اطلاعیه دانشگاه شهید رجایی سال ۹۷ (اطلاعیه جدید)

اطلاعیه دانشگاه شهید رجایی سال ۹۷ خبر ۱۱ اسفند ۹۷ – اطلاعیه پذیرفته شدگان با تاخیر آزمون استخدام آموزش ‌و پرورش دانشگاه شهید رجایی اطلاعات تعداد ۴۵ نفر از دانش پذیران محترم که با تاخیر اسامی آنها به دانشگاه اعلام گردیده وارد سیستم شده و این عزیزان مطابق اطلاعیه شماره ۲ می توانند جهت پذیرش […]

بیشتر بخوانید »