 ردیف  حقوق و مزایا  ماهانه (۹۹)  مقایسه ۹۸ و ۹۹
۱ پایه حقوق بر مبنای ۳۰ روز ۲,۳۹۱.۰۰۰ ۱۵ درصد افزایش نسبت به پایه ۹۸+۹۱,۰۰۰
۲ پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار) ۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۰درصد
۳ کمک هزینه مسکن ۱۰۰,۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن کارگری) ۴۰۰,۰۰۰ ۱۱۰/۵۳ درصد
۵ کمک علائلمندی (به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ) ۱۸۳,۵۴۲ ۲۱ درصد
۶ سنوات خدمت (در صورت ۱۲ ماه کارکرد) ۲,۳۹۱.۰۰۰ معادل پایه حقوق ماهیانه ۹۹
۷ عیدی و پاداش (برای ۱۲ ماه کارکرد) ۴,۷۸۲,۰۰۰ ۲ برابر حقوق پایه

جدول حق بیمه کارگری سال ۹۹

عنوان شش ماه اول شش ماه دوم
دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹ ۶۱۱۸۰۹ ۶۱۱۸۰۹
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۱۸۹۶۶۰۷۹ ۱۸۳۵۴۲۷۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول ۲۲۹۶۶۰۷۹ ۲۲۳۵۴۲۷۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۵۲۸۲۱۹۸ ۵۱۴۱۴۸۲
سهم کارگر (۷ درصد) ۱۶۰۷۶۲۶ ۱۵۶۴۷۹۹
مجموع حق بیمه ۶۸۸۹۸۲۴ ۶۷۰۶۲۸۱

بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب و کارها است که مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد پایه حقوق + بن کارگری
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد
مبلغ حق بیمه: با توجه به اینکه تا دهه اول فروردین سال ۱۳۹۹ هنوز پایه حقوق این سال مشخص نشده، امکان محاسبه حق بیمه وجود ندارد.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

با توجه به اینکه سال ۱۳۹۹ سال کبیسه محسوب می‌شود، حق بیمه در تمامی شش ماه دوم سال به صورت ۳۰ روزه محاسبه خواهد شد.

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دو برابر آخرین حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها