استخدام تکنسین توسعه شبکه هوایی با گواهینامه موتور و ضامن معتبر

شرکت مبنا تلکام،اپراتور کشوری ارتباطات ثابت (FCP) در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. کدشغلی عنوان شغلی تحصیلات/تخصص جنسیت سابقه کار T18 کارشناس رادیویی (بی سیم) کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر،IT و ICT آقا ۰ T20 تکنسین توسعه شبکه هوایی آشنایی با مفاهیم شبکه دارای گواهینامه موتور و […]

بیشتر بخوانید »

استخدام تکنسین توسعه شبکه هوایی با گواهینامه موتور و ضامن معتبر

شرکت مبنا تلکام،اپراتور کشوری ارتباطات ثابت (FCP) در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. کدشغلی عنوان شغلی تحصیلات/تخصص جنسیت سابقه کار T18 کارشناس رادیویی (بی سیم) کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر،IT و ICT آقا ۰ T20 تکنسین توسعه شبکه هوایی آشنایی با مفاهیم شبکه دارای گواهینامه موتور و […]

بیشتر بخوانید »