crm didar

استخدام درمانگاه شبانه روزی شهدای هفت تیر واقع در استان لرستان

درمانگاه شبانه روزی شهدای هفت تیر استان شهرستان مرکز رشته مدرک تعداد نیروی مورد نیاز میزان حقوق و مزایای پرداختی توضیحات تلفن لرستان دلفان شهدای هفت تیر پزشک عمومی دکترا ۳ پرکیس (روزانه ۲۰۰ هزار تومان) مرکز مجهز با غذا- اینترنت- اسکان و امکانات رفاهی ۰۹۱۲۴۱۵۶۸۵۰ ۰۹۱۶۶۶۳۶۱۳۱

بیشتر بخوانید »