crm didar

استخدام برنامه نویس حرفه ای در اهواز

یک شرکت معتبر در اهواز جهت توسعه واحد نرم افزار خود از تعدادی برنامه نویس حرفه ای با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.  عنوان شغلی شرایط احراز شرایط تخصصی برنامه نویس بصورت تمام وقت و با حقوق مکفی روحیه کار گروهی با سابقه کار مفید در رابطه با طراحی و پیاده سازی نرم […]

بیشتر بخوانید »

استخدام برنامه نویس حرفه ای در اهواز

یک شرکت معتبر در اهواز جهت توسعه واحد نرم افزار خود از تعدادی برنامه نویس حرفه ای با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.  عنوان شغلی شرایط احراز شرایط تخصصی برنامه نویس بصورت تمام وقت و با حقوق مکفی روحیه کار گروهی با سابقه کار مفید در رابطه با طراحی و پیاده سازی نرم […]

بیشتر بخوانید »