استخدام بومی و مخالفت آن با قانون اساسی

این سخن شاید ناشی از فرهنگ غلط و نگاه تبعیض آمیز نژادی و ترس از شکست بومیان در مقابل غیر بومیانِ متخصص و با دانش‌تر باشد؛ یا این نگاه سنتی که استخدام غیر بومی، مساوی است با سلطه‌ی آنها بر بومیان! اما این تلقی اشتباه در مقابل یک نگاه ملی و اینکه ما یک ملت […]

بیشتر بخوانید »