استخدام : حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۷

استخدام: حداقل حقوق، دستمزد و مزایای ۹۷     ۲ اسفند ۹۶ – تعیین دستمزد کارگران در مسیر حفظ اشتغال عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور گفت: تعیین میزان دستمزد کارگران در سال ۹۷ باید در مسیر حفظ اشتغال کشور و ارتقای وضعیت کار باشد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما […]

بیشتر بخوانید »

حقوق و دستمزد سال ۹۶ ( کلیه اخبار)

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای ۱۰ بهمن ۹۶ – تعیین حقوق و دستمزد کارکنان سازمان بهزیستی مطابق سختی کار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حمایت قطعی این کمیسیون برای در نظر گرفتن مزایا و حقوق متناسب کارکنان سازمان بهزیستی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن نژاد، اظهار داشت: حقوق و دستمزد در کشور […]

بیشتر بخوانید »