crm didar

استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نمونه سوالات استخدام وزارت بهداشت ۹۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان طبق ماده ۳۳ آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دستور العمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی و قراردادی و از محل مجوز شماره ۴۰۴/۱۰۰ مورخ ۹ خرداد ۹۲ مقام محترم وزارت در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحد های تحت پوشش از طریق برگزاری آزمون کتبی و انجام مصاحبه و یا آزمون عملی تعداد ۶۹ نفر از افراد واجد شرایط را به صورت قراردادی ( تبصره ۵ ماده ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

۱- شرایط عمومی و اختصاصی:

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه برادران)

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ، سیگار، مشروبات الکلی و مواد مخدر سنتی و صنعتی به تایید مراجع ذیصلاح.

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

۶/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی متناسب با شغل نظافتچی

۷/۱- نداشتن منع انعقاد قرارداد در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

۸/۱- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند

۹/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

نمونه سوالات استخدام وزارت بهداشت ۹۲

۲- شرایط اختصاصی استخدام :

۱/۲ . داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکترا و بالاتر حداکثر سن ۴۵ سال تمام ( تا تاریخ آزمون )

 • تبصره موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل

ب) افراد خانواده معظم شهدا ، آزداگان ، مفقود الاثر ها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل :همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال

ج) آزادگان ، فرزندان شاهد ، جانباز ۲۵ % و بالاتر و آزداگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شراط حداکثر سن معاف می باشند .

د) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در این دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزرات متبوع و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد آنها ، به خدمت اشتغال داشته باشند به میزان خدمت غیر رسمی آنها

ه) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی ، بانکها و شرکت های تحت پوشش آنها شرکت های بیمه ، شهرداریها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و موسساتی کع به نحوی از بودجه وکمک دولت استفاده می کنند ، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند حداکثر به میزان ۵ سال

و) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور ( مشمولین ضریب K) انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ز) مدت خدمت سربازی

۲/۲٫ ارائه گواهی پایان انجام طرح و یا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برای شرکت در آزمون الزامی است .

 • تبصره (۱) :مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های طرح اختیاری که در حال طی نمودن طرح می باشد در صورتی می توانند در آزمون شرکت نمایند که مجوز انصراف از طرح را ارائه نمایند.
 • تبصره (۲) :کارکنان قراردادی مشمول تبصره (۵) ماده (۳۱) آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان این دانشگاه ( موضوع تبصره ۳ ماده ۲ سابق ) مجاز به شرکت در این آزمون نیستند .

نمونه سوالات استخدام وزارت بهداشت ۹۲

۳٫ نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:

ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق لینک ( www.azmoon.hums.ac.ir) و یا  سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس ( www.hums.ac.ir) به شرح زیر انجام می گیرد :

۱/۳٫ مدارک مورد نیاز ثبت نام الکترونیکی :

الف) تکمیل برگ درخواست شغل به صورت اینترنتی

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۹۶۰۰۰ ( نود و شش هزار ریال ) در مقطع دیپلم و ۱۱۲۰۰۰ ریال برای دارندگان مدارک دانشگاهی به شماره حساب ۲۱۷۸۷۰۵۴۰۱۰۰۳ نزد بانک ملی مرکزی قابل پرداخت در کلیه شعب به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به عنوان حق شرکت در آزمون قراردادی واریز نمایند .

 • تبصره (۱) : ایثارگران ۵۰ % مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند .

ج) یک قطعه عکس ۴* ۳ که بایستی متناسب با توضیحات مندرج در سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن شده و ارسال شود .

د) اسکن تصویر گواهینامه کمک بهیاری جهت عنوان شغل نظافتچی بیماربر و گواهینامه رانندگی جهت عناوین شغلی کاردان / کارشناس فوریتهای پزشکی و راننده با توجه به توضیحات مندرج در سایت اینترنتی دانشگاه ارسال شود .

۲/۳٫ مدارک مورد نیاز :

کلیه داوطلبان موظف هستند مدارک زیر را  در روز برگزاری آزمون ( مورخ ۱ آبان ۹۲ ) به همراه اصل مدارک به متصدی مستقر در حوزه امتحانی تحویل نمایند .ضمنا صدور کلیه مدارک ارائه شده می بایست قبل از ۱ باشد.

 • تبصره (۱) :به مدارکی که پس از تاریخ فوق الذکر توسط داوطلب اخذ و به این دانشگاه ارائه گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱- اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی

۲- اصل به همراه تصویر کارت ملی

۳- اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

۴- اصل به همراه کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه برادران)

۵- اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان ( نیروهای طرحی و مشمولین ضریب k ) یا معافیت از آن

۶- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن طبق مفاد مندرج در بند ۷/۷ تذکرات

۷- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ( گواهی خدمت داوطلبانه در جبهه می بایست از سوی هر یک از معاونت های نیروی انسانی ارتش ، سپاه ناجا ، ستاد نیروهای وابسته وزرات دفاع ، یگان های مستقل ماننده سپاه های استانی و فرماندهی انتظامی ، ناجا در استان ها و سازمان های مستقل وزرات دفاع باشد.)

۸- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر معلولیت از مراجع ذیصلاح

۹- اصل گواهی سکونت در منطقه که به تایید شورای روستا / شهر رسیده است جهت شغل راننده و سرایدار

۱۰- اصل به همراه تصویر گواهینامه کمک بهیاری ویژه متقاضیان شغل نظافتچی بیماربر

۱۱- اصل به همراه تصویر گواهینامه رانندگی جهت مشاغل راننده و فوریتها ی پزشکی

۱۲- اصل به همراه تصویر سایر مدارمک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

 • تبصره (۱) :قبل از صدور حکم قراردادی اصالت مدرک تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

نمونه سوالات استخدام وزارت بهداشت ۹۲

۴- نحوه ثبت نام و مهلت ثبت نام :

متقاضیان  واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۱۶ مهر ما ه  ۹۲ لغایت ۲۳ مهرماه ۹۲ نسبت به ثبت نام الکترونیکی با مراجعه به آدرس www.azmoon.hums.ac.ir  یا سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس www.hums.ac.ir  اقدام نمایند.

 • تبصره : تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
 • تذکر : دریافت کد رهگیری به منزله ثبت نام می باشد.

۲/۴٫ به ثبت نام ناقص یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ و جه مسترد نخواهد شد.

۵- زمان دریافت کارت :

۱/۵٫متقاضیان محترم می توانند کارت ورود به جلسه امتحان توانمندی های عمومی و تخصصی خود را از روز دوشنبه و سه شنبه مورخ ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۹۲ به صورت الکترونیکی از طریق لینک  www.azmoon.hums.ac.ir  و یا سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس  www.hums.ac.ir  دریافت نمایند.

۲/۵٫ زمان برگزاری آزمون روز چهارشنبه مورخ ۱ آبان ۹۲ خواهد بود.ضمنا ساعت ومحل برگزاری آزمون برروی کارت ورود به جلسه آزمون درج می گردد.

۶- مواد آزمون عبارتند از:

۱/۶٫امتحان توانمندی های عمومی شامل :

۱- زبان و ادبیات فارسی

۲- زبان انگلیسی عمومی

۳- ریاضی و آمار مقدماتی

۴- فن آموری اطلاعات

۵ – معارف اسلامی

۶- اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی

در مجموع به تعداد ۹۰ سوال به صورت چهار گزینه ای طراحی خواهد شد و مدت پاسخگویی آن ۶۰ دقیقه خواهد بود.

 • تبصره ۱ : اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن های در سایر موارد امتحان توزیع می شود.
 • تبصره ۲ : ضریب سوالات عمومی ۵/۰ (نیم) بوده و به ازای هر چهار پاسخ غلط یک نمره منفی لحاظ خواهد شد.

۲/۶٫ امتحان تخصصی شامل : سوالات تخصصی مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد۴۵ سوال بصورت چهارگزینه ای طراحی خواهد شد. و مدت پاسخگویی آن مدت ۴۵ دقیقه خواهد بود .

 • تبصره : ضریب سوالات تخصصی ۳ (سه) بوده و به ازاء هرچهار پاسخ غلط یک نمره منفی لحاظ خواهد شد.

۳/۶٫ جهت مشاغل راننده و نظافتچی ، بیماربر فقط امتحان توانمندی های عمومی به عمل خواهد آمد.

نمونه سوالات استخدام وزارت بهداشت ۹۲

۷- تذکرات

۱/۷ . ایثارگران شاما جانبازان ، آزاداگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا ، مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود .

۲/۷٫ از کل مجوز قراردادی تخصیص یافته به دانشگاه سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای بکارگیری ایثارگران اختصاص می یابد ، ۲۵ درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان وهمسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسران آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسران آزداگان بالای یکسال اسارت معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می یابد و ۵% پنج درصد سهمیه قراردادی باقیمانده را نیز رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسران و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر ۲۵% و آزداگان زیر یکسال و خواهران و برداران شهدا اختصاص می یابد.در موردیکه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی ( شرایط احراز مندرج در آگهی ) الزامی است .

۳/۷٫ انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فصلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و حد نصاب لازم را کسب نمایند، انجام خواهند شد.

۴/۷٫ بکارگیری مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان  واجد شرایط صورت خواهد گرفت .

۵/۷٫ جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

۶/۷٫ معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فصلی از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند شد.

۷/۷٫ تمامی باقیمانده سهمیه قراردادی با داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی استخدام به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد .
بومی به فردی اطلاق می شود که  حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد :

الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای قرارداد یکی باشد.

ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی ( ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) را در محل جغرافیای مورد تقاضا طی کرده باشد . ضمنا گواهی های مربوط می بایست به تایید سازمان آموزش و پرورش شهرستان مربوطه رسیده باشد.

ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها ( اعم از ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) مقارن با خدمت والدین آنها ، با محل مورد تقاضای قرارداد یکی باشد در صورت ارائه گواهی اشتغال والدین در زمان تحصیل نیز بومی تلقی می شود ..ضمنا گواهی های مربوطه می بایست به تایید آموزش و پرورش شهرستان مربوطه رسیده باشد.

 • تبصره (۱) :در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی قراردادی از بین متقاضیان قراردادی بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.
 • تبصره (۲) :بومی استان برابر مفاد بند الف و ب و ج بند ۷/۷ آگهی خواهد بود با این تفاوت که به جای عبارت ( محل مورد تقاضا ) عبارت (  یکی از شهرستانهای استان ) می باشد.

۸/۷ .به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹/۷ . مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ظوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد .حتی درصورت صدور حکم قراردادی ، حکم مذبور لغو وبلااثر میگردد.

۱۰/۷ . اخذ تایید به مدارک تحصیلی متقاضیان قرارداد در صورت پذیرفته شدن در امتحان ( حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه ) از سوی دانشگاهها الزامی است .

۱۱/۷٫ انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه و یا آزمون عملی ، حداکثر به میزان سه (۳) برابر ظرفیت مورد نیاز از میان واجدین شرایط ، به ترتیب نمره فضلی کسب شده در امتحان عمومی و تخصصی صورت می گیرد.

 • تبصره :زمان انجام مصاحبه ویا آزمون عملی ، طبق جدول زمانبندی شده ای است که از طریق همین سایت اعلام می گردد.

۱۴/۷ . از پذیرفته شدگان در مصاحبه یا آزمون عملی ، به میزان ۱/۵ برابر ظرفیت مورد نیاز ، به گزینش معرفی و انتخاب نهایی آنان پس از طی  مراحل گزینش صورت خواهد گرفت .

 • تبصره :داوطلبان موظف هستند پس از اعلام اسامی مرحله اول ، طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند، در صورت عدم مراجعه در مهلت تعیین شده ( فهرست اسامی آنان از سوی هسته گزینش به کارگزینی دانشگاه اعلام  می شود ) کارگزینی دانشگاه موظف است با اعلام کتبی به آدرس اعلام شده در فرم ثبت نام به فرد متقاضی ، موضوع مراجعه وی را به هسته گزینش ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ارسال نامه تاکید نمایند، در صورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.( کلیه مکاتبات دانشگاه از طریق پست سفارشی پیشتاز صورت می پذیرد.)

۱۵/۷ . پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت سه روز به بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشگاه مراجعه نمایند.در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان ، دانشگاه می تواند نسبت به بکارگیری فرد ذخیره اقدام نماید.

۱۶/۷ . از پذیرفته شدگان نهایی مشاغل مندرج در ردیفهای ۸ و ۹ {راننده ، نظافتچی و بیماربر} تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست جابجائی و یا تغییر شغل در طول مدت قرارداد اخذ میگردد.

۱۷/۷ . هرگونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان قراردادی از طریق سایت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۱۸/۷ . با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان قرارداد تکمیل برگ در خواست شغل می باشد ، لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را بعمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قبل پذیرش نخواهد بود.

اطلاعیه بکارگیری نیروی قراردادی آزمون مورخ ۰۱/۰۸/۹۲

نمونه سوالات استخدام وزارت بهداشت ۹۲

آگهی استخدام قراردادی

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان شرکت در ازمون استخدامی

لینک ثبت نام در آزمون

دیدگاه ها (۷)

 1. v.r می‌گه:

  در مورد نتایج اتخدامی هرمزگان خواهشا توضیح بدین .برا کسانی که خارج از بندر زندگی میکنن سخته هی بیان و برن ممنون .

 2. v.r می‌گه:

  خواهشان این سایت hums.ac.ir رو یکم به روز کنید الان ۱۷ روزه امتحان دادیم هر چند به قول دوستمون همش با بند p هست.میخواستم خواهش کنم نتایج رو اعلام کنید ممنون میشم

 3. سیدعبدالرحیم موسوی می‌گه:

  من دانشجوی ترم اخرپرستاری میباشم ایا شامل من هم ثبت نام استخدام میشود

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها