استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (خبر جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج     خبر ۱۷ آبان ۹۶ – اطلاعیه قابل توجه داوطلبان استخدامی آزمون ۲۱/۰۸/۱۳۹۵ (مرحله تکمیل ظرفیت) قابل توجه داوطلبان استخدامی آزمون ۲۱/۰۸/۱۳۹۵ (مرحله تکمیل ظرفیت) در رشته های پزشک عمومی- اتاق عمل – پرتو شناسی – هوشبری- آزمایشگاه – مدارک پزشکی – بیمارستان جدید […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل      خبر ۱۰ آبان ۹۶ – نتایج اولیه آزمون جذب نیروی شرکتی مورخ پنج شنبه ۱۳ مهر ماه ۹۶ این نتایج صرفا بر اساس نمره بدست آمده داوطلبین در آزمون میباشد و به هیچ وجه به منزله قبولی در آزمون نمیباشد . نتایج قطعی پس از بررسی مدارک نفرات […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد (فراخوان جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت سوالات رایج در آزمون های استخدامی در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟   خبر ۱۶ مهر ۹۶: اطلاعیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد) به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان دارای (سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگری) […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

خبر ۱ مهر مه ۹۶ – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز برای تامین بهورز مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستاهای تابعه طبق مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز مطابق تبصره ۶ ماده ۳۴ آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیات علمی، مصوبه هیات امناء دانشگاهها از محل مجوز […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

«« آگهی پذیرش فراگیران بهورزی  »» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران در نظر دارد به استناد بند (۱۱) مصوبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ هیات امنا این دانشگاه و مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش واستخدام بهورز، برای تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام وظایف رشته شغلی بهورزی در خانه بهداشت روستایی سطح […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد (اطلاعیه جدید)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام نتایج فراخوان جذب نیروی مردادماه ۱۳۹۶ علوم پزشکی مشهد اعلام نتایج مرحله اول رشته شغلی  کارگزین – فراخوان جذب نیروی شرکتی مردادماه ۱۳۹۶ خبر ۲ شهریور ۹۶ – اطلاعیه مورخ ۹۶/۰۶/۰۲ آزمون استخدام پیمانی آبان ماه ۱۳۹۵ به اطلاع کلیه افراد پذیرفته شده مرحله تکمیل ظرفیت در رشته شغلی (پرستار- مشهد) می رساند […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه   مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی     در راستای طرح تکریم ارباب رجوع  و با توجه به مراجعات مکرر افراد جویای کار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، اقدام به طراحی فرم ثبت نام […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

مجموعه مدد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود به منظور تامین نیروی انسانی برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص ، ۳۵ نفر از افراد واجدشرایط مرد را از طریق امتحان کتبی و مصاحبه شفاهی پس از طی مراحل گزینش به صورت قراردادی به شرح […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

باتوجه به اجرای برنامه تامین و ارتقاء مراقبتهای اولیه سلامت در کلانشهر اصفهان از کلیه نیروهای متقاضی  شرکت در کلاسهای آموزشی پیش نیاز جهت جذب در این برنامه خواهشمند است در سایت کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان با آدرس karafarini.mui.ac.ir  از تاریخ ۹۵/۷/۱ لغایت ۹۵/۷/۳۰ ثبت نام کنند. لازم به ذکر […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول در جهت بسط طرح تحول سلامت دهان و دندان و به منظور فعال سازی واحدهای دندانپزشکی در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستانهای تابعه در دو شیفت صبح و عصر از عموم دندانپزشکان محترم دعوت به همکاری می نماید. در صورت تمایل، به صورت حضوری به معاونت بهداشتی […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز تیم سلامت در مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده شهرستان های تابعه به همکاری تعدادی از پزشکان محترم نیاز دارد. لذا از افراد متقاضی درخواست می شود در صورت تمایل با شماره تلفن های مندرج در جدول […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

فراخوان دعوت به همکاری دارندگان مدرک کارشناسی بهداشت عمومی مرد معاونت بهداشت دانشگاه، جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در واحدهای تحت تحت پوشش، دارندگان مدرک کارشناسی بهداشت عمومی واجد شرایط عمومی و تخصصی را پس از قبولی در آزمون علمی و مصاحبه، از طریق شرکت های تامین نیروی انسانی به صورت قراردادی دعوت به همکاری […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرزدر نظر دارد تعدادی   پرستار  جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بیمارستان کوثر از افراد واجدالشرایط  از طریق واگذاری خدمات سلامت(شرکتی) با حقوق ومزایای مناسب جذب نماید. نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام:   *متقاضیان ملزم هستند از تاریخ ۹۴/۱۰/۱  لغایت تاریخ ۹۴/۱۰/۲۰ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

خبر ۱۵ آذر ۹۴ : استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان برای تکمیل نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش (زنجان و شهرستانهای تابعه)  در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۳ مقام محترم وزارت تعدادی […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

فراخوان دعوت به همکاری ۲ نفر کارشناس یا کارشناس ارشد رشته تغذیه نظر به اجرای برنامه تحول در حوزه معاونت بهداشتی از  ۲ نفر کارشناس یا کارشناس ارشد رشته تغذیه با شرایط ذیل دعوت به همکاری میگردد : شرایط عمومی داوطلب برای ثبت نام : ۱-  تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران ۲- اعتقاد به دین مبین اسلام […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

دعوت به همکاری ( بصورت قرارداد بیمه روستایی ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد یک نفر کارشناس یا کاردان مامایی به صورت قرارداد بیمه روستایی جهت خدمت در مرکز بهداشتی درمانی سفیدآبه جذب نماید. مدارک مورد نیاز : – اصل و […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه جهت تامین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کرمانشاه ، در نظر دارد به استناد مجوز استخدام شماره ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ مقام محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(مانده مجوز آزمون استخدامی ۶/۴/۱۳۹۳ تعدادی از افراد واجد […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کاشان

ثبت نام از متقاضیان کار در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کاشان آغاز شد  مراجعه کننده گرامی : لازم به ذکر است پرکردن این فرم توسط شما هیچگونه تعهدی مبنی برای ایجاد اشتغال برای دانشگاه علوم پزشکی کاشان ایجاد نخواهد کرد و تنها در صورت فراهم بودن شرایط جذب نیرو و در صورت نیاز […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز تیم سلامت در مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده شهرستان های تابعه به همکاری تعدادی از پزشکان محترم نیاز دارد. لذا از افراد متقاضی درخواست می شود در صورت تمایل با شماره تلفن های مندرج در جدول ذیل […]

بیشتر بخوانید »

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

  دعوت به همکاری پزشکان عمومی جهت برنامه پزشک خانواده روستایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان محل های موردنیاز پزشک خانواده روستایی درسال ۱۳۹۳ ردیف نام شهرستان محل مورد نیاز مبلغ حقوق دریافتی (به ریال) شماره تماس کارشناس شهرستان نام کارشناس شهرستان ۱ اردستان نیسیان        ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۱۳۲۶۱۵۲۷۳ آقای افتخاری شماره۱        […]

بیشتر بخوانید »