استخدام شرکتی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

آگهی بکارگیری نیروهایپشتیبانی

 

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود بر اساس مجوز شماره  ۲۸۱۶/۲۰۹/د  مورخ ۹۴/۵/۱۷ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت  تعدادی از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون­ کتبی و مصاحبه حضوری در حیطه­های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت قرارداد شرکتی جهت خدمت در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به شرح ذیل بکارگیری نماید.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

ردیف عنوان شغل محل جغرافیایی خدمت جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی
زن مرد
۱ کارشناس امور اداری واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * * دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی
۲ کارشناس امور آموزش واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * * دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت خدمات آموزشی، تحقیقات آموزشی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی
۳ کارشناس حسابداری واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * * دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حسابداری
۴ ناظمه واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی ، مشاوره یا علوم اجتماعی
۵ مشاور روانشناس واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * * دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی
۶ روانشناس واحد MMT * دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی
۷ کارشناس امور ارتباطات واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی، فرهنگ و ارتباطات علوم اجتماعی
۸ کارشناس کامپیوتر واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * * دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
۹ مدارک پزشکی واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * * دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته مدارک پزشکی یا فناوری اطلاعات سلامت
۱۰ منشی بخش واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * * دارا بودن مدرک دیپلم بهیاری
۱۱ کارشناس تاسیسات واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تأسیسات و مکانیک گرایش حرارت سیالات
۱۲ کارشناس معماری واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته معماری
۱۳ کتابدار پزشکی واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * * دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته کتابداری و علوم کتابداری
۱۴ کارشناس پرتو درمانی واحدهای تابعه علوم پزشکی سبزوار * * دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته رادیوتراپی

 

۱- شرایط عمومی بکارگیری:

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

۲/۱- داشتن تابعیت ایران

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی از خدمت (ویژه برادران).

توضیح: معافیت پزشکی در صورتی با تأیید کمیسیون پزشکی مانع از انجام وظایف محوله نباشد، بلامانع است .

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۶/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند

 

۲- شرایط اختصاصی بکارگیری :

۱/۲- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و حداکثر ۳۲ سال تمام(متولدین قبل از ۱۳۷۵/۱۰/۱۶ و بعد از ۱۳۶۱/۱۰/۱۶) تا اتمام مهلت ثبت نام برای دیپلم بهیاری

۲/۲ – داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۳۶ سال تمام(متولدین قبل از ۱۳۷۱/۱۰/۱۶ و بعد از ۱۳۵۷/۱۰/۱۶) تا اتمام مهلت ثبت نام برای مشاغل کارشناسی و بالاتر

۳/۲-داوطلبان باید بومی منطقه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (شهرستانهای سبزوار-جغتای-جوین-خوشاب-داورزن) باشند.

۴/۲-داوطلب بومی منطقه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به افرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشند:

الف) شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی یکی از شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(سبزوار-جغتای-جوین-داورزن-خوشاب) باشد.

ب) داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(سبزوار-جغتای-جوین-داورزن-خوشاب) طی کرده باشد.

ج) داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(سبزوار-جغتای-جوین-داورزن-خوشاب) را داشته باشند. (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از افراد مذکور قابل احتساب است.)

د) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(سبزوار-جغتای-جوین-داورزن-خوشاب) یکی باشد.

۳- مواد امتحان عبارتند از :

امتحان دارای ۶۰ سوال عمومی با ضریب یک شامل دروس : زبان وادبیات فارسی – زبان انگلیسی (عمومی) – فنا­وری اطلاعات – معارف اسلامی – اطلاعات سیاسی واجتماعی و مبانی قانون – هوش و استعداد عمومی و تعداد ۳۰ سوال تخصصی با ضریب دو از منابع درسی آزمون کارشناسی ارشد هر رشته شغلی مندرج در آگهی، به صورت چهارگزینه‌ای طراحی می گردد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

 

۴- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

۱/۴- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ نسبت به ثبت نام اینترنتی از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به آدرس www.medsab.ac.ir اقدام نمایند.

۲/۴- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:

الف) تکمیل فرم درخواست شغل در سایت معرفی شده

ب) فایل اسکن شده رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ (دویست هزار) ریال به شماره حساب متمرکز جاری ۵۴۵۹۴۸۴۳۳۲ نزد بانک ملت شعبه مستقل وزارت بهداشت که به­ عنوان حق شرکت داوطلب در امتحان اخذ می‌گردد.

ج) ارسال فایل اسکن شده عکس ۴×۳ تمام رخ و زمینه سفید داوطلب

د ) ارسال فایل اسکن شده اصل مدرک تحصیلی داوطلب

۳/۴- به ثبت نام و مدارک ناقص و یا ارسال مدارک بعد از اتمام مهلت ثبت نام ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­شود.

۴/۴- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان:

داوطلبان قبول شده در مرحله اول آزمون موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی موسسه حضوراً به آدرس اعلام شده ارائه و رسید دریافت نمایند.

– اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن

– اصل کارت ملی به همراه تصویر آن

– اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

– اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت به همراه تصویر آن (ویژه برادران)

– اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن

توضیح : منظور از بومی، بومی منطقه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (شامل شهرستانهای سبزوار، داورزن، جوین، جغتای و خوشاب) می باشد.

۵تذکرات

۱/۵- مدارک تحصیلی بالاتر یا پائین­تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی بکارگیری و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در امتحان معتبر نمی­باشد.

۲/۵- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور انعقاد قرارداد، قرارداد مزبور لغو وبلااثر می­گردد.

۳/۵-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین امتیاز مأخوذه با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می­­باشد؛ به این ترتیب که دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته شغلی به ترتیب بالاترین امتیاز ماخوذه انتخاب و جهت مصاحبه معرفی خواهند شد.

۴/۵-داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله نهائی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی اعلام شده توسط موسسه در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره به ­جای وی به گزینش معرفی خواهند شد.

۵/۵- باتوجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل فرم درخواست شغل در سایت ثبت نام می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

 

۶- زمان و محل توزیع کارت

کارت ورود به جلسه امتحان متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد. همچنین زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام توزیع کارت به­ اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 

جهت ثبت نام از فرم زیر استفاده کنید:

بر روی مرورگر بایستی افزونه فلش پلیر نصب باشد یا حتی الامکان از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید.

فرم ثبت نام

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه ها (۱)

  1. مهری گفت:

    خواهش میکنم بگید برای سمت ناظمه چند نفر نیرو لازمه؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها