استخدام کارشناس وکارشناس ارشد فروش درشرکت دانش بنیان رها

در جهت توسعه اهداف شرکت مهندسی دانش بنیان رها به منظور توسعه بازار از تعدادی نیرو به شرح ذیل در تهران دعوت به همکاری می شود. عنوان شغلی و شرایط احراز کارشناس و کارشناس ارشد فروش با تجربه و آشنا به IT واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند […]

بیشتر بخوانید »

استخدام کارشناس وکارشناس ارشد فروش در شرکت دانش بنیان رها

در جهت توسعه اهداف شرکت مهندسی دانش بنیان رها به منظور توسعه بازار از تعدادی نیرو به شرح ذیل در تهران دعوت به همکاری می شود. عنوان شغلی و شرایط احراز کارشناس و کارشناس ارشد فروش با تجربه و آشنا به IT واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند […]

بیشتر بخوانید »