آگهی استخدام ادارات دولتی خراسان شمالی

استانداری  خراسان شمالی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در دستگاهای اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرائی در نظر دارد از محل سهمیه های استخدامی شماره ۲۰۱۳/۹۰/۲۲۰ مورخ ۳/۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  و از محل سهمیه شماره ۶۲۹۱۸/۸۹/۲۲۰ مورخه ۲۸/۱۲/۸۹ تخصیصی به اداره کل فنی و حرفه ای ۵ نفر و ۲ نفر سهمیه باقیمانده بازرگانی استان از محل مجوز شماره ۶۲۶۲۶/۶۱/۴۱ مورخ ۶/۱۱/۸۷ و مجوز شماره ۲۸۰/۶/۴۲۹ مورخ ۲۰/۳/۸۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد ۴۷ نفر ازافراد واجد الشرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی ، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید :

۱ـ شرایط عمومی استخدام

۱/۱ ـ تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

۲/۱ ـ تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳/۱ ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴/۱ ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

۵/۱ ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۶/۱ ـ عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

۷/۱ ـ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شود

۸/۱ ـ نداشن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

۹/۱ ـ داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

۲ـ شرایط اختصاصی استخدام

ـ داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۳۵ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی و برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای ۴۰ سال و برای دکتری تخصصی حداکثر ۴۵ سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره ـ موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :

الف ـ داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.

ب ـ افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقود الاثرها و جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند
شامل : همسر، فرزندان، پدر، مادر و خواهر و برادر تا میزان ۵ سال

ج فرزندان شهداء ،جانبازان (۵۰درصد وبالاتر)وفرزندان آزادگانی که حداقل دارای پنج سال سابقه اسارت دارند ، از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د ـ داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاهای دولتی از  تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند و کماکان نیز خدمتشان ادامه دارد به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.

ر – از پذیرفته شدگان مرحله آزمون کتبی در رشته های تربیت بدنی و سرمحیط بانی آزمون عملی به عمل خواهد آمد.

۳ـ نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز و مهلت ثبت نام :

ثبت نام فقط به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی استانداری به شرح ذیل انجام می گیرد :

۱/۳ ـ مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی (الکترونیکی) :

الف ـ تکمیل فرم درخواست شغل به همراه اسکن یک قطعه عکس و آخرین مدرک تحصیلی

ب ـ  رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ (پنجاه هزار) ریال به حساب شماره ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام (ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.) متناسب با توضیحات سایت اینترنتی استانداری صورت می پذیرد.

۲/۳ـ مهلت ثبت نام :

متقاضیان واجد شرایط به هنگام ثبت نام الکترونیکی ملزم هستند از روز  دوشنبه  مورخ   ۱۰/۵/۹۰   لغایت  پنجشنبه
مورخ   ۲۰/۵/۹۰     نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتیwww. nkhorasan.ir اقدام نمایند.

۳/۳ ـ مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان استخدامی :

داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحانی استخدامی موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی استانداری، به همراه اصل مدارک به کارگزینی دستگاه مربوطه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. کارگزینی دستگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر بااصل نمایند.

ـ اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی

ـ اصل به همراه تصویر کارت ملی

ـ اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

ـ اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

ـ اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن

ـ اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط

ـ اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : قبل از صدور حکم استخدامی اصالت مدرک تحصیلی و گواهی انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

۴ـ زمان اخذ کارت ورود به جلسه آزمون :

۱/۴ ـ  زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و تخصصی از روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۶/۹۰ تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخه ۱۷/۶/۹۰  با مراجعه به سایت اینترنتی استانداری (سایت مربوطه) می باشد.

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخه  ۱۸/۶/۹۰   راس ساعت ۳۰/۸ صبح خواهد بود.

یاد‌آوری : لازم است داوطلبان با همراه داشتن اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار حداقل یک ساعت قبل از برگزاری آزمون در محل حوزه امتحانی خود حضور داشته باشند.مکان آزمون به هنگام اخذ کارت از طریق سایت و پورتال استانداری به آگاهی خواهد رسید.

۵ـ مواد آزمون عبارتند از :

۱/۵ ـ آزمون توانمندیهای عمومی شامل : ۱ـ زبان و ادبیات فارسی ۲ـ زبان انگلیسی عمومی ۳ـ ریاضی و آمار مقدماتی
۴ـ فن آوری اطلاعات ۵ـ‌معارف اسلامی ۶ ـ اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی در مجموع به تعداد (۱۰۰ سئوال) به صورت چهار گزینه ای طراحی خواهد شد.

تبصره : اقلیت های دینی از پاسخگویی به سئوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع
می شود.

۲/۵ ـ آزمون تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد.

۶ـ تذکرات :

۱/۶- صد در صد استخدام از محل سهمیه استخدامی مندرج در آگهی استخدام به داوطلبان بومی اختصاص دارد.

ضمناً بومی، به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند :

الف ـ محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب ـ حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

ج ـ فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی، راهنمائی و دبیرستان) با محل مورد تقاضای استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند.

۲/۶ ـ ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و زرمندگانی که ۹ ماه متوالی یا ۱۲ ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبازان از کار افتاده کلی (غیر قادر به کار) در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۳/۶ ـ از کل مجوز استخدام تخصیص یافته به دستگاهها، برابر قوانین و مقررات برای استخدام ایثارگران ، ۲۵ درصد به فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر وفرزند آزادگانی که حداقل دارای پنج سال سابقه اسارت دارند با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص یافته است  و سایر ایثارگران می توانند با ثبت نام و شرکت در آزمون از محل سهمیه ۵ درصد برخوردار شوند.

۴/۶ ـ انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد  شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

۵/۶ ـ استخدام مازاد بر سهمیه مقرر در قانون جهت فرزندان معزز شاهد و ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

۶/۶ ـ خانواده معظم آزادگان صرفا تا یکسال پس از آزادی آزاده، از اولویت قانونی برخودار می باشند.

۷/۶ ـ جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسائی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

۸/۶ ـ معلولین عادی بومی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از ۳ درصد سهیمه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

۹/۶ ـ انتخاب داوطلبان استخدام حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره امتحان عمومی (۶۰ درصد نمره امتحان عمومی) را کسب کرده اند به ترتیب نمره فضلی امتحان تخصصی انجام خواهد شد.

۱۰/۶ ـ کارکنان غیر رسمی (شامل قراردادی ، شرکتی و روزمزد)شاغل در دستگاههای استخدام کننده مذکور در آگهی که متقاضی شغل در همان دستگاه خود می باشند به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه شغل مورد تقاضا از (۲) درصد و حداکثر (۲۰) درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد.

۱۱/۶- به مدارک ارسالی دانشجویان و  دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره در آگهی  و همچنین مدارک معادل (به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش وآموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی برامکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند ) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۲/۶ ـ مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون ( حداکثر ۲ماه پس از اعلام نتیجه) بایستی به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.

۱۳/۶ ـ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و درهر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است. داوطلب از  انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی در صورت صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد.

۱۴/۶ ـ اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان( حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) از سوی دستگاها الزامی است.

۱۵/۶ ـ انتخاب نهائی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی ، در بعضی از رشته ها آزمون عملی و گزینش صورت خواهد گرفت.

۱۶/۶ ـ پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیریش به دستگاه مربوطه مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان دستگاها می توانند نسبت به استخدام  فردذخیره اقدام نماید.

۱۷/۶ ـ هر گونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان استخدامی از طریق پورتال استانداری خراسان شمالی وتابلو اعلانات دستگاه مرتبط و در صورت داشتن سایت اینترنتی، به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

تبصره ـ در خصوص فراخوان جهت ثبت نام متقاضیان اطلاع رسانی از طریق روزنامه های محلی و رسمی کثیرالانتشار خواهد بود

۱۸/۶ ­- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل برگ درخواست شغل می باشد، لازم است در تکمیل برگه مورد نظر نهایت دقت را بعمل آورد و هیچ گونه اصلاحاتی پس از ارسال برگه به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی قابل پذیرش نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

ردیف نام دستگاه اجرایی عنوان پست سازمانی عنوان رشته شغلی محل جغرافیایی خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز بر اساس 

طبقه شغلی

مرد زن
۱ استانداری کارشناس امور سیاسی و انتظامی کارشناس امور کشوری مدنی فرمانداری گرمه ۱ * دارا بودن مدرک لیسانس و بالاتر در رشته های علوم سیاسی – حقوق – مدیریت دولتی
کارشناس امور شهری و روستائی کارشناس امور کشوری مدنی بخشداری قوشخانه ۱ * دارا بودن مدرک لیسانس و بالاتر در رشته ی جغرافیا (برنامه ریزی روستائی و شهری)
کارشناس امور اجتماعی و انتخابات کارشناس امور کشوری مدنی بخشداری راز و جرگلان ۱ * دارا بودن مدرک لیسانس و بالاتر در رشته های پژوهشگری علوم اجتماعی – برنامه ریزی علوم اجتماعی 

– ارتباطات علوم اجتماعی

کارشناس عمران مهندس راه و ساختمان فرمانداری مانه و سملقان ۱ * دارا بودن مدرک لیسانس در رشته مهندسی عمران (عمران – راه و ساختمان)
فرمانداری جاجرم ۱ *
 

۲

 

 

اداره کل

آموزش فنی و حرفه ای

 

 

مربی

 

 

 

فنی و مهندسی
و حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 

مرکز ۱ بجنورد ۱ * کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی 

جوشکاری

مرکز۱ بجنورد ۱ * کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته صنایع چوب و کاغذ
مرکز ۳ شیروان ۱ * کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری
مرکز ۳ شیروان ۱ * کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ( الکترونیک و الکتروتکنیک)
مرکز ۳ شیروان ۱ * کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
مرکز ۳شیروان ۱ * کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی (باغبانی)
۳ اداره کل امور عشایر کارشناس عمران کارشناس عمران فاروج ۱ * دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و لیسانس در رشته های تحصیلی مهندسی عمران ( گرایشهای راه و ساختمان – عمران)
کارشناس بهسازی کارشناس امور تشکلهای تولیدی و کشاورزی مانه وسملقان ۱ * دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و لیسانس در رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی ( گرایشهای زراعت و اصلاح نباتات – دامپروری- تولیدات دامی)
۴ جهاد 

کشاورزی

کارشناس باغبانی 

 

کارشناس باغبانی گرمه ۱ * دارابودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در رشته باغبانی
مروج امور کشاورزی
( کارشناس)
کارشناسی مهندسی زراعی راز و جرگلان
( یکه سعود)
۱ * دارابودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های آبیاری – آبیاری وزهکشی
۵ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  

کارشناس جنگل و مرتع

 

کارشناس جنگل و مرتع بخش راز و جرگلان – بجنورد ۱ * دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های منابع طبیعی با گرایشهای جنگلداری ، مرتع و آبخیزداری ، آبخیزداری ، مرتعداری و مدیریت مناطق بیابانی 

 

شهرستان گرمه ۱ *
۶ اد اره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کارشناس حفظ و احیاء کارشناس حفاظت و مرمت بناهای تاریخی اداره کل ۱ * * لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی معماری
کارشناس توسعه و ترویج کارشناس امور فنی صنایع دستی اداره کل ۱ * * لیسانس یا فوق لیسانس صنایع دستی و فوق لیسانس علوم صنایع چوب وکاغذ
 

 

۷

اداره کل راه و ترابری کارشناس راه و ابنیه فنی 

 

مهندس راه و ساختمان 

 

اسفراین ۱ * دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران( مکانیک خاک و پی ، پل سازی و ابنیه فنی ، روسازی و زیرسازی راه ، راهسازی) ، مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان( کلیه گرایشها)
شیروان  

۱

*
مانه و سملقان ۱ *
مسئول امور اداری مسئول خدمات اداری فاروج ۱ * * دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی یا مدیریت آموزشی ( مسلط به ]ICdl)
۸ اد اره کل تربیت بدنی  

مسئول نمایندگی

مسئول امور تربیت بدنی راز وجرگلان ۱ * دارابودن دانشنامه فوق دیپلم یا لیسانس در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 

کاردان امورورزش 

 

 

کمک کارشناس ورزش مانه و سملقان ۱ *
فاروج ۱ *
۹ اد اره کل صنایع و معادن  

 

کارشناس صنایع ومعادن

کارشناس امور فنی صنایع یا کارشناس امور معادن معادن  – طبقه شغلی ۵ 

 

شیروان ۱ * فوق لیسانس و بالاتر در رشته مهندسی صنایع ( کلیه گرایشها) ، بهبود و توسعه صنایع ، مهندسی مواد ، الکترونیک و رشته معادن کلیه گرایشها 

 

جاجرم ۱ *
 

کارشناس فنی و مهندسی صنایع

 

کارشناس امور فنی صنایع – طبقه شغلی ۵ نمایندگی اسفراین ۱ * فوق لیسانس و بالاتر در رشته مهندسی صنایع ( کلیه گرایشها) ، الکترونیک
۱۰ اد اره کل تعاون  

کارشناس تعاون

 

کارشناس امور تعاونی 

 

فاروج ۱ * داشتن دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در رشته تحصیلی علوم اجتماعی گرایش تعاون
جاجرم ۱ *
کارپرداز 

 

مسئول خدمات مالی بجنورد ۱ * داشتن دانشنامه لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری
۱۱ اد اره کل دامپزشکی کارشناس قرنطینه دامپزشک۱ شهرستان جاجرم ۱ * دارابودن مدرک تحصیلی دکترای عمومی دامپزشکی
کارشناس مبارزه با بیماریهای ویروسی و مشترک ۱ * دارابودن مدرک تحصیلی دکترای عمومی دامپزشکی
۱۲ اد اره کل حفاظت محیط زیست ماموراجرایی محیط زیست
( محیط بان)
ماموراجرایی محیط زیست
( محیط بان)
سرمحیط بانی گلول ۱ *  

فوق دیپلم در یکی از رشته های محیط زیست ، مرتع ، آبخیزداری ، مرتع و آبخیزداری

 

 

۱۳

 

 

 

اد اره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

 

 

کارشناسی امور هنری

 

 

کارشناس امور فرهنگی

بجنورد ۱ *  

لیسانس یافوق لیسانس در یکی از رشته های هنری ( نقاشی ، گرافیک ، تئاتر، سینما ، موسیقی، پژوهش هنر)

 

شیروان ۱ *
فاروج ۱ *
اسفراین ۱ *
 

کارشناس هنرهای نمایشی

کارشناس امور هنرهای بجنورد( اداره کل) ۱ * لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های بازیگری ، نویسندگی و کارگردانی تئاتر
 

 

 

۱۴

 

 

 

اد اره کل بازرگانی کارشناس بازرگانی داخلی کارشناس بازرگانی داخلی شهرستان گرمه ۱ * دارابودن مدرک تحصیلی دکترا ، فوق لیسانس یا لیسانس در رشته های مدیریت بازرگانی و علوم اقتصادی گرایش نظری و بازرگانی
شهرستان فاروج ۲ *
کارشناس فناوری و اطلاعات تحلیل گرسیستم شهرستان بجنورد ۱ * دارابودن مدرک تحصیلی دکترا ، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی: مهندسی کامپیوتر( نرم افزار سخت افزار) – مهندسی سیستم
کارشناسی روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 

 

شهرستان بجنورد 

 

 

۱ 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

دارابودن مدرک تحصیلی دکترا ، فوق لیسانس یا لیسانس در رشته های علوم اجتماعی – علوم ارتباطات اجتماعی – مدیریت امورفرهنگی
۱۵ اد اره کل مسکن و شهرسازی کارشناس شهرسازی و معماری کارشناس شهرسازی جاجرم ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های شهرسازی – معماری و جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مانه و سملقان ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های شهرسازی و معماری

 

 

 

 

 

 

 

در این قسمت چیزی ننویسید.برگ درخواست شغل از اداره کل: …………………………………

۱ـ نام خانوادگی : ۲ ـ‌نام :
۳ـ نام پدر : ۴ـ جنس :    ۱ـ مرد*           ۲ ـ زن *
۵ـ تاریخ تولد :  روز             ماه           سال ۶ـ محل تولد : استان :         شهرستان :       بخش :
۷ـ شماره شناسنامه : ۸ـ کد ملی : ۹ـ محل صدور شناسنامه :
۱۰ـ دین :              مذهب : ۱۱ـ وضعیت تاهل :   متاهل *         ۲ـ مجرد *
۱۲ـ وضعیت نظام وظیفه :           ۱ـ دارای کارت پایان خدمت *          ۲ـ دارای معافیت قانونی دائم *
۱۳ـ وضعیت ایثارگران : 

۱ـ * جانباز             درصد جانبازی ………………. درصد

۲ـ‌* رزمنده (به مدت ۹ ماه متوالی یا ۱۲ ماه متناوب)      مدت حضور در جبهه :       روز         ماه           سال

۳ـ‌* آزاده            مدت اسارت :        روز            ماه          سال

۴ـ خانوده معظم : شهدا *        مفقودین *          جانبازان از کار افتاده کلی غیر قادر به انجام کار *       اسراء *   نسبت ……………

۵ـ فرزند شهید *         ۶ـ فرزند جانباز ۵۰ درصد و بالاتر * درصد جانباز پدر………………… درصد

۱۴ـ سایر موارد ۱ـ سهیمه آزاد *  ۲ـ معلولین عادی * ۳ـ افراد بومی * ۴ـ شاغلین غیر رسمی مناطق محروم * روز ……… ماه ……… سال) ۵ـ شاغلین غیر رسمی وشرکت پیمانکاری طرف قرداد * ( مدت خدمت ……… روز ….. ماه ……. سال) ۶-نام دستگاه استخدام کننده…….
۱۵ـ آخرین مدرک تحصیلی :  کاردانی * کارشناسی * کارشناسی ارشد * دکترا*
۱۶ـ رشته تحصیلی : گرایش تحصیلی :                       معدل :
۱۷ـ دانشگاه محل تحصیل : استان محل تحصیل :
۱۸ـ تایخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :        /       /    ۱۳ ۱۹ـ محل اخذ مدرک ………………….
۲۰ـ شغل مورد درخواست :……………. (فقط یک شغل)     ۲۱ـ محل جغرافیایی مورد تقاضا (فقط یک محل)…………….
۲۱ـ نشانی کامل : محل سکونت : استان…………………. شهرستان …………………… خیابان……………………. کوچه…………….. پلاک…………………….. کد پستی ……….. 

شماره تلفن ثابت ………………………….. کد شهر…………………………… شماره تلفن همراه………………….

۲۲ـ شماره تلفن برای تماس ضروری :
اینجانب…………………………………………. متقاضی شرکت در آزمون استخدام پیمانی  استانداری خراسان شمالی  متن آگهی مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم. در صورت اثبات خلاف اظهارات اینجانب در هر مقطع زمانی ( قبل و بعد از اشتغال) هر گونه حقی را برای استخدام در آن دانشگاه از خود سلب می نمایم.
۲۳ـ تاریخ تنظیم فرم : 

امضاء و اثر انگشت متقاضی

 

 

تدریس خصوصی آیلتس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها