استخدام کارمند برگزاری جشنواره داروخانه با پورسانت و پاداش در یزد

استخدام مشاوران توسعه بازار نارنج سبز مشاوران توسعه بازار نارنج سبز جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. موقعیت شغلی شرایط احراز مزایا کارمند برگزاری جشنواره داروخانه جنسیت: خانم نوع قرارداد: تمام وقت آشنایی با اصول بازاریابی و فروش توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان […]

بیشتر بخوانید »

استخدام کارمند برگزاری جشنواره داروخانه با حقوق ثابت، پورسانت، پاداش

استخدام مشاوران توسعه بازار نارنج سبز مشاوران توسعه بازار نارنج سبز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. موقعیت شغلی شرایط احراز مزایا کارمند برگزاری جشنواره داروخانه جنسیت: خانم نوع قرارداد: تمام وقت آشنایی با اصول بازاریابی و فروش توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان […]

بیشتر بخوانید »

استخدام کارمند برگزاری جشنواره داروخانه با حقوق ثابت، پورسانت، پاداش

استخدام مشاوران توسعه بازار نارنج سبز مشاوران توسعه بازار نارنج سبز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. موقعیت شغلی شرایط احراز مزایا کارمند برگزاری جشنواره داروخانه جنسیت: خانم نوع قرارداد: تمام وقت آشنایی با اصول بازاریابی و فروش توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان […]

بیشتر بخوانید »