به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مجوز استخدام ۱۱ هزار نیروی جدید در بیمارستان های افتتاح شده صادر شده است و امیدوداریم سازمان امور استخدامی تمهیدات لازم را فراهم کند.