استخدام کارشناس ارشد صنایع و منابع انسانی آقا در گرگان

یک مجموعه تولیدی معتبر، جهت کار تمام وقت در گرگان از بین متقاضیان مرد ساکن استان های تهران، گلستان و مازندران دو نفر را با شرایط زیر استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت/تعداد شرایط احراز کارشناس ارشد مهندسی صنایع آقا با توانمندی بالا مسلط به زبان انگلیسی کارشناس ارشد منابع انسانی آقا با توانمندی بالای […]

بیشتر بخوانید »

استخدام کارشناس ارشد صنایع و منابع انسانی آقا

یک مجموعه تولیدی معتبر، جهت کار تمام وقت در گرگان از بین متقاضیان مرد ساکن استان های تهران، گلستان و مازندران دو نفر را با شرایط زیر استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت/تعداد شرایط احراز کارشناس ارشد مهندسی صنایع آقا با توانمندی بالا مسلط به زبان انگلیسی کارشناس ارشد منابع انسانی آقا با توانمندی بالای […]

بیشتر بخوانید »