به نقاش خودرو جهت کار در یک مجتمع تعمیرگاهی در محدوده دخانیات رشت نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۱۲۸۸۳  ۰۹۳۵۹۴۴۸۰۸۷