crm didar

استخدام در شرکت رهنما سیستم از شرکتهای تابعه آرپا گروپ

استخدام شرکت رهنما سیستم از شرکتهای تابعه آرپا گروپ به منظور تکمیل نیروی انسانی خود طبق جدول ذیل تعدادی از واجدین شرایط را پس از انجام مصاحبه تخصصی استخدام می نماید. داوطلبین می توانند فرم استخدام فوق را تکمیل و از طریق وب سایت آرپا گروپ ارسال نمایند. ردیف عنوان شغلی محل خدمت شرایط احراز […]

بیشتر بخوانید »