استخدام سازمان امور مالیاتی در سال ۹۵ (اطلاعیه جدید)

در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟

صفحه اختصاصی پذیرفته شدگان آزمون امور مالیاتی ۹۱ + صفحه مخصوص نظرات جدید

استخدام سازمان امور مالیاتی در سال ۹۴ (اطلاعیه جدید)

بانک محبوب من 95

خبر ۱۴ دی ۹۵ – اطلاعیه آزمون استخدامی پذیرفته شدگان مرحله اول

برای مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


اصلاحات مربوط به سازمان امورمالیاتی کشور:
رشته تحصیلی مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم و بهره وری با کد ۳۱۲۴۰ و با مقطع تحصیلی فوق لیسانس به کد شرایط احراز ۵۲۸ برای عنوان شغلی «مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی)» در کد شغل محل های ذیل اضافه می‌گردد.

تعداد جنس پذیرش محل خدمت خوشه شغلی شغل کد شغل محل
۳ مرد / زن استان فارس-شیراز- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۳۲
۲ مرد / زن استان فارس-لارستان- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۳۳
۲ مرد / زن استان فارس-مرودشت- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۳۴
۴۰ مرد / زن اصفهان-اصفهان- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۳۵
۲ مرد / زن اصفهان-خمینی شهر- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۳۶
۵ مرد / زن اصفهان-شاهین شهرومیمه- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۳۷
۲ مرد / زن اصفهان-فلاورجان- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۳۸
۵ مرد / زن اصفهان-کاشان- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۳۹
۳ مرد / زن اصفهان-مبارکه- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۴۰
۳ مرد / زن اصفهان-نجف اباد- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۴۱
۴ مرد / زن البرز-ساوجبلاغ- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۴۲
۳ مرد / زن البرز-فردیس- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۴۳
۲۳ مرد / زن البرز-کرج- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۴۴
۳ مرد / زن البرز-نظراباد- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۴۵
۵ مرد / زن بوشهر-عسلویه- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۴۷
۲ مرد / زن بوشهر-کنگان- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۴۸
۳۰ مرد / زن تهران-بومهن- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۴۹
۱۴۹ مرد / زن تهران-تهران- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۵۱
۱۰ مرد / زن تهران-دماوند- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۵۲
۱۵ مرد / زن تهران-رباطکریم- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۵۳
۵۰ مرد / زن تهران-شهرری- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۵۴
۳۰ مرد / زن تهران-شهریار- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۵۵
۱۰ مرد / زن تهران-فیروزکوه- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۵۶
۱۰ مرد / زن خراسان رضوی-مشهد- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۵۸
۳ مرد / زن خوزستان-ابادان- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۶۰
۲ مرد / زن خوزستان-اندیمشک- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۶۱
۱۴ مرد / زن خوزستان-اهواز- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۶۲
۳ مرد / زن خوزستان-بندر امام خمینی- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۶۳
۳ مرد / زن خوزستان-بندرماهشهر- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۶۴
۲ مرد / زن خوزستان-خرمشهر- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۶۵
۳ مرد / زن خوزستان-دزفول- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۶۶
۳ مرد / زن زنجان-ابهر- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۶۷
۷ مرد / زن زنجان-زنجان- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۶۸
۳ مرد / زن قزوین-البرز- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۶۹
۲ مرد / زن قزوین-تاکستان- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۷۰
۱۹ مرد / زن قزوین-قزوین- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۷۱
۲ مرد / زن مرکزی-اراک- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۷۲
۲ مرد / زن مرکزی-زرندیه- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۷۳
۳ مرد / زن مرکزی-ساوه- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۷۴
۸ مرد / زن هرمزگان-بندرعباس- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۳۲۷۵
۱۰ مرد / زن یزد-یزد- امور مالیاتی مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی) ۱۴۴۰۲

رشته تحصیلی مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم و بهره وری با کد ۳۱۲۴۰ و با مقطع تحصیلی فوق لیسانس به کد شرایط احراز ۵۲۷ برای کدشغل محلهای ۱۳۲۳۰ و ۱۳۲۳۱ با عنوان شغلی «کارشناس امور اداری» اضافه می‌گردد.
رشته تحصیلی مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم و بهره وری با کد ۳۱۲۴۰ و با مقطع تحصیلی فوق لیسانس به کد شرایط احراز ۵۳۱ با عنوان شغلی «مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی)» در کد شغل محل ۱۳۲۴۶ اضافه می‌گردد.
رشته تحصیلی مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم و بهره وری با کد ۳۱۲۴۰ و با مقطع تحصیلی فوق لیسانس به کد شرایط احراز ۵۳۰ با عنوان شغلی «مامور تشخیص مالیات (کارشناس مالیاتی)» در کد شغل محل ۱۳۲۵۰ اضافه می‌گردد.

برای مشاهده صفحه سومین آزمون فراگیر اینجا کلیک کنید.


شهریور ۹۵ – کارنامه و اعلام نتیجه آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی کشور سال ۱۳۹۵

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید


دریافت کارت آزمون

کاربران گرامی از طریق لینک زیر میتوانید اقدام به دریافت کارت شرکت در آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال۹۵ نمایید

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر ۳۰ تیر ۹۳ – مجوز استخدامی پذیرفته شدگان آزمون امور “مالیاتی” صادر شد 

مجوز استخدامی۷ هزار پذیرفته شده آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی در سال ۹۱ توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور صادر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بعد از گذشت دوسال از برگزاری آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی در سال ۹۱ سرانجام مجوز استخدامی۷ هزار پذیرفته شده توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور صادر شد.

براساس گفته مسولان سازمان امور مالیاتی، امور استخدامی و دعوت به کار تمامی پذیرفته شدگان تا انتهای شهریور ماه به پایان می رسد.

این درحالیست که با وجود عنوان رسمی-آزمایشی در آزمون برگزار شده قرارداد برخی از پذیرفته شدگان با عنوان پیمانی-قراردادی صورت می گیرد که با پیگیری های خبرنگار ما مشخص شد تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان در دعوت به کار جزو مفاد آزمون برگزار شده می باشد.

ضمن آنکه برخی از پذیرفته شدگان مذکور نیز بنا بر تشخیص گزینش تبدیل وضعیت می شوند.

 

خبر ۱۷ تیر ۹۳ – ۱۰۰ نفر در اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی استخدام می‌شوند

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته از ۱۵۶ سهمیه استخدامی این اداره کل ۵۵ نفر گزینش و مراحل استخدامی آنها انجام شده است و ۱۰۰ نفر دیگر امسال جذب می‌شوند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، یحیی یعقوب‌نژاد عصر امروز در بازدیداستاندار خراسان جنوبی از این اداره کل، اظهارکرد:در سال گذشته ۲۱ درصد رشد مالیاتی نسبت به سال ۹۱ داشته ایم.

وی تصریح کرد:در تیرماه سال گذشته ۵۲ هزار اظهار نامه مالیاتی اخذ شده که ۹۹ درصد آن به صورت الکترونیکی بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی بابیان اینکه جزو استان های پیشرفته در این زمینه هستیم و کمترین نارضایتی فعالان اقتصادی را داشته‌ایم بیان کرد: باید با بررسی, درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود.

وی افزود: مودیان امور خودرویی برای سهولت در تسلیم اظهارنامه خود می‌توانند فقط به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی تصریح کرد: در سال گذشته از ۱۵۶ سهمیه استخدامی اداره کل مالیالت ۵۵ نفر گزینش و مراحل استخدامی آنها انجام شده و ۱۰۰ نفر دیگر امسال جذب می‌شوند و سهم خانواده شهدا لحاظ شده‌است به صورتی که ۲۵ درصد از طرف خانواده شهدا انتخاب شده‌اند.

یعقوب نژاد بیان کرد: در نظام مالیات‌های مستقیم مالیات بر درآمد شامل مالیات حقوقی، مشاغل، املاک، کشاورزی و حقوق در این بخش جای دارند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: سازمان امور مالیاتی به عنوان یک اداره حاکمیتی دومین تامین کننده منابع مالی کشور است که ۳۰ درصد هزینه‌های عمومی،۴۵ درصد هزینه‌های جاری، معادل ۲۰ درصد هزینه شهرداری‌ها و ۷ درصد درآمد ناخالص کشور زیر چتر مالیات است.

وی گفت: این اداره کل به لحاظ اینکه از مناطق کمتر توسعه یافته است رتبه سوم فناوری در زمینه مالیاتی در سطح کشور را به خود اختصاص داده است.

 

خبر ۲ اردیبهشت ۹۳ –شرایط عمومی استخدام در سازمان امور مالیاتی در سال ۹۳

 

– اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران

– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

– تدیّن به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

– تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

– داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دایم از خدمت ( ویژه برادران )

– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

– دارا بودن توانایی جسمی و روانی متناسب با رشته شغلی مورد تقاضا

– نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی

– داوطلبین استخدام نباید از مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی یا بازخرید خدمت دیگر دستگاههای دولتی باشند

 

:: نحوه اطلاع رسانی استخدام سازمان امور مالیات کشور در سال ۹۳ :

نحوه ثبت نام پس از اعلام آگهی استخدامی اداره امور مالیاتی در سال ۹۳ ، از طریق سامانه نیروی انسانی نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

:: نحوه ثبت نام در سامانه نیروی انسانی :

از طریق مراجعه به این صفحه می توانید در فراخوان ثبت نام و معرفی آگهی های مراکز استخدام نیروی انسانی در مدت زمان اعلامی شرکت نمایید.

 

دیدگاه ها (۳۳,۲۸۵)

  1. اسو می‌گه:

    سلام . من سال ۹۳ استخدام سازمان امور مالیاتی شدم . اگه انتخاب دیگه دارید ، هیچوقت به دارایی فکر هم نکنید . کار زیاد ، پر استرس ، سروکله زدن با مردم ، پرداختی هارو هم کم کردن . من که پشیمون شدم

  2. کیمیا می‌گه:

    چرا فقط مردان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها