crm didar

فراخوان عمومی دعوت به همکاری درسازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

بدینوسیله از همکاران علاقه مند اعم از رسمیشهرداری تهران ،  قراردادی شرکت خدمات اداری شهر و موسسه هادیان شهر که تمایل به همکاری در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمیرا دارند ،بمنظور تکمیل کادر مجرب مورد نیاز آن واحد دعوت به همکاری می گردد. شایسته است متقاضیان واجد الشرایط مطابق جدول ذیل ضمن تهیه […]

بیشتر بخوانید »