crm didar

استخدام کارشناس جذب و استخدام در داروسازی دکتر عبیدی

شرکت داروسازی دکتر عبیدی در نظر دارد در راستای تکمیل کادر اداری خود با شرایط زیر در تهران استخدام نماید.  عنوان شغلی  شرایط احراز کارشناس جذب و استخدام تسلط بر فرآیند جذب و استخدام تسلط بر اجرای تکنینک های مصاحبه شغلی آشنایی با تست های استخدامی و نحوه به کارگیری آنها در فرآیند حداقل سه […]

بیشتر بخوانید »

استخدام کارشناس جذب و استخدام در داروسازی دکتر عبیدی

شرکت داروسازی دکتر عبیدی در نظر دارد در راستای تکمیل کادر اداری خود با شرایط زیر در تهران استخدام نماید.  عنوان شغلی  شرایط احراز کارشناس جذب و استخدام تسلط بر فرآیند جذب و استخدام تسلط بر اجرای تکنینک های مصاحبه شغلی آشنایی با تست های استخدامی و نحوه به کارگیری آنها در فرآیند حداقل سه […]

بیشتر بخوانید »