استخدام کارشناس مالی در تهران و جنوب

شرکت متقاضی:          شرکت مهندسان مشاور عنوان یا عناوین شغلی:          ردیف عنوان شغلی حداقل مدرک تحصیلی سابقه کار مفید زمینه همکاری ۱ کارشناس مالی لیسانس حسابداری حداقل ۵سال سابقه کار کارگاهی سرپرستی حسابداری کارگاه پروژه نفتی در جنوب کشور ۲ کارشناس مالی لیسانس حسابداری حداقل ۵ سال کارشناس حقوق و دستمزد مسلط به همکاران سیستم […]

بیشتر بخوانید »