استخدام منشی درشرکتی فعال در حوزه هوشمندسازی ساختمان

شرکتی فعال در حوزه هوشمندسازی ساختمان در تهران (محدوده نیاوران)، نیروی توانمند در پست منشی مدیرعامل را با شرایط زیر استخدام می نماید.  عنوان شرایط احراز  منشی مدیر عامل حداکثر لیسانس روابط عمومی قوی مسلط بر آفیس خصوصا ورد و اکسل آشنایی کامل با امور اداری و بایگانی آشنایی با زبان انگلیسی حداکثر ۲ سال […]

بیشتر بخوانید »

استخدام منشی درشرکتی فعال در حوزه هوشمندسازی ساختمان

شرکتی فعال در حوزه هوشمندسازی ساختمان در تهران (محدوده نیاوران)، نیروی توانمند در پست منشی مدیرعامل را با شرایط زیر استخدام می نماید.  عنوان شرایط احراز  منشی مدیر عامل حداکثر لیسانس روابط عمومی قوی مسلط بر آفیس خصوصا ورد و اکسل آشنایی کامل با امور اداری و بایگانی آشنایی با زبان انگلیسی حداکثر ۲ سال […]

بیشتر بخوانید »