crm didar

استخدام شرکت طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی گناباد

    جذب نیروی کمک پرستاری بصورت شرکتی   شرکت طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد  جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود  تعداد ۴۱نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی تخصصی و مصاحبه وطی مراحل گزینش بصورت شرکتی  برای خدمت در بیمارستان علامه بهلول گنابادی به […]

بیشتر بخوانید »