استخدام پیمانی کتابدار در دانشگاه بین‌المللی قزوین

به گزارش لیزنا، استانداری قزوین  برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی استان، طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی از محل سهمیه‌های استخدامی  باقیمانده برنامه چهارم توسعه (موضوع مصوبه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴ هـ مورخ ۱۱/۰۵/۸۴ هیات محترم وزیران) و سهمیه های شماره ۴۹۹۷۲/۲۰۰ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۹  وشماره ۴۴۰۷۵/۲۰۰ […]

بیشتر بخوانید »