استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان (اطلاعیه جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان   خبر ۹ بهمن ۹۷ – اطلاعیه فهرست واجدین شرایط شرکت در مصاحبه تخصصی آزمون قراردادی ۹۷/۰۷/۲۷ پیرو اطلاعیه مورخ ۹۷/۰۹/۰۵ در خصوص اعلام اسامی متقاضیان مرحله اول آزمون قراردادی مورخ ۹۷/۷/۲۷ با توجه به بررسی مدارک صورت گرفته بدینوسیله فهرست واجدین شرای شرکت در مصاحبه تخصصی آزمون یاد شده […]

بیشتر بخوانید »