crm didar

اسامی داوطلبان پذیرفته شده (اصلی و ذخیره) در آزمون طرح تحول سلامت و بهداشت روستایی علوم پزشکی شوشتر

اسامی داوطلبان پذیرفته شده (اصلی و ذخیره) در آزمون طرح تحول سلامت و بهداشت روستایی علوم پزشکی شوشتر شرکت کنندگان در آزمون شرکتی طرح تحول سلامت و بهداشت روستایی معاونت بهداشت شهریور ۱۳۹۶ ، جهت مشاهده اسامی داوطلبان پذیرفته شده (اصلی و ذخیره) در آزمون  اینجا کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »