اطلاعیه برگزاری آزمون های دورۀ بیست و دوم بازار سرمایه اسفند ماه ۱۳۹۲

سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور گواهی نامه های حرفه ای در بازار سرمایه، درنظر دارد آزمون های زیر را برگزار نماید.
۱- اصول بازار سرمایه
۲- معامله گری اوراق تامین مالی
۳- معامله گری بورس کالا
۴- معامله گری ابزار مشتقه
۵- مدیریت نهادهای بازار سرمایه
۶- کارشناسی عرضه و پذیرش
۷- تحلیل گری بازار سرمایه
۸- ارزشیابی اوراق بهادار
۹- مدیریت سبد اوراق بهادار
۱- مزایای دریافت گواهی نامه های حرفه ای در بازار سرمایه
هم اکنون برای تصدی برخی از سمت ها در کارگزاری های فعال در بورس اوراق بهادار و بورس کالایی و همچنین صندوق های سرمایه گذاری، داشتن یکی از گواهی نامه های مذکور شرط لازم محسوب می شود. همچنین اعطای برخی مجوزهای فعالیت خاص به کارگزاری ها، منوط به استخدام و معرفی تعداد مشخصی از دارندگان گواهی نامه های مذور توسط کارگزاری متقاضی می باشد. با توجه به اینکه براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، کلیه نهادهای مالی اعم از شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، سبدگردان ها، صندوق های بازنشستگی، شرکت های مادر (هلدینگ)، شرکت های تامین سرمایه، موسسات رتبه بندی، شرکت های پردازش اطلاعات مالی و شرکت های مشاور سرمایه گذاری تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می نند، تصدی برخی از سمت ها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت ها به این نهادها، منوط به داشتن گواهی نامه های حرفه ای در بازار سرمایه یا استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهی نامه ها خواهد بود.
۲- دوره و نحوۀ ثبت نام، شمارۀ پیگیری و مهلت ویرایش اطلاعات
ثبت نام از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ آغاز و در ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ خاتمه می یابد. ضمنا تاکید می شود صرفا امکان ویرایش اطلاعات ثبت نام از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ادامه خواهد داشت، بنابراین هر داوطلب حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ فرصت دارد تا از صحت اطلاعات وارد شده در فرم ثبت نام اطمینان حاصل نماید، اما امکان ثبت نام برای متقاضی جدید در دورۀ ویرایش امکان پذیر نخواهد بود. ثبت نام به صورت اینترنتی از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیی اداره آموزش و امور گواهی نامه های حرفه ای به نشانی http://reg.seo.ir و همچنین پایگاه الکترونیی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir (لینک ثبت نام آزمون بیست و دوم گواهی نامه های حرفه ای) انجام می شود. با توجه به اینکه هزینۀ شرکت در آزمون فقط به صورت اینترنتی قابل پرداخت می باشد، هر داوطلب لازم است با استفاده از کارت بانکی عضو شتاب که پرداخت الکترونیی آن فعال بوده باشد، به سایت مراجعه و به تعداد آزمون های مورد نیاز، نسبت به خرید آنلاین یک یا چند کارت اعتباری (جهت ثبت نام) اقدام نمایند. کارت اعتباری خریداری شده، امکان ورود به سایت برای ثبت نام هر یک از آزمون های موردنظر داوطلبان را فراهم می کند. با توجه به اینکه کارت اعتباری خریداری شده برای ثبت نام محرمانه بوده و امکان استفاده از آن توسط سایر افراد وجود دارد، به داوطلبان توصیه می شود که از قراردادن آن در اختیار سایرین جدا خودداری نموده و حتما تا اتمام کلیه مراحل آزمون، آن را نزد خود نگهداری نمایند. بدیهی است مسئولیت افشاء اطلاعات کارت اعتباری خریداری شده، به عهدۀ داوطلب خواهد بود. منظور از کارت اعتباری خریداری شده، دریافت یک شناسه و رمز عبور جهت ورود به سایت برای ثبت نام به ازاء هر آزمون بوده و برای شرکت در چند آزمون لازم است به تعداد آزمون های مورد تقاضا کارت اعتباری دریافت شود.
تذکر مهم: پس از اتمام ثبت نام و ثبت نهایی هر آزمون توسط متقاضی، یک کد پیگیری توسط سامانه به داوطلب تخصیص داده می شود که داوطلب لازم است کد مربوطه را تا پایان مراحل آزمون و اعلام نتایج نزد خود نگهداری نماید.
۳- زمان و نحوۀ دریافت کارت شرکت در آزمون
کارت شرکت در آزمون کلیۀ داوطلبین از روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ برای پرینت بر روی سایت اداره آموزش و امور گواهی نامه های حرفه ای به نشانی http://reg.seo.ir قرار خواهد گرفت که هر داوطلب لازم است با مراجعه به سایت، پرینتی از کارت خود تهیه و به همراه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار در جلسه آزمون ارائه نماید. بدیهی است داوطلبینی می توانند کارت شرکت در آزمون دریافت نمایند که اولا نسبت به تهیۀ آنلاین کارت اعتباری اقدام نموده باشند و ثانیا در مهلت مقرر برای شرت در آزمون موردنیاز در سایت اداره آموزش و امور گواهی نامه های حرفه ای ثبت نام کنند. به داوطلبان توصیه می شود قبل از تهیۀ کارت اعتباری، شرایط شرکت در آزمون ها که در بند پنج این اطلاعیه و همچنین در راهنمای ثبت نام سایت توضیح داده شده است را مطالعه نمایند. قابل ذکر است وجوه پرداخت شده توسط داوطلبان، به هیچ عنوان قابل استرداد یا قابل استفاده برای آزمون های دوره های بعدی نخواهد بود. به همراه نداشتن کارت شرکت در آزمون و مدارک شناسایی معتبر عکس دار در جلسه آزمون، موجب محرومیت از شرکت در آزمون خواهد شد.
۴- حوزه ها و تاریخ برگزاری آزمون:
حوزه ها، تاریخ و ساعت شروع آزمون های دورۀ بیست و دوم بشرح جدول زیر می باشد.
ردیف
نام آزمون
شهرهای برگزاری آزمون
تاریخ برگزاری آزمون
ساعت شروع و اتمام آزمون
۱
معامله گری اوراق تامین مالی
تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر، یزد، کرمانشاه
پنج شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
۹:۰۰ الی ۱۰:۴۵
۲
ارزشیابی اوراق بهادار
تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر، یزد، کرمانشاه
پنج شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
۹:۰۰ الی ۱۱:۰۵
۳
معامله گری ابزار مشتقه
تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر، یزد، کرمانشاه
پنج شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
۱۱:۳۰ الی ۱۳:۱۵
۴
معامله گری بورس کالا
تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر، یزد، کرمانشاه
پنج شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
۱۴:۳۰ الی ۱۶:۱۵
۵
اصول بازار سرمایه
تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر، یزد، کرمانشاه
جمعه ۱۳۹۲/۱۲/۰۲
۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰
۶
تحلیل گری بازار سرمایه
تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر، یزد، کرمانشاه
جمعه ۱۳۹۲/۱۲/۰۲
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۴۵
۷
مدیریت نهادهای بازار سرمایه
تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر، یزد، کرمانشاه
جمعه ۱۳۹۲/۱۲/۰۲
۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰
۸
کارشناسی عرضه و پذیرش
تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، بابلسر، یزد، کرمانشاه
جمعه ۱۳۹۲/۱۲/۰۲
۱۶:۰۰ الی ۱۶:۵۰
۹
مدیریت سبد اوراق بهادار
فقط تهران (به صورت الکترونیکی)
پنج شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۲
متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
*: قبل از ثبت نام، به آزمون های که به صورت هم زمان برگزار می شوند توجه فرمایید. آزمون های هم زمان شامل ردیف ۱ و ۲ و ردیف ۶ و ۷ می باشد. هم چنین با توجه به اینکه زمان برگزاری آزمون تحلیل گری بازار سرمایه و کارشناسی عرضه و پذیرش تداخل دارد، داوطلبین به این نکته توجه نموده و در صورتی که قادر به پاسخگویی به سوالات آزمون تحلیل گری تا قبل از شروع آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش هستند، نسبت به ثبت نام در هر دو آزمون اقدام نمایند.
**: نشانی حوزه های برگزاری آزمون ها طی اطلاعیۀ جداگانه متعاقبا اعلام خواهد شد.
۵- شرایط شرکت در آزمون ها
الف- شرایط عمومی: شرط شرکت داوطلبان در آزمون های بازار سرمایه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها یا مسسات آموزشی داخلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری یا معادل آن ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش گذاری شده باشد، در تمامی رشته های تحصیلی. (دانشجویان ترم آخر دورۀ کارشناسی که مدرک تحصیلی آنان حداثر تا پایان شهریور ۱۳۹۳ قابل ارائه باشد، می توانند در آزمون های این دوره شرکت نمایند). یادآوری می شود برای داوطبین ترم آخر که تا پایان شهریور ۹۳ فارغ التحصیل می شوند تا زمان ارایه مدرک فارغ التحصیلی، گواهی نامه صادر نخواهد شد.
ب- رعایت پیش نیاز: برای اخذ هریک از گواهی نامه های بازار سرمایه، علاوه بر احراز شرایط عمومی، داوطلب لازم است پیش نیاز هر آزمون را بشرح جدول زیر رعایت نماید.
ردیف
نام آزمون
پیش نیاز
۱
اصول بازار سرمایه
ندارد
۲
مدیریت نهادهای بازار سرمایه
اصول بازار سرمایه
۳
کارشناسی عرضه و پذیرش
۴
معامله گری اوراق تامین مالی
۵
معامله گری بورس کالا
۶
معامله گری ابزار مشتقه
۷
تحلیل گری بازار سرمایه
۸
مدیریت سبد اوراق بهادار
تحلیل گری بازار سرمایه
۹
ارزشیابی اوراق بهادار
ج- معافیت دارندگان مدارک CFA و CIIA
با توجه به مصوبۀ هیات مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار، داوطلبانی که دارای مدارک بین المللی CFA و CIIA هستند، برای اخذ گواهی نامه های بازار سرمایه، لازم است در آزمون برخی از دروس بشرح زیر شرکت نمایند:
ردیف
نوع مدارک بین المللی
گواهی نامۀ قابل اعطاء
شرایط احراز گواهی نامه
۱
CFA در تمامی سطوح و CIIA
اصول بازار سرمایه
۱- کسب حداقل ۵۰ درصد نمرۀ دروس مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای
۲- شرکت در دورۀ آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی
۳- تایید کمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای
۲
معامله گری اوراق تامین مالی
۱- گواهی نامۀ اصول بازار سرمایه
۲- کسب حداقل ۵۰ درصد نمرۀ درس مقررات معامله گری اوراق تامین مالی
۳- تایید کمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای
۳
معامله گری ابزار مشتقه
۱- گواهی نامۀ اصول بازار سرمایه
۲- کسب حداقل ۵۰ درصد نمرۀ درس مقررات معامله گری ابزار مشتقه
۳- تایید کمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای
۴
CFA در سطوح دوم و سوم و CIIA
تحلیل گری بازار سرمایه
۱- گواهی نامۀ اصول بازار سرمایه
۲- کسب حداقل ۵۰ درصد نمرۀ درس مقررات تحلیل گری بازار سرمایه
۳- تایید کمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای
۵
ارزشیابی اوراق بهادار
۱- گواهی نامۀ تحلیل گری بازار سرمایه
۲- تایید کمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای
۶
مدیریت سبد اوراق بهادار
۱- گواهی نامۀ تحلیل گری بازار سرمایه
۲- کسب حداقل ۵۰ درصد نمرۀ درس مقررات مدیریت سبد
۳- تایید کمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای
تذر۱: شرکت داوطلبان در چند آزمون بازار سرمایه به شرط رعایت پیش نیاز و عدم تداخل زمان برگزاری بلامانع است.
تذر ۲: شرکت افراد در آزمون اصول بازار سرمایه و آزمون های منشعب از آن (معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری بورس کالا، معامله گری ابزار مشتقه، کارشناسی عرضه و پذیرش و مدیریت نهادهای بازار سرمایه) در یک دوره بلامانع است. در صورتی که این اشخاص بدون قبول شدن در آزمون بازار سرمایه، در هر یک از آزمون های فوق(آزمون های منشعب از آزمون اصول بازار سرمایه) قبول شوند، گواهی نامۀ مربوطه مشروط به اینکه حداثر ظرف دو دورۀ آزمون متناوب بعدی موفق به اخذ گواهی نامۀ اصول بازار سرمایه شوند، صادر خواهد شد و در غیر این صورت قبولی آن ها از درجۀ اعتبار ساقط می شود. به همین ترتیب شرکت افراد در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه و آزمون های منشعب از آن (ارزشیابی اوراق بهادار و مدیریت سبد اوراق بهادار) در صورت دارا بودن گواهی نامۀ اصول بازار سرمایه در یک دوره بلامانع است. در صورتی که این اشخاص بدون قبول شدن در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه، در هر یک از آزمون های منشعب از آزمون تحلیل گری( ارزشیابی و مدیریت سبد اوراق بهادار) قبول شوند، گواهی نامۀ مربوطه مشروط به اینه حداثر ظرف دو دورۀ آزمون های متناوب بعدی موفق به اخذ گواهی نامۀ تحلیل گری بازار سرمایه شوند، صادر خواهد شد و در غیر این صورت قبولی آن ها از درجۀ اعتبار ساقط می گردد. افرادی می توانند در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه شرکت کنند که قبلا یکی از گواهی نامه های اصول بازار سرمایه، اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار و یا اصول مقدماتی بورس کالا را اخذ کرده باشند. شرکت داوطلبان در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه قبل از اخذ گواهی نامه های ذکر شده ممنوع بوده و در صورت شرکت، پاسخنامۀ آزمون تحلیل گری آنان تصحیح نخواهد شد. همچنین هیچ داوطلبی نمی تواند در یک دوره در دو آزمون اصول بازار سرمایه و تحلیل گری بازار سرمایه شرکت کند و در صورت شرکت، پاسخنامۀ تحلیل گری آنان تصحیح نخواهد شد.
تذکر۳: شروع بکار قبول شدگان آزمون معامله گری ابزار مشتقه در بورس کالای ایران و شرکت بورس اوراق بهادار، منوط به شرکت در دوره های آموزش تئوری و عملی است. برنامه زمانی آموزش های تئوری و عملی برای قبول شدگان هر دوره از طریق اطلاعیه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تذکرمهم: برای داوطلبینی که بدون رعایت شرایط شرکت در آزمون ها و همچنین بدون رعایت پیش نیازها، نمره قبولی را کسب نمایند، از نظر این اداره قبول شده محسوب نشده و برای این دسته از افراد، گواهی نامه ای صادر نخواهد شد.
۶- معافیت تکدرس
افرادی که حد نصاب نمرۀ قبولی در نمرۀ کل و همچنین حد نصاب نمرۀ قبولی تک تک دروس (به جز یک درس) دو آزمون اصول بازار سرمایه و تحلیل گری بازار سرمایه را احراز کنند، در صورت شرکت در دوره های آموزشی مصوب کمیتۀ گواهی نامه های حرفه ای که متعاقبا اعلام خواهد شد، به عنوان قبول شده در آزمون مربوطه تلقی می شوند، مشروط به اینکه اولا حداقل ۵۰ درصد حد نصاب نمرۀ قبولی آن درس را احراز رده باشند و ثانیا درس مورد نظر، جزو درس های مقررات اصول بازار سرمایه (در آزمون اصول بازار سرمایه) و همچنین مقررات تحلیل گری بازار سرمایه و درس لغات، اصطلاحات و متون تخصصی زبان انگلیسی تحلیل گری (در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه) نباشد. این مصوبه از آزمون دورۀ هفدهم قابل اجراء بوده و گواهی نامۀ شرکت کنندگان آزمون های اصول و تحلیل گری بازار سرمایه که مشمول این مصوبه هستند در صورت شرکت در دوره های آموزشی مربوطه و پس از تائید نهاد آموزش دهنده، صادر خواهد شد. این دسته از افراد (شرکت کنندگان دوره های هفدهم، هیجدهم، نوزدهم و بیستم آزمون های اصول و تحلیل گری بازار سرمایه) همچنین می توانند در صورت عدم تمایل به شرکت در دوره های آموزشی مربوطه، مجددا در آزمون های دورۀ بیست و سوم شرکت کرده و در صورت قبولی، گواهی نامه مربوطه را دریافت کنند. قابل ذکر است حداکثر زمانی که این افراد مهلت دارند در دوره های آموزشی مربوطه شرکت نمایند، متعاقبا اعلام خواهد شد.
نکات خیلی مهم:
افرادی که مشمول مصوبۀ فوق می شوند، تا زمانی که در دوره های آموزشی مربوطه شرکت نکرده و گذراندن دورۀ مذکور مورد تائید نهاد آموزش دهنده قرار نگیرد، از نظر این اداره، به عنوان قبول شدۀ آزمون اصول بازار سرمایه محسوب نمی شوند و از این رو این افراد مجاز به شرکت در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه و زیر مجموعۀ آن (مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار) در دورۀ بیست و سوم نیستند و در صورت شرکت در این آزمون ها، پاسخنامۀ آنان تصحیح نخواهد شد.
۷- هزینه شرکت در آزمون و نحوۀ پرداخت آن
الف- هزینه شرکت در آزمون های دورۀ بیست و دوم بازار سرمایه بشرح جدول زیر می باشد:
ردیف
عنوان گواهی نامه
*هزینه ثبت نام هر داوطلب(ریال)
۱
اصول بازار سرمایه
۰۰۰ر۳۶۰
۲
مدیریت نهادهای بازار سرمایه
۰۰۰ر۳۰۰
۳
کارشناسی عرضه و پذیرش
۰۰۰ر۳۰۰
۴
معامله گری اوراق تامین مالی
۰۰۰ر۳۰۰
۵
معامله گری بورس کالا
۰۰۰ر۳۰۰
۶
معامله گری ابزار مشتقه
۰۰۰ر۳۰۰
۷
تحلیل گری بازار سرمایه
۰۰۰ر۶۰۰
۸
مدیریت سبد اوراق بهادار (الکترونیکی)
۰۰۰ر۶۰۰
۹
ارزشیابی اوراق بهادار
۰۰۰ر۴۲۰
*: لازم به توضیح است به هر یک از مبالغ فوق، ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین کارمزد بانک اضافه می شود.
ب- نحوۀ پرداخت هزینۀ شرکت در آزمون: هزینۀ شرکت در آزمون فقط به صورت اینترنتی و از طریق کارت بانکی یکی از بانک های عضو مجموعۀ شتاب امکانپذیر می باشد. برای پرداخت هزینۀ شرکت در آزمون به صورت اینترنتی ، داوطلب لازم است شماره کارت، تاریخ انقضای کارت بانکی، رمز خرید اینترنتی و همچنین کدcvv2 یک کارت بانکی عضو گروه شتاب را در اختیار داشته باشد. برای اطلاع از نحوۀ پرداخت اینترنتی وجه ثبت نام و جزئیات آن، به راهنمای پرداخت اینترنتی مندرج در راهنمای ثبت نام واقع درپایگاه الکترونیی این اداره به نشانی http://reg.seo.ir) مراجعه شود.
۸- مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
الف- مطالعه کامل اطلاعیه برگزاری آزمون بیست و دوم
ب- عضویت در سایت (هر داوطلب فقط یکبار عضوسایت می شود و در همان بار اول، نام کاربری و رمز عبور خود را انتخاب می کند که برای ورود های بعدی، نگهداری نام کاربری و رمز عبور الزامی است)
ج- آماده کردن کارت بانکی یکی از بانک های عضو شتاب
د- خرید اعتبار به تعداد آزمون های مورد تقاضا از طریق مراجعه به سایت اداره امور گواهی نامه های حرفه ای
ه- آماده کردن عکس پرسنلی مطابق شرایط عکس پرسنلی نمونه و قرار دادن آن در سایت اداره امور گواهی نامه های حرفه ای در قسمت «تصویر داوطلب» از طریق انجام اقدامات زیر: انتخاب گزینۀ ورود، وارد کردن نام کاربری و رمز ورود، انتخاب منوی «تصویر داوطلب»، مطالعۀ شرایط عکس پرسنلی نمونه و در پایان هم پیوست کردن عکس پرسنلی داوطلب. قابل ذکر است افرادی که عکس پرسنلی خود را وارد سایت کننند، به هنگام پرکردن فرم ثبت نام، دچار مشکل شده و امکان ادامۀ ثبت نام از آنان سلب خواهد شد. همچنین چنانچه عکس پرسنلی داوطلبی مطابق عکس پرسنلی نمونه نباشد و یا از عکس های غیرمرتبط استفاده شده باشد، برای آن داوطلب کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.
و- ثبت نام برای هر آزمون توسط متقاضی پس از خرید اعتبار (موضوع بند د فوق) از طریق تکمیل فرم ثبت نام، تائید ثبت نام و دریافت شماره رهگیری برای هر آزمون از طریق مراجعه به سایت اداره امور گواهی نامه های حرفه ای (از آنجا که مشخصات وارد شده در فرم ثبت نام عینا به گواهی نامه قبول شده منتقل می شود به ثبت نام کنندگان توصیه می شود که ثبت نام های آزمون ها را شخصا انجام دهند.
ز- حصول اطمینان از اینکه ثبت نام کامل شده و داوطلب، اقدام دیگری غیر از دریافت کارت ندارد و آن هم هنگامی است که داوطلب آزمون های ثبت نام شده را در منوی «آزمون های من» مشاهده کند.
نکته مهم:
با توجه به اینکه در این دوره، تصویر داوطلب بر روی گواهی نامه چاپ خواهد شد، لذا به داوطلبین اکیدا توصیه می گردد از ارسال تصاویر غیرمرتبط و با کیفیت پایین خودداری کنند. (لازم به ذکر است در صورتی که عکس داوطلب دارای استانداردهای لازم نباشد، گواهی نامه صادر نشده و مسئولیت آن با خود داوطلب خواهد بود. هم چنین در صورتی که تصویر فرد دیگری استفاده شده باشد، این موضوع به عنوان تخلف در آزمون تلقی شده و برابر مقررات موجود رفتار خواهد شد.)
۹- نحوه معادل سازی گواهی نامه های قبلی
مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، معادل سازی گواهی نامه های گذشته بشرح زیر به تصویب رسید که پس از صدور به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. لازم به توضیح است متقاضیان می بایست به هنگام ثبت نام به معادل بودن گواهی نامه های قبلی با گواهی نامه های جدید بر اساس جدول زیر توجه کافی نموده و از ثبت نام در آزمون های که گواهی نامه های آن ها معادل گواهی نامه های جدید می باشد خودداری نمایند.
ردیف
گواهی نامه قبلی
گواهی نامه جدید
۱
اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار
اصول بازار سرمایه و معامله گری اوراق تامین مالی
۲
اصول مقدماتی بورس کالا
اصول بازار سرمایه و معامله گری بورس کالا
۳
تحلیل گری بورس اوراق بهادار
تحلیل گری بازار سرمایه
۴
تحلیل گری بورس کالا
۵
معامله گری قراردادهای آتی
معامله گری ابزار مشتقه
۱۰- نحو درج اطلاعیه های بعدی آزمون
اطلاعیه های بعدی راجع به آزمون های فوق در سایت های اینترنتی زیر منتشر می شود.
۱-http://reg.seo.ir 2- www.seo.ir ۳- www.sena.ir
۱۱- نکات و تذکرات خیلی مهم
۱- استفاده از ماشین حساب بلامانع است.
۲- آزمون انتخاب و تایید نهایی شده در فرم ثبت نام توسط داوطلب، قابل تغییر و ویرایش نمی باشد. به داوطلبان توصیه می شود که در انتخاب آزمون به هنگام ثبت نام، دقت کافی داشته باشند.
۳- از آنجا که مشخصات وارد شده در فرم ثبت نام عینا به گواهی نامه قبول شدگان منتقل می شود، به ثبت نام کنندگان توصیه می شود که ثبت نام های آزمون ها را شخصا انجام دهند
۴- وجوه پرداخت شده توسط داوطلبان (اعتبارات خریداری شده)، به هیچ عنوان قابل استرداد یا قابل استفاده برای آزمون های دوره های بعدی نخواهد بود. از این رو لازم است اعتبارات خریداری شده حتما در این دوره استفاده شود.
۵- به داوطلبین اکیدا توصیه می شود در زمان تکمیل فرم ثبت نام، مشخصات شناسنامه ای و تمامی اطلاعات مورد نیاز را به طور کامل و براساس مندرجات شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی خود تمیل نمایند. چنانچه در هر یک از مراحل (ثبت نام، برگزاری آزمون، اعلام نتایج و صدور گواهی نامه حرفه ای) مغایرتی مشاهده شود، هیچ گونه اعتراضی وارد نبوده و مسئولیت آن به عهده خود داوطلب خواهد بود.
۶- استفاده از تصاویر غیرمرتبط و یا تصویر فرد دیگری به جای داوطلب و موارد مشابه، منجر به عدم صدور کارت ورود به جلسه آزمون برای داوطلب و محرومیت وی از آزمون خواهد شد. لذا تاکید می گردد به منظور جلوگیری از چنین مواردی در تمامی مراحل ثبت نام و آپلود تصویر خود دقت نمایید.
موارد زیر در هنگام برگزاری آزمون تخلف محسوب شده و براساس قوانین موجود برخورد خواهد شد:
۱- مخدوش نمودن پاسخ نامه، علامت گذاری روی آن و یا درج هرگونه علامت که منجر به ایجاد اشکال در تصحیح پاسخ نامه داوطلب شود، تخلف بوده و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رفتار خواهد شد.
۲- هرگونه تبادل اطلاعات و صحبت در جلسه آزمون توسط داوطلبین، همراه داشتن یادداشت، جزوه، کتاب و موارد مشابه، تخلف بوده و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رفتار خواهد شد.
۳- همراه داشتن وسایل الکترونیکی و مخابراتی از قبیل تلفن همراه، پیجر، هندس فری، بلوتوث و … حتی به صورت خاموش، ممنوع و تخلف بوده و در صورت مشاهده با خاطی برخورد خواهد شد.
۴- شرکت فرد دیگری به جای داوطلب جرم محسوب شده و افراد خاطی به مراجع ذی صلاح معرفی خواهند شد.
۵- هرگونه اقدامی که منجر به برهم خوردن نظم جلسه آزمون شود، تخلف بوده و عواقب آن بر عهده خاطی خواهد بود.
نکته بسیار مهم:
چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام، تصحیح پاسخ نامه و به خصوص صدور گواهی نامه حرفه ای و پس از آن، مشخص شود داوطلب اطلاعات غیرواقعی و یا مدرک مجعول ارایه داده است، ضمن ابطال آزمون و گواهی نامه نامبرده، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم با وی رفتار خواهد شد.
برخی از تخلفات صورت گرفته در آزمون های گذشته:
شرح تقلب یا تخلف
شرح تقلب یا تخلف
۱- ترک جلسۀ آزمون و مکالمۀ تلفنی در بیرون جلسه و بازگشت به جلسه آزمون
۶- ورود به جلسۀ آزمون بدون کارت ورود به جلسه
۲- همراه داشتن و مکالمه با گوشی تلفن همراه در جلسۀ آزمون
۷- نگاه کردن به پاسخنامه داوطلب دیگر(صندلی کناری) در چندین مرحله
۳- همراه داشتن یادداشت از یک درس بدون استفاده از آن
۸- همراه داشتن گوشی تلفن همراه بدون اقدام به مکالمه
۴- عدم تحویل پاسخنامه به مراقب جلسه در انتهای زمان آزمون
۹- همراه داشتن سوالات و پاسخ سوالات آزمون قبلی در جلسۀ آزمون
۵- انتقال دفترچۀ سوالات به بیرون از جلسۀ آزمون
۱۰- همراه داشتن یادداشت حاوی پاسخ برخی از سوالات
۶- شرکت فرد دیگری به جای داوطلب اصلی
قابل ذکر است مرتکبین تخلفات فوق به محرومیت یک تا چند دوره از شرکت در آزمون های بازار سرمایه محکوم شدند.
۱۲- مواد درسی آزمون مواد درسی هریک از آزمون های بازار بشرح جداول زیر ارائه گردیده است:
۱-۱۲ آزمون اصول بازار سرمایه
ردیف
عنوان درس
تعداد سوالات
ضریب
حدنصاب نمره قبولی
۱
فهم و تحلیل صورت های مالی
۲۵
۴
قبولی در این آزمون منوط به احراز حدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس و احراز حدنصاب نمره قبولی در نمره کل است.
الف- نمره هر درس:
– نصف میانگین نمرات هر درس مشروط به اینکه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد باشد؛
– در صورتی که نصف میانگین نمرات هر درس بیش از ۳۵ درصد باشد؛ ۳۵ درصد ملاک است و در صورتی که نصف میانگین نمرات هر درس کمتر از ۲۰ درصد باشد ۲۰ درصد ملاک است.
ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابر است با میانگین نمرات کل داوطلبان به علاوه یک انحراف معیار یا ۵۰ درصد هر کدام کمتر باشد. (در محاسبه میانگین و انحراف معیار، ۵ درصد بیشترین و ۵ درصد کمترین نمرات حذف می شود)
۲
مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی
۲۵
۴
۳
مقدمات امور مالی شرکتی
۲۵
۴
۴
مقدماتی بر اقتصاد
۲۵
۳
۵
روش های کمی مقدماتی
۲۵
۳
۶
اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای
۲۰
۴
۷
مقررات اصول بازار سرمایه
۲۵
۴
جمع تعداد سوالات ۱۷۰ و زمان پاسخگویی ۲۱۰ دقیقه
۲-۱۲ آزمون معامله گری اوراق تامین مالی
ردیف
عنوان درس
تعداد سوالات
حدنصاب نمره قبولی
۱
اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات اوراق تامین مالی
۲۰
اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰
۲
مقدمات ارزش گذاری اوراق تامین مالی
۲۵
اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰
۳
مقررات معامله گری اوراق تامین مالی
۳۵
اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سوالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه
۳-۱۲آزمون معامله گری بورس کالا
ردیف
عنوان درس
تعداد سوالات
حدنصاب نمره قبولی
۱
اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات بورس کالا
۲۰
اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰
۲
مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی
۲۵
اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰
۳
مقررات معامله گری بورس کالا
۳۵
اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سوالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه
۴-۱۲ آزمون معامله گری ابزار مشتقه
ردیف
عنوان درس
تعداد سوالات
حدنصاب نمره قبولی
۱
اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات ابزار مشتقه
۲۰
اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰
۲
مفاهیم ابزار مشتقه
۳۰
اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰
۳
مقررات معامله گری ابزار مشتقه
۳۰
اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سوالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه
۵-۱۲ آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه
ردیف
عنوان درس
تعداد سوالات
حدنصاب نمره قبولی
۱
اصول راهبری شرکتی
۳۰
اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰
۲
مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه
۴۰
اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سوالات ۷۰ زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه
۶-۱۲ کارشناسی عرضه و پذیرش
ردیف
عنوان درس
تعداد سوالات
حدنصاب نمره قبولی
۱
مقررات عرضه و پذیرش
۴۰
اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سوالات ۴۰ زمان پاسخگویی ۵۰ دقیقه
۷-۱۲ آزمون تحلیل گری بازار سرمایه
ردیف
عنوان درس
تعداد سوالات
ضریب
حدنصاب نمره قبولی
۱
لغات تخصصی مالی، اقتصاد و در مطلب متون مالی- اقتصادی زبان انگلیسی
۲۰
۲
قبولی در این آزمون منوط به احراز حدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس و احراز حدنصاب نمره قبولی در نمره کل است.
الف- نمره هر درس:
– نصف میانگین نمرات هر درس مشروط به اینکه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد باشد؛
– در صورتی که نصف میانگین نمرات هر درس بیش از ۳۵ درصد باشد؛ ۳۵ درصد ملاک است و در صورتی که نصف میانگین نمرات هر درس کمتر از ۲۰ درصد باشد ۲۰ درصد ملاک است.
ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابر است با میانگین نمرات کل داوطلبان به علاوه یک انحراف معیار یا ۵۰ درصد هر کدام کمتر باشد. (در محاسبه میانگین و انحراف معیار، ۵ درصد بیشترین و ۵ درصد کمترین نمرات حذف می شود)
۲
مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت های مالی
۲۰
۴
۳
مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی
۲۵
۴
۴
مباحث پیشرفته سرمایه گذاری
۳۵
۴
۵
اقتصاد پیشرفته
۲۵
۳
۶
روش های کمی پیشرفته
۳۰
۳
۷
مقررات تحلیل گری بازار سرمایه
۲۵
۴
جمع تعداد سوالات ۱۸۰ زمان پاسخگویی ۲۲۵ دقیقه
۸-۱۲ آزمون ارزشیابی اوراق بهادار
ردیف
عنوان درس
تعداد سوالات
حدنصاب نمره قبولی
۱
مباحث پیشرفته در ارزش گذاری سهام
۳۰
اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰
۲
مباحث پیشرفته در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰
اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰
۳
مباحث پیشرفته ابزار مشتقه و ارزش گذاری آنها
۴۰
اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سوالات ۱۰۰ زمان پاسخگویی ۱۲۵ دقیقه
۹-۱۲ آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار
ردیف
عنوان درس
تعداد سوالات
حدنصاب نمره قبولی
۱
مدیریت سبد اوراق بهادار
۴۰
اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰
۲
مقررات مدیریت سبد اواق بهادار
۳۰
اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سوالات ۷۰ زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه
توجه:جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این آزمون ها به پایگاه الکترونیکی اداره آموزش و امور گواهی نامه های حرفه ای به نشانیhttp://reg.seo.ir و یا پایگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانیwww.seo.ir.مراجعه شود.
راهنمای ثبت نام:
برای ثبت نام یااستفاده ازامکانات این سایت لازم است که ابتدادراین سایت عضوبشوید؛
برای عضویت می توانیدازاینجا اقدام کنید
چنانچه قبلاعضواین سایت شده اید، می توانیدازاینجا برای ورودبه حساب کاربری خوداقدام کنید.
اگرقبلاعضوسایت شده ایدامانام کاربری یارمزورودرافراموش کرده اید، می توانیدازاینجا برای دسترسی به اطلاعات حساب کاربری اقدام کنید.
برای ثبت نام وشرکت درآزمون هالازم است قوانین رابادقت مطالعه کرده ودرصورت داشتن شرایط لازم جهت ثبت نام درآزمون اقدام کنید؛
برای مطالعه شرایط عمومی واختصاصی اینجا راکلیک کنیدوهمچنین برای مشاهده قوانین پیش نیازوهم نیازازاینجا اقدام کنید.
پرداخت هزینه آزمون هابصورت اینترنتی است ولازم است متقاضی شرکت درآزمون، پس ازمطالعه قوانین ودرصورت واجدشرایط بودن، اقدام به خریداعتباربنماید. منظورازاعتبارنام کاربری ورمزی است که پس ازواریزوجه بصورت اینترنتی دراختیارمتقاضی قرارمی گیرد.
برای خریداعتباروثبت نام درآزمون بایدپس ازورودبه حساب کاربری اقدام کنید.

 

سایر مقررات  
۱- استفاده از ماشین حساب در جلسات آزمون‌ها بلامانع است.
۲- همراه‌ داشتن هر گونه وسایل اضافی(در صورت استفاده یا عدم استفاده) در جلسات آزمون‌ها مانند تلفن همراه، دستگاه‌های ضبط و پخش صدا ، جزوه، کتاب و…….. تخلف محسوب می‌شود. در صورتی که داوطلبان وسایل اضافی همراه داشته باشند یا به تشخیص مراقب جلسه اقدام به تقلب یا تخلف از مقررات آزمون نمایند با مواردی نظیر عدم تصحیح پاسخنامه‌ی همان آزمون و یا محرومیت از شرکت در دوره‌های بعدی روبرو خواهند شد. برای اطلاع داوطلبان  چند نمونه از موارد تقلب و تخلف انجام شده در آزمون‌های قبلی و جرائم مربوطه  بشرح زیر بوده است که مرتکبین تخلفات فوق به محرومیت یک تا چند دوره از شرکت در آزمون‌های بازار سرمایه محکوم شدند.
۱- ترک جلسۀ آزمون و مکالمۀ تلفنی در بیرون جلسه و بازگشت به جلسه آزمون
۲- ورود به جلسۀ آزمون بدون کارت ورود به جلسه
۳- همراه داشتن و مکالمه با گوشی تلفن همراه در جلسۀ آزمون
۴- نگاه کردن به پاسخنامه داوطلب دیگر(صندلی کناری) در چندین مرحله
۵- همراه داشتن یادداشت از یک درس بدون استفاده از آن
۶- همراه داشتن گوشی تلفن همراه بدون اقدام به مکالمه
۷- عدم تحویل پاسخنامه به مراقب جلسه در انتهای زمان آزمون
۸- همراه داشتن سؤالات و پاسخ سؤالات آزمون قبلی در جلسۀ آزمون
۹- انتقال دفترچۀ سؤالات به بیرون از جلسۀ آزمون
۱۰ همراه داشتن یادداشت حاوی پاسخ برخی از سؤالات
۱۱- درخواست از مراقب برای انتقال پاسخ سؤال به داوطلب دیگر
۳- معادل سازی گواهی‌نامه‌ها بشرح زیر به تصویب رسیده است. دراین خصوص داوطلبان برای تبدیل گواهی‌نامه‌های قبلی می‌بایست به فراخوان سازمان که بعداً از طریق اطلاعیه اعلام می‌شود توجه نمایند.
مطابق مصوبه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار معادل سازی‌ مدارک گذشته بشرح زیر به تصویب رسید:
– به دارندگان گواهی‌نامه اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار، گواهی‌نامه‌های اصول بازار سرمایه و معامله‌گری اوراق تامین مالی اعطاء می‌شود.
– به دارندگان گواهی‌نامه اصول مقدماتی بورس کالا، گواهی‌نامه‌های اصول بازار سرمایه و معامله‌گری بورس کالا اعطاء می‌شود.
– به دارندگان گواهی‌نامه‌های تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار و بورس کالا، گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه اعطاء می‌شود.
– به دارندگان گواهی‌نامه معامله‌گر قراردادهای آتی، گواهی‌نامه معامله‌گر ابزار مشتقه اعطاء می‌شود.
۴- مزایای گواهی‌نامه‌ها:
هم‌اکنون برای تصدی برخی از سمت‌ها در کارگزاری‌های فعال در بورس اوراق بهادار و بورس کالایی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری، داشتن یکی از گواهینامه‌های مذکور شرط لازم محسوب می‌شود. همچنین اعطای برخی مجوزهای فعالیت خاص به کارگزاری‌ها، منوط به استخدام و معرفی تعداد مشخصی از دارندگان گواهینامه‌های مذکور توسط کارگزاری متقاضی می‌باشد. با توجه به اینکه براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، کلیه نهادهای مالی اعم از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، تصدی برخی از سمت‌ها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به این نهادها، منوط به داشتن گواهینامه‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه یا استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهینامه‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، شرکت های کارگزاری برای انجام معاملات قراردادهای آتی صرفاً باید از اشخاصی که دارای این مجوز هستند به‌عنوان نمایندۀ خود استفاده نمایند.
۵- برای مشاهدۀ جزئیات هر آزمون داوطلبان می‌توانند به اطلاعیه ثبت‌نام و برگزاری آزمون که در هر دوره از آزمون‌ها تهیه و روی سایت اداره امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای قرار می‌گیرد توجه نمایند.

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها