استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در شرکت ماگنولیا در تهران

شرکت ماگنولیا در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط ذیل در تهران و ساوه استخدام می نماید.

ردیف عنوان شغلی تحصیلات توانمندی های حرفه ای سن و ویژگی های شخصیتی سوابق کاری محل کار حقوق و مزایا
۱ مدیر فروش بخش صنعتی

جنسیت(آقا)

لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی یا مدیریت بازرگانی
 • مسلط به فرایندهای مذاکرات فروش حرفه ای به ویژه در حوزه مواد اولیه صنایع غذایی
 • آشنا به محصولات حوزه طعم و رنگ خوراکی
 • آشنایی به تکنولوژی های تولید فرآورده های غذایی
 • مسلط به زبان انگلیسی و مهارت های ICDL
 • سن:بین ۳۰ تا ۴۰ سال
 • دارای روابط عمومی بالا
 • جسارت و خلاقیت
 • نظم و انضباط
 • قدرت برنامه ریزی
 • پیگیر و وفادار
 • توانایی هدایت و رهبری پرسنل فروش و بازاریابی
دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه فروش محصولات صنایع غذایی تهران حقوق ، بیمه ، مزایا
۲ کارشناس بازرگانی خارجی

جنسیت(آقا/خانم)

لیسانس یا فوق لیسانس شیمی (ترجیحاً)
 • مسلط به زبان انگلیسی در حد پیشرفته
 • دارا بودن مدارک بین المللی زبان مثل آیلس و تافل
 • مسلط به مهارت های ICDL
 • مسلط به مکاتبات بین المللی و اصول تجارت بین المللی
 • مسلط به فرآیندها و قوانین واردات و ترخیص کالا
 • مسلط به فرآیندهای بانکی و انتقال ارز
 • مسلط به فرآینده های حمل کالا
 • مسلط به فرایندهای سورسینگ کالا
 • سن:بین ۲۷ تا ۳۵ سال
 • پیگیر ، منظم ، دقیق
 • مسئولیت پذیر
حداقل دارای ۳ سال سابقه کار مرتبط در زمینه واردات تهران حقوق به موقع ، بیمه
۳ مدیر تولید صنعت اسنک

جنسیت(آقا)

لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
 • مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی اسنک
 • مسلط به خطوط تولید صنعت اسنک
 • مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های اسنک
 • سن:۲۷ تا ۴۰ سال
 • روابط عمومی بالا
 • جسارت و خلاقیت
 • نظم و انضباط
 • قدرت برنامه ریزی
 • پیگیر و وفادار
 • آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات اسنک
 • تهران

روزهای کاری :

 • از شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته
 • پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا
 • پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد
 • در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه
 • پرداخت هزینه مسافرت های کاری
۴ مدیر تولید صنعت سس

جنسیت(آقا)

لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
 • مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی سس
 • مسلط به خطوط تولید صنعت سس
 • مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های سس
 • سن:۲۷ تا ۴۰ سال
 • روابط عمومی بالا
 • جسارت و خلاقیت
 • نظم و انضباط
 • قدرت برنامه ریزی
 • پیگیر و وفادار
 • آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات سس
 • تهران

روزهای کاری :

 • از شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته
 • پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا
 • پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد
 • در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه
 • پرداخت هزینه مسافرت های کاری
۵ مدیر تولید صنعت شیرینی و شکلات

جنسیت(آقا)

لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
 • مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی شیرینی و شکلات
 • مسلط به خطوط تولید صنعت شیرینی و شکلات
 • مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های شیرینی و شکلات
 • سن:۲۷ تا ۴۰ سال
 • روابط عمومی بالا
 • جسارت و خلاقیت
 • نظم و انضباط
 • قدرت برنامه ریزی
 • پیگیر و وفادار
 • آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات شیرینی و شکلات
 • تهران

روزهای کاری :

 • از شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته
 • پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا
 • پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد
 • در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه
 • پرداخت هزینه مسافرت های کاری
۶ مدیر تولید صنعت فرآورده های گوشتی

جنسیت(آقا)

لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
 • مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی گوشتی
 • مسلط به خطوط تولید صنعت فرآورده های گوشتی
 • مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های گوشتی
 • سن:۲۷ تا ۴۰ سال
 • روابط عمومی بالا
 • جسارت و خلاقیت
 • نظم و انضباط
 • قدرت برنامه ریزی
 • پیگیر و وفادار
 • آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات فرآورده های گوشتی تهران

روزهای کاری :

از شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته

 • پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا
 • پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد
 • در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه
 • پرداخت هزینه مسافرت های کاری
۷ مدیر تولید صنعت کنسرو و غذاهای آماده

جنسیت(آقا)

لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
 • مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی کنسرو و غذاهای آماده
 • مسلط به خطوط تولید صنعت کنسرو و غذاهای آماده
 • مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های کنسرو و غذاهای آماده
 • سن:۲۷ تا ۴۰ سال
 • روابط عمومی بالا
 • جسارت و خلاقیت
 • نظم و انضباط
 • قدرت برنامه ریزی
 • پیگیر و وفادار
 • آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات کنسرو و غذاهای آماده تهران

روزهای کاری :

از شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته

 • پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا
 • پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد
 • در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه
 • پرداخت هزینه مسافرت های کاری
۸ مدیر تولید صنعت لبنی

جنسیت(آقا)

لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
 • مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی لبنی
 • مسلط به خطوط تولید صنعت لبنی
 • مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های لبنی
 • سن:۲۷ تا ۴۰ سال
 • روابط عمومی بالا
 • جسارت و خلاقیت
 • نظم و انضباط
 • قدرت برنامه ریزی
 • پیگیر و وفادار
 • آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات لبنی
 • تهران

روزهای کاری :

 • از شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته
 • پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا
 • پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد
 • در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه
 • پرداخت هزینه مسافرت های کاری
۹ مدیر تولید صنعت نوشیدنی

جنسیت(آقا)

لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
 • مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی نوشیدنی
 • مسلط به خطوط تولید صنعت نوشیدنی
 • مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های نوشیدنی
 • سن:۲۷ تا ۴۰ سال
 • روابط عمومی بالا
 • جسارت و خلاقیت
 • نظم و انضباط
 • قدرت برنامه ریزی
 • پیگیر و وفادار
 • آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات نوشیدنی
 • تهران

روزهای کاری :

 • از شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته
 • پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا
 • پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد
 • در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه
 • پرداخت هزینه مسافرت های کاری
۱۰ کارشناس آزمایشگاه اپلیکیشن

جنسیت(خانم/آقا)

لیسانس یا فوق لیسانس/ رشته صنایع غذایی یا مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی
 • آشنایی با اکسل و ICDL
 • مهارت در آشپزی و طبخ
 • آشنایی با مبانی اولیه صنایع غذایی
 • جوان
 • دقت بالا ، نظم و انضباط ، پیگیر و خلاق
حداقل سه سال در واحد آزمایشگاه شرکت های مرتبط با صنایع غذایی ساوه ، شهر صنعتی کاوه حقوق به موقع ، بیمه ، مزایا

واجدین شرایط می توانند جهت تکمیل فرم استخدام به سایت درج شده در ذیل قسمت فرصت های شغلی مراجعه نمایند و یا به لینک ذیل مراجعه کنند.

جهت تکمیل فرم استخدام اینجا کلیک کنید

وبسایت: www.magnolia-flavor.com

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها