crm didar

طرح کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان برای افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولت

طرح نو کمیسیون برای افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولت  کابل، ۲۰ جدی ١٣٩۶ ـ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز پالیسی‌یی را به منظور افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولت منتشر کرد. این پالیسی تلاش‌های کمیسیون را در راستای فراهم‌آوری فرصت‌های برابر کاری میان مردان و زنان، برجسته می‌سازد. طرح این پالیسی، […]

بیشتر بخوانید »