فراخوان جدید جذب مدرس در دانشگاه علمی کاربردی اسفند ماه اعلام می شود

فراخوان جدید جذب مدرس در دانشگاه علمی کاربردی اسفند ماه اعلام می شود رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی در پاسخ به سوال  در زمینه فراخوان جدید جذب مدرس گفت: تا پایان امسال فراخوان جدید برای جذب مدرس در مراکز این دانشگاه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرنگار بازارکار رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: […]

بیشتر بخوانید »