استخدام شرکت گلوبال پتروتک کیش

Job Opportunities

۱)Senior Project Planning Engineer
Tehran, Iran
The Role
________________________________________
• Responsible for controlling and monitoring project activities including verifying and checking of activities progress, cost & time progress, monitoring and preparing breakdown schedules to ensure that all project works done and properly tracked.
• Provide planning and controlling support for all project activities which includes variation reporting, EVM report, S-Curves & preparing weekly & monthly reports.
• Ensure effective project implementation and utilize productive reports with the use of project management system to monitor the status of all activities and project deliverable s up to the closure of the project.
• Preparing & following weekly project open issues list.
• Preparing & presentation of project required reports and attending related meetings.
Requirements
________________________________________
• BS/MS Degree in Industrial Engineering with specialization in Project Management or project planning related training.
• Min 5 years relevant and similar experience in project planning & control preferably in oil & gas drilling industry
• Technically strong in project planning, scheduling and reporting.
• Being Familiar with project management standards like PMBOK, and specially implementation of Earned Value Method.
• Strong Knowledge in the use of MS Project, primavera Scheduling and MS Excel is highly advantageous.
• Demonstrate strong interpersonal, communication and presentation skills
• Strong analytical and problem solving skills.
• Meticulous, Mature, proactive, resourceful and hands-on with good initiative and ability to work under stress
۲)Project Cost Controller
Tehran, Iran
The Role
________________________________________
• Responsible for controlling and monitoring project total expenditure including verifying and checking of invoices and claims from suppliers, vendors and subcontractors to ensure that all project expenditures are captured and properly recorded.
• Provide planning and cost controlling support for all project activities which includes variation reporting, EVM report to the preparation of Invoice Approval and billing processes, etc.
• Preparing & maintenance of project cost management data base.
• Ensure effective project implementation and utilize productive reports with the use of project management system to monitor the status of all purchases, invoicing and delivery up to the closure of the project.
• Prepare Weekly & Monthly cost control reports containing KPI indicators for project activities
Requirements
________________________________________
• BS/MS Degree in Industrial or Drilling Engineering with specialization in Project Management or Cost Control related training.
• Min 5 years relevant and similar experience in project estimating and cost controlling preferably in oil & gas drilling industry
• Technically strong in project cost planning, scheduling and reporting.
• Being Familiar with PMBOK, and specially implementation of Earned Value Method.
• Strong Knowledge in the use of MS Project, Primavera Scheduling and MS Excel is highly advantageous.
• Demonstrate strong interpersonal, communication and presentation skills
• Strong analytical and problem solving skills
• Meticulous, Mature, proactive, resourceful and hands-on with good initiative and ability to work under stress
۳)Rig Medic
Ilam, Iran
The Role
________________________________________
• Input into decisions on medical evacuations
• Participate in emergency response exercises and major incident plans with emergency response team.
• Maintain in date stock of medical consumables in compliance with company medical equipment and drugs standards relating to storage, dispensing, administration and disposal.

• Ensure correct maintenance of medical equipment and check function regularly
• Maintain the clinic area and ambulance.
• Put clinical processes in place according to company and legal standards
• Conduct Health inspection and monitoring of provision storage and delivery.
• Conduct Health inspection and monitoring of rig site and camps.
• Produce of Medic reports and required checklists.
Requirements
________________________________________
Registered PhD qualification.
• Self reliant with the ability to work independently and as part of a team
• Able to communicate clearly and effectively to all levels within an organization and remain calm in emergency situations
Roles/Responsibilities
• Emergency Physicians are preferred
Computer Knowledge: Good (ICDL is preferable)
۴) Drill Fluid ( MUD) Engineer
The Role
________________________________________
– To work as drilling fluid ( MUD ) engineer in the field either onshore or offshore .
– To be qualified to perform responsibilities independently in the fields and with full technical knowledge of all kind of drilling fluid .
– Report to well site drilling supervisor and senior mud engineer in head office .
Requirements
________________________________________
– ۵-۶ years of experience for junior mud engineer position .
– ۸-۱۰ years of experience for senior mud engineer position .
– Minimum BSc degree of chemical engineering expertise of all kind of WBM and OBM offshore and onshore experiences mud chemical product knowledge cementing knowledge
– To be familiar with drilling operation industry full knowledge of drilling fluid measuring and testing devices.

فرصت های شغلی

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه ها (۴)

 1. علی معرف گفت:

  واقعا جالبه ….

  کلی این شرکت ها پک و پوز دارن و ادعا ….متن رو انگلیسی مینویسه

  ادا اطوار که ما فلانیم و بهترین شرکت در خاورمیانه و جهان ….

  به کوبا صادرات داریم اما نمینویسه به کجا باید رزومه رو بفرستی

  این نشان از ریاکاری ما ایرانی ها داره ….

 2. k گفت:

  ________________________________________
  • مسئول کنترل و نظارت بر فعالیت های پروژه از جمله تایید و چک کردن پیشرفت فعالیت ها، هزینه و زمان پیشرفت، نظارت و آماده برنامه شکست به اطمینان حاصل شود که تمام آثار پروژه انجام می شود و به درستی دنبال کرده بود.
  • ارائه برنامه ریزی و کنترل پشتیبانی از تمام فعالیت های پروژه که شامل گزارش تنوع، گزارش EVM، S-منحنی و تهیه گزارش های هفتگی و ماهانه است.
  • حصول اطمینان از اجرای پروژه موثر و استفاده از گزارش های تولیدی با استفاده از سیستم مدیریت پروژه به نظارت بر وضعیت تمام فعالیت ها و پروژه ها تحویل تا بسته شدن این پروژه است.
  • تهیه و زیر پروژه در هفته فهرست مسائل باز است.
  • تهیه و ارائه گزارش پروژه مورد نیاز و حضور در جلسات مربوط.
  الزامات
  ________________________________________
  • BS / کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع با تخصص در مدیریت پروژه و یا برنامه ریزی پروژه آموزش مرتبط است.
  • حداقل ۵ سال تجربه مرتبط و مشابه در برنامه ریزی پروژه و کنترل ترجیحا در نفت و گاز صنعت حفاری
  • مشخصات فنی در پروژه برنامه ریزی، برنامه ریزی و گزارش دهی قوی.
  • آشنا بودن با استانداردهای مدیریت پروژه مانند PMBOK، و به خصوص اجرای روش ارزش کسب شده.
  • دانش قوی در استفاده از پروژه MS، برنامه ریزی PRIMAVERA و اکسل بسیار سودمند است.
  • نشان دادن قوی بین فردی، مهارت های ارتباطی و ارائه
  • قوی مهارت های تحلیلی و حل مسئله.
  • دقیق، بالغ، فعال، مدبر و دست در با طرح خوب و توانایی کار تحت فشار
  ۲) کنترل هزینه پروژه
  تهران، ایران
  نقش
  ________________________________________
  • مسئول کنترل و نظارت بر پروژه کل هزینه ها از جمله تایید و بررسی فاکتورها و ادعا می کند از تامین کنندگان، فروشندگان و پیمانکاران فرعی به اطمینان حاصل شود که تمام هزینه های پروژه را دستگیر و به درستی ثبت شده است.
  • ارائه برنامه ریزی و هزینه پشتیبانی از کنترل تمام فعالیت های پروژه که شامل گزارش تنوع، گزارش EVM به آماده سازی فاکتور تصویب و صدور صورت حساب فرآیندها، و غیره
  • تهیه و نگهداری هزینه های پروژه پایگاه داده مدیریت.
  • حصول اطمینان از اجرای پروژه موثر و استفاده از گزارش های تولیدی با استفاده از سیستم مدیریت پروژه برای نظارت بر وضعیت از همه خرید، صورتحساب و تحویل تا بسته شدن این پروژه است.
  • آماده هفتگی و ماهانه گزارش کنترل هزینه حاوی شاخص KPI برای فعالیت های پروژه
  الزامات
  ________________________________________
  • BS / MS در رشته های صنعتی و یا مهندسی حفاری با تخصص در مدیریت پروژه و یا کنترل هزینه آموزش در رابطه با.
  • حداقل ۵ سال مرتبط و تجربه مشابه در برآورد پروژه و هزینه کنترل ترجیحا در نفت و گاز صنعت حفاری
  • به لحاظ فنی در هزینه پروژه برنامه ریزی، برنامه ریزی و گزارش دهی قوی.
  • در حال آشنایی با PMBOK، و به خصوص اجرای روش ارزش کسب شده.
  • دانش قوی در استفاده از پروژه MS، PRIMAVERA برنامه ریزی و اکسل بسیار سودمند است.
  • نشان دادن قوی بین فردی، مهارت های ارتباطی و ارائه
  • قوی مهارت های حل تحلیلی و مشکل
  • دقیق، بالغ، فعال، مدبر و دست در با طرح خوب و توانایی کار تحت فشار
  ۳) پزشک ریگ
  ایلام
  نقش
  ________________________________________
  • ورودی به تصمیم گیری در تخلیه پزشکی
  • شرکت در تمرینات واکنش های اضطراری و برنامه های حادثه مهم با تیم واکنش اضطراری.
  • حفظ در سهام تاریخ مصرفی پزشکی در انطباق با شرکت تجهیزات پزشکی و مواد مخدر استانداردهای مربوط به ذخیره سازی، توزیع، مدیریت و دفع.

  • حصول اطمینان از نگهداری صحیح از تجهیزات پزشکی و به طور منظم بررسی عملکرد
  • حفظ منطقه درمانگاه و آمبولانس.
  • فرایندهای بالینی در محل قرار داده با توجه به شرکت و حقوقی استانداردهای
  • انجام بازرسی بهداشت و نظارت بر ذخیره سازی ارائه و تحویل.
  • انجام بازرسی بهداشت و نظارت بر سایت دکل و اردوگاه.
  • تولید گزارش پزشک و چک لیست مورد نیاز است.
  الزامات
  ________________________________________
  مدرک تحصیلی دکترا ثبت نام.
  • خود متکی با توانایی کار به طور مستقل و به عنوان بخشی از یک تیم
  • قادر به برقراری ارتباط به وضوح و به طور موثر به تمام سطوح در یک سازمان و در شرایط اضطراری آرام باقی می ماند
  نقش / مسئولیت
  • پزشکان اورژانس ترجیح داده می شوند
  دانش کامپیوتر: خوب (ICDL بهتر است)
  ۴) مته سیالات (MUD) مهندس
  نقش
  ________________________________________
  – برای کار به عنوان سیال حفاری (MUD) مهندس در زمینه هم در خشکی و یا دریایی.
  – واجد شرایط برای انجام مسئولیت های مستقل در مزارع و با دانش فنی کامل از همه نوع از سیال حفاری.
  – گزارش به خوبی سرپرست سایت حفاری و مهندس ارشد گل در دفتر مرکزی.
  الزامات
  ________________________________________
  – ۵/۶ سال تجربه برای موقعیت مهندس گل تاریخ و.
  – ۸-۱۰ سال تجربه برای موقعیت ارشد مهندسی گل و لای.
  – حداقل درجه کارشناسی از تجربه و تخصص مهندسی شیمی از همه نوع از WBM و OBM خشکی و دریایی را تجربه دانش محصول گل شیمیایی حفاری، سیمان دانش
  – برای اینکه با حفاری صنعت عملیات آگاهی کامل از اندازه گیری سیال حفاری و دستگاه تست آشنا

 3. Hassan گفت:

  میشه ترجمشو روی سایت بذارید یا حداقل بگید چه رشته هایی در چه مقطعی میخواد؟

 4. ALI گفت:

  لطفا بگید که رزومه کاری خودرا به چه آدرسی ارسال کنیم.. متشکر

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها