crm didar

تغییر نحوه جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد

مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم از راه اندازی هیئت های استانی جذب عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: با تشکیل این هیئت ها جذب عضو هیئت علمی در این دانشگاه مانند سایر دانشگاههای دولتی از طریق فراخوان انجام می شود.

بیشتر بخوانید »