استخدام شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو)

همکاری با ما شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو) به منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود از کارشناسان مجرب و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر در تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید: دانلود فرم استخدام – اولویت با متخصصین مجرب در صنعت نفت و گاز می باشد. – متقاضیان محترم سوابق تحصیلی و […]

بیشتر بخوانید »

استخدام شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو)

شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو) به منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود از کارشناسان مجرب و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر در تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید: — اولویت با متخصصین مجرب در صنعت نفت و گاز می باشد. — متقاضیان محترم سوابق تحصیلی و تجربیات کاری خود را تنها با […]

بیشتر بخوانید »

استخدام شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو)

همکاری با ما شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو) به منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود از کارشناسان مجرب و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر در تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید: — اولویت با متخصصین مجرب در صنعت نفت و گاز می باشد. — متقاضیان محترم سوابق تحصیلی و تجربیات کاری خود […]

بیشتر بخوانید »

استخدام شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو)

دعوت به همکاری شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو) به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از کارشناسان مجرب و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر در تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید: ردیف عنوان شغلی حداقل سابقه محل کار و کد شغل ۱ مهندس برق و مخابرات ۱۰ سال تهران کد T8 […]

بیشتر بخوانید »

استخدام شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو)

شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو) به منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود از کارشناسان مجرب و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر در تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید: — لازم به توضیح می باشد سایت پروژه در شهر اصفهان واقع شده است. — متقاضیان محترم سوابق تحصیلی و تجربیات کاری خود را […]

بیشتر بخوانید »

استخدام شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو)

شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو)، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از کارشناسان مجرب و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر با سابقه کار مفید در صنعت نفت در تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید: ردیف عنوان شغلی سابقه محل کار و کد شغل ۱ مهندس برق و مخابرات ۱۰ سال […]

بیشتر بخوانید »

استخدام شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو)

دعوت به همکاری شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو) شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هیدکو) به منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود از کارشناسان مجرب و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر در تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید: — لازم به توضیح می باشد سایت پروژه در اصفهان واقع شده است. — متقاضیان […]

بیشتر بخوانید »